Prøv avisen

Kirke for flyvende monster

Sådan ser forsiden af www.venganza.org ud.

Det Flyvende Spaghetti Monster er en guddom, der har tilhængere i hele verden. Bevægelsen udgør en kreativ form for religions-kritik, men møder skepsis fra tilhængere af intelligent design-teorien

Spaghetti. Prøv at google ordet, og du vil havne på en usædvanlig religiøs side. Hans Nuddelhed toner frem, afbildet som en klump spaghetti, to kødboller og et par øjne på stilke. Portrættet af guddommen er placeret i den himmelske position på Michelangelos berømte maleri, Skabelsen af Adam. Velkommen til Kirken for Det Flyvende Spaghetti Monster.

De fleste har nok svært ved at lade være med at trække på smilebåndet, og det kan da også være svært at tage en religion, der tror på et spaghettimonster, seriøst. Ikke desto mindre kræver tilhængerne de samme rettigheder som andre trossamfund.

Religionen opstod i 2005 i forbindelse med et brev til en skolebestyrelse i Kansas, der overvejede at indføre undervisning i intelligent design-teorien på lige fod med evolutionsteorien. Brevets afsender var Bobby Henderson, religionens profet, der i brevet leverede en skarp parodi på intelligent design-tilhængernes måde at argumentere for teoriens videnskabelighed. Spaghettimonstret er ligeså sandsynligt som Gud, skrev han, og hvis intelligent design-teorien skulle være en del af biologi-undervisningen, mente Bobby Henderson, at fortællingen om spaghettimonstrets skabelse af verden også var berettiget til en plads i undervisningen. Med dette brev lagde Bobby Henderson grundstenen for Kirken for Det Flyvende Spaghetti Monster.

Lektor i religionshistorie ved Københavns Universitet, Mikael Rothstein betragter Det Flyvende Spaghetti Monster som et sjovt fænomen. Han påpeger samtidig, at det også dækker over et seriøst budskab:

Det er ikke kun for sjov. Der er snarere tale om satire. Det er meningen, at vi skal lære noget af det, siger han. Jens Madsen er tilhænger af intelligent design-teorien og én af bagmændene bag hjemmesiden intelligentdesign.dk. Han har sat sig grundigt ind i pastafari-bevægelsen, som religionen også kaldes, og han er meget skeptisk overfor spaghettimonstret:

Det er et uigennemtænkt argument, der bygger på en fejlagtig analogi mellem Gud og fiktion. Spaghettimonstret bygger på en antagelse om, at der ikke findes beviser på Guds eksistens, og derfor falder Gud i samme kategori som spaghettimonstret, siger han.

Når ateister forlanger et bevis for Guds eksistens, mener han, at det afspejler en misforståelse: De kan ikke bare forlange, at beviset kommer til dem. Beviset kan kun opnås gennem en bestemt religiøs praksis. Ligesom i videnskaben skal man udføre en bestemt teori og praksis for at kunne finde beviset. Komplekse beviser kræver uddannelse. Men i forhold til Guds eksistens kræver ateister altså, at de selv skal kunne evaluere og vurdere beviserne, siger han.

net@kristeligt-dagblad.dk