Prøv avisen

Kirke og Ligestilling sammenlagt på fælles hjemmeside

Kirke og Ligestilling deler pladsen j på Kirkeministeriets nye hjemmeside på nettet. Foto: Screendump fra internettet

Politikere fra oppositionen er kritiske over et signal om nedprioritering af folkekirken, når Kirkeministeriet ikke længere har sin egen hjemmeside. Eksperter mener, at der er tale om en balance, men med ny vægt på ligestilling

Kirkeministeriet har ikke længere en selvstændig hjemmeside på internettet. Ligestilling og kirke er slået sammen til to sideordnede emner på ministeriets internetadresse, og for at få adgang til siden skal man nu skrive www.miliki.dk i stedet for www.km.dk. Det nye navn kommer af de første to bogstaver i Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

LÆS OGSÅ:I mørket i Manus skuffe

Politikere i regeringens opposition har før været kritiske over for de signaler, der efter deres mening ligger i ministeriets nye navn. Esben Lunde Larsen fra Venstre har før kritiseret, at folkekirken med det fælles ministerium for kirke og ligestilling blev nedprioriteret.

Hjemmesiden kan selvfølgelig være en fornuftig måde at oprette en fælles indgang til et ministerium på. Men der er også noget symbolsk i, at den nuværende regering har ført et stille angreb mod det kirkelige aspekt i samfundet. Så er det ikke overraskende, at det kommer til udtryk på denne måde som et symptom på kirkeministerens grundlæggende tilgang til det kirkelige. Derfor kan man ikke andet end se den nye hjemmeside som en nedprioritering af det kirkelige og et udtryk for, at ministeren fortsætter med at blande sig på kirkens område. I bund og grund ønsker han kirke og stat adskilt, og derfor vil vi se endnu mere ligestilling af folkekirken med andre, for eksempel andre trossamfund, på en lang række områder, siger Esben Lunde Larsen.

Christian Langballe (DF) er ligeledes kritisk over for den nye kombinerede hjemmeside.

Den viser klart, at det udelukkende er ligestillingen og ikke folkekirken, der betyder noget for ministeren for ligestilling og kirke. Ligestilling var også den klare begrundelse for at indføre vielse af homoseksuelle. Med den nye hjemmeside er Kirkeministeriet blevet et underdepartement i Ligestillingsministeriet. Kirkeministeriet skal for mig at se have sin egen hjemmeside, for folkekirken er indbegrebet af den danske kultur og kristne tro. Den nye hjemmeside er udtryk for, at folkekirken spændes for ligestillingsvognen, siger Christian Langballe.

Cand.comm. og selvstændig kommunikationsrådgiver og kirkekonsulent Michael Trinskjær advarer imod at lægge for meget i en fælles hjemmeside:

Umiddelbart er min vurdering, at det må være en forvaltningsmæssig beslutning med en fælles hjemmeside. Det er ministeriets behov for at vise, at kirke og ligestilling prioriteres lige højt, uden nødvendigvis at ville påvirke modtageren i folkekirken med et bestemt signal. Det er jo ikke folkekirkens hjemmeside, men Kirkeministeriets som forvaltningsorgan. Derfor kan man ikke sige, at den fælles hjemmeside er en nedprioritering af folkekirken, det ville være forenklet. Men det er i hvert fald en opprioritering af ligestillingsområdet, som indtil nu har pendlet rundt under forskellige ministerier, men nu har fået sin egen hjemmeside.

Religionsforsker og ph.d. Marie Vejrup Nielsen, Aarhus Universitet, ser ikke en nedgradering af folkekirken i den nye hjemmeside, men et nyt signal:

Det er et klart signal om, at de to områder, kirke og ligestilling, vejer lige meget for Manu Sareen, og dermed er det godt i tråd med den politik, han har ført indtil nu.
Argumentet for, at homoseksuelle skal kunne indgå ægteskab i kirken, var jo hele vejen igennem også begrundet i en ligestilling med ægteskabet mellem mand og kvinde. Det bliver derfor interessant at se, om ministeren også vil præge det kommende arbejde med en ny styrelse for folkekirken i retning af mere ligestilling mellem præst og lægfolk og mellem folkekirken og andre trossamfund. Den nye fælles hjemmeside kan også være et signal om, at folkekirken i løbet af kort tid må finde en endnu mere selvstændig identitet på nettet uden at blive hjulpet af Kirkeministeriet, som det er i dag, siger Marie Vejrup Nielsen.

It-chef i Ministeriet for Ligestilling og Kirke Torben Stærgaard har været med til at udvikle den fælles hjemmeside:

Der er ikke tale om en op- eller nedprioritering, men ligebehandling af de to områder. Der har længe været overvejelser hos os og i Statsministeriet, fordi der er lavet en kongelig resolution, som overfører ligestillingsområdet til Kirkeministeriet. Samtidig er der truffet beslutning om det nye navn.
Konsekvensen er, at der nu er tale om en enhed med de to områder, så de ikke længere optræder selvstændigt, men for eksempel har fælles departementschef. Vi har nu lavet en hjemmeside, så det er nemt for borgerne at identificere det fælles ministerområde med både kirke og ligestilling. Desuden er alle centrale informationer fra de gamle hjemmesider for de to områder bevaret, siger Torben Stærgaard.

Andre læser lige nu