Prøv avisen

Kirkefolk: Vi vil savne Rønn

Fra Indre Mission til Kristeligt Forbund for Studerende og biskopper får Birthe Rønn Hornbech ros for frisind og rummelighed som kirkeminister. Foto: Scanpix. Foto: Nils Meilvang

Fra Indre Mission til biskopper og studerende får Birthe Rønn Hornbech ros for frisind og rummelighed som kirkeminister

"Hun har haft syn for, at folkekirkens arbejde ikke kun drives af præster og menighedsråd, men i lige så høj grad af de mange frivillige organisationer inden for folkekirken".

Sådan lyder det fra Indre Missions formand, Thomas Bjerg Mikkelsen, når han i et indlæg på Kristendom.dk giver sin vurdering af den nu afgåede kirkeminister Birthe Rønn Hornbech.

LÆS OGSÅ: Vi håber, kirkeministeren fortsætter i Rønns fodspor

Og den holdning står Indre Mission ikke alene med. Generelt er der fra det kirkelige Danmark positive ord til den nu tidligere minister.

Det gælder blandt andre formanden for Kristeligt Forbund for Studerende, Robert Bladt, der beklager Birthe Rønn Hornbechs afgang som kirkeminister.

"Birthe Rønn Hornbechs afgang som kirkeminister er beklagelig. Hun har udvist frisind og rummelighed og har dermed formået at være kirkeminister for hele folkekirken. Generelt har hun respekteret folkekirkens autonomi, hvilket for mig at se er helt afgørende på grund af den uafklarede folkekirkeordning", skriver Robert Bladt i sin kommentar på Kristendom.dk.

LÆS OGSÅ: Birthe Rønn Hornbechs afgang er beklagelig

Også blandt landets biskopper er der positive ord til Birthe Rønn Hornbech, der som bekendt trådte tilbage, da hun blev afsat som integrationsminister efter den såkaldte statsløse-sag.

LÆS OGSÅ:Biskopper: Birthe Rønn var en indsigtsfuld og engageret minister

Biskop over Aalborg Stift, Henning Toft Bro, påpeger blandt andet, at Birthe Rønns Hornbechs store viden om det kirkelige Danmark også gav et kvalificeret modspil.

Biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen, peger også på Birthe Rønn Hornbechs engagement, når han skal beskrive hendes embedsperiode i Kirkeministeriet.

Der er ingen tvivl om hendes engagement i forhold til kirken. Hun har i alle sammenhænge gjort hvad hun kunne for at sørge for, at kirkens forhold var ordnede, og at folk havde interesse for kirken, siger Peter Skov-Jakobsen.

At netop Per Stig-Møller (K) overtager posten glæder dog også de kirkelige aktører. Robert Bladt, formand for Kristeligt Forbund for Studerende, ser det blandt andet som mere logisk, at Kirkeministeriet nu hører under samme minister som Kulturministeriet.

"Kombinationen af integrations- og kirkeminister har for mig at se været en fiasko. Den nye kombination af kultur- og kirkeminister forekommer mere naturlig og konstruktiv. Jeg forventer, at vi i Per Stig Møller får en kirkeminister, som er stærk nok til at fortsætte Birthe Rønn Hornbechs linje med at orientere sig imod folkekirken i dens bredde og viis nok til at respektere folkekirkens selvstændighed", skriver Robert Bladt.

Og den nye minister har da også kun lige sat sig i stolen, før man fra flere sider efterlyser handling. Det gælder blandt andre lederen af Grundtvig-Akademiet, Birgitte Stoklund Larsen, som opfordrer ministeren til at oprette et folkekirkeligt forskningscenter. Og så håber hun, at Per Stig Møller vil sætte lidt mere tempo på diskussion om homoseksuelle vielser.

LÆS OGSÅ:
"Per Stig Møller, giv folkekirken et forskningscenter"

"Man kan også håbe, at Per Stig Møller vil se med friske øjne på vielse af homoseksuelle, det spørgsmål har længe nok været skudt til hjørne. Men jeg tvivler ærlig talt lidt på det, ligesom jeg har vanskeligt ved at forestille mig, at Per Stig Møller ligefrem vil kaste sig over for eksempel strukturproblemer i folkekirken og tage affære for eksempel i forhold til den låste situation i København, hvor spørgsmålet om nedlæggelse af kirker ligger tæt på ministerens bord", skriver Birgitte Stoklund Larsen.