Kirkegård ikke for alle muslimer

Menighedsråd fortørnede over, at kirkeministeren har angivet, at der findes gravplads for muslimer på Tønder Kirkegård

Vi er selvfølgelig forpligtet til at begrave vores egne muslimer. Men der er altså ikke plads til afdøde muslimer fra hele Sønderjylland.

Det skriver menighedsrådet ved Tønder Kristkirke til kirkeminister Tove Fergo (V).

Anledningen er, at kirkeministeren over for kirkeudvalget i januar har oplyst, at der findes muslimske gravpladser ved en række kommunale kirkegårde og også på folkekirkeligt administrerede kirkegårde, blandt andet i Tønder.

- Vi har en række på 10 grave, der er afsat til muslimer. De tre er allerede brugt. Så vi har ikke en egentlig gravplads til muslimer og mener heller ikke, at vi er forpligtede til at begrave muslimer, der ikke har været bosat i Tønder Sogn, siger kordegn Kristian Nørgaard.

Kirkeministerens svar til kirkeudvalget har nemlig haft den konsekvens, at kirken har fået henvendelser fra muslimer i hele det sønderjyske område. Menighedsrådet har dog givet en enkelt dispensation i et konkret tilfælde, fordi det var afdødes ønske at blive begravet der.

Kun sognets muslimer

Da langt hovedparten af de danske kirkegårde er administreret af folkekirken, og da muslimerne ikke har egen gravplads, så er folkekirke-kirkegårdene forpligtede til at stille plads til rådighed for mennesker af anden tro.

Men menighedsrådet i Tønder vil altså gerne have fastslået, at forpligtelsen udelukkende gælder muslimer bosat i sognet.

- Og vi skal også nok finde plads til mere end 10, hvis det bliver aktuelt, siger Kristian Nørgaard.

Til gengæld er der i kirkegårdsvedtægterne ikke givet tilladelse til, at muslimerne kan få en egentlig muslimsk begravelse. Det vil sige begravelse uden kiste, hovedet vendt mod Mekka og evig gravfred.

- Nej, muslimer begraves lige som alle andre. Men de har, som alle andre, mulighed for at forlænge perioden ud over de 25 år, der er fredningstid her. Og den kan forlænges uendeligt, så længe der bliver betalt for gravstedet, siger kordegnen.

benteclausen@kristeligt-dagblad.dk