Prøv avisen

Kirkegængernes input gør prædikenen jordnær i Varde

Sognepræst Morten Thaysen holder første tirsdag i hver måned prædikenværksted, hvor deltagerne samles i en times tid for at læse teksterne til søndagens højmesse og samtale om evangelieteksten.

I Varde Kirke inviterer sognepræst Morten Thaysen kirkegængerne til at tænke med på prædikenen

Når Elise Kornerup fra Varde sætter sig på kirkebænken for at lytte til prædikenen, er hun nysgerrig efter at høre, hvordan præsten udlægger den tekst, hun har reflekteret over sammen med en håndfuld andre kirkegængere.

”Som regel kan jeg sagtens høre, at nogle af de ting, vi har diskuteret i gruppen, er med i prædikenen. Men det kan også være, at udlægningen har fået en drejning, jeg ikke havde gættet på,” siger hun, der er en af deltagerne i de såkaldte prædikenværksteder, som sognepræst Morten Thaysen holder første tirsdag i hver måned.

Deltagerne samles i en times tid for at læse teksterne til søndagens højmesse og samtale om evangelieteksten.

”Deltagerne taler om, hvad de tænker om teksten, og hvordan de kan sætte den i relation til deres liv og hverdag. Det kræver ikke teologiske forkundskaber, og det handler ikke om at blive enige eller om at gætte, hvordan præsten synes, at teksten skal forstås. Tværtimod er tanken, at jeg får en masse input, som gør det muligt for mig at skrive en prædiken, der rammer mere præcist ind i kirkegængernes virkelighed. Det er en måde at kickstarte mit prædikenarbejde på, og jeg synes, at det er en gave til mig, som gør det meget lettere for mig at skrive mine prædikener, så de bliver relevante for folk i Varde lige netop i den tid, vi lever i nu,” siger Morten Thaysen.

Idéen er på sin vis både indlysende og heller ikke ny, understreger han. Han blev inspireret til værkstedet under et seminar med en amerikansk præst og forfatter.

”I USA er det meget almindeligt at samle folk fra menigheden og lade dem reflektere over teksten for så at forsøge at få deres stemmer ind i forkyndelsen. Idéen er, at vores erfaringsverden er så splittet, at præsten ikke kan tænke sig ind i menighedens livsverden på egen hånd. Selvom forholdene er anderledes i Danmark, synes jeg grundlæggende, at tanken er rigtig. Det svarer jo til, at jeg taler med de pårørende før en begravelse for at kunne ramme deres virkelighed mere præcist,” siger Morten Thaysen.

Da han for et års tid siden for første gang annoncerede efter deltagere, var han spændt på, om der dukkede nogen op. Men det gjorde der, og det gør der fortsat. Deltagerne er både yngre og ældre, men med en overvægt af folk over 60 år, vurderer Elise Kornerup, der selv tilhører sidstnævnte kategori. Og Morten Thaysen er ikke i tvivl om, at samtalerne sætter sig spor i hans prædikener.

”Jeg nævner oftere eksempler, som har med det lokale liv og aktuelle begivenheder at gøre. Udenbys folk vil nok ikke forstå mange af de billeder, jeg bruger. De kender ikke til det, der udspiller sig omkring pølsevognen på torvet, og har ikke betydningen af at bo tæt ved havet som hverdagserfaring,” siger han.

Elise Kornerup er enig:”Prædikenerne er blevet mere jordnære med eksempler fra det lokale liv mere end fra litteratur og historie. Så jeg lytter nok lidt bedre efter, selvom jeg ikke sidder med en forventning om at blive citeret fra prædikestolen.”