Kirkeledere kritiserer magtmisbrug

Kirkerådet i Zambia støtter udviklingsminister Søren Pinds krav om politisk og økonomisk frihed

Selvom kirkeledernes udtalelse ikke har noget at gøre med dannelsen af en ny dansk regering og udarbejdelsen af den nye udviklingsminister Søren Pinds udkast til en ny bistandspolitik, er det alligevel interessant at prøve at sammenligne de to initiativer. -
Selvom kirkeledernes udtalelse ikke har noget at gøre med dannelsen af en ny dansk regering og udarbejdelsen af den nye udviklingsminister Søren Pinds udkast til en ny bistandspolitik, er det alligevel interessant at prøve at sammenligne de to initiativer. -. Foto: Jens Nørgaard Larsen.

Kirkeledere i det afrikanske land Zambia kritiserer landets politikere for at tænke mere på sig selv end på borgernes fremtid.

Det sker i en ny udtalelse fra Kirkerådet i Zambia om nationens tilstand, der blev udsendt før påske. Kirkelederne ønsker sikkerhed for, at almindelige borgere bliver hørt i forbindelse med udarbejdelse af en ny forfatning, der skal til folkeafstemning i år.

De frygter, at de etablerede politiske partier vil misbruge forfatningsarbejdet til at give sig selv økonomiske privilegier og berige sig på borgernes bekostning. Kirkelederne advarer politikerne mod at overhøre det folkelige krav om mere demokrati samt økonomisk frihed og retfærdighed i Zambia.

Zambia blev i 1991 tvunget til at indføre demokrati. Det skete i kølvandet på Berlin-murens fald og Sovjetunionens opløsning. Præsident Kaundas étpartisystem blev på kraftig opfordring fra vestlige regeringer og internationale finansinstitutioner afløst af et demokratisk flerpartisystem.

Kirker og folkelige organisationer gik ind i arbejdet for at sikre, at det nye demokratiske system skulle have folkelig opbakning. Regeringen skulle være af folket, ved folket og for folket, sagde de og pegede dermed på betydningen af det civile samfund for demokratiets forankring i Zambias befolkning.

I dag er den demokratiske eufori fra begyndelsen af 1990'erne blevet afløst af realisme. Det tager tid at forandre en politisk kultur og et politisk system. Demokratiet kan også misbruges, hvis folkevalgte politikere er enige om at udnytte deres magtposition og privilegier. I Zambia er det en offentlig hemmelighed, at politikere benytter sig af korruption for at fremme egne eller bestemte gruppers særinteresser. Kirkelederne opfordrer i deres fællesudtalelse til, at den nye forfatning og det kommende parlamentsvalg i 2011 vil markere en ny begyndelse i Zambia.

Kirkelederne forstår sig selv som garanter for, at det civile samfund fungerer. De ønsker at være en kritisk stemme, der taler på vegne af den almindelige zambier, der kan have svært ved at komme til orde i den offentlige debat.

Demokratiet begynder ifølge kirkelederne med respekt for de demokratiske institutioner. Hertil regner de også domstolene, politiet og militæret. De opfordrer samtidig medierne til at stå vagt om demokratiet og den nødvendige magtdeling mellem samfundets bærende institutioner. Medierne skal ikke løbe efter sensationshistorier eller lade sig manipulere af magtfulde politikere eller erhvervsinteresser. De skal turde sætte fokus på magtmisbrug og korruption.

Kirkelederne peger også på betydningen af den private ejendomsret for bekæmpelse af fattigdommen i Zambia. Borger og bonde bør kunne eje sit hus eller sin jord, hvis det ønskes. Det kræver en gennemsigtig lovgivning og en omfordeling af jorden. I tidens løb er de menige zambiere blevet gjort til "flygtninge" i deres eget land, fordi deres jord er blevet taget af politikere. Ikke mindst den udbredte minedrift er ifølge kirkelederne et stort problem, fordi den ødelægger jordressourcerne.

Selvom kirkeledernes udtalelse ikke har noget at gøre med dannelsen af en ny dansk regering og udarbejdelsen af den nye udviklingsminister Søren Pinds udkast til en ny bistandspolitik, er det alligevel interessant at prøve at sammenligne de to initiativer.

De zambiske kirkeledere og Søren Pind er grundlæggende enige om, at politisk og økonomisk frihed hænger sammen. De er en del af de basale menneskerettigheder og peger i retning af, at udvikling og økonomisk vækst begynder med, at den lokale befolkning får mulighed for at bringe sig ud af fattigdommen.

Mennesker skal styrkes og have de institutionelle rammer for at udvikle sig, så de ikke havner i en konstant afhængighed af udenlandsk bistandshjælp. Søren Pind taler i den forbindelse om at fremelske en politisk bevidst og økonomisk selvstændig middelklasse i udviklingslandene. Kirkelederne er for så vidt enige, når de påpeger nødvendigheden af respekt for demokratiet og den private ejendomsret med mulighed for omfordeling af jord, der er blevet stjålet af korrupte politikere.

På ét punkt adskiller kirkeledernes sprogbrug sig fra Søren Pinds. De taler ikke kun om frihed, men også om retfærdighed. Men mon ikke den selvudråbte frihedsminister ad åre også vil kunne inkludere retfærdigheden i sit bistandspolitiske univers?

kirke@kristeligt-dagblad.dk

Kristeligt Dagblad bringer hver uge på denne plads en analyse af nye tiltag og tendenser i internationalt kirkeliv. Peter Lodberg, som har skrevet denne uges analyse af kirken i verden, er teologilektor og ph.d. ved Aarhus Universitet.