Prøv avisen
Krise

Kirkelige boghandler lukker på stribe

Bethesdas Boghandel i midten af København er den seneste i rækken af kirkelige boghandler, der forsvinder fra det skandinaviske gadebillede. Her ses boghandlen i 1976. – Foto: Jesper Dijohn

I de senere år er flere boghandler med kristelig identitet lukket i Skandinavien. Det seneste eksempel er den 136 år gamle Bethesdas Boghandel i København, hvor der holdes et afskedsarrangement i dag. De kirkelige forlag klarer sig bedre, men frygter også for deres fremtid

I Oslo har der været en kristen boghandel på Akersgata 47 siden 1898. Men i 2016 så det ud til, at det var slut. Den norske kæde af forretninger med kristen litteratur, Vivo, som butikken var en del af, gik nedenom og hjem og meddelte, at kædens 21 boghandler skulle nedlægges.

Men den tidligere administrerende direktør i bogkæden, der var gået på pension fem år tidligere, Hans Petter Foss, reddede butikken i Oslos centrum. Og i samme ombæring gav han boghandlen det navn tilbage, som det havde i hans tid: Bok & Media. Måske på grund af hans egen historik med at redde en kristen boghandel bliver Hans Petter Foss berørt, da han fra Kristeligt Dagblad hører, at Bethesdas Boghandel er fortid.

”Jeg er vældig trist over at høre det, for jeg mener, at det er vigtigt at have kristne boghandler. Jeg opgav min pensionisttilværelse og brugte en masse af mine egne penge på at redde Bok & Media af den grund. De kristne boghandler er vigtige, fordi de skaber et fællesskab på tværs af forskellige retninger inden for kristendommen,” siger han.

Det er svært at være kirkelig boghandel i dag i Nordeuropa. Også i Aarhus er den katolske boghandel i midten af byen lukket lige før årsskiftet. Og i Norge og Sverige må denne type forretninger dreje nøglen om. Sidste år forsvandt den kirkelige boghandel i Örebro vest for Stockholm, Din Bok, efter 83 år i byen. Og kun få af de butikker, som tidligere var tilknyttet Vivo-kæden, er stadig i live.

Nedlæggelsen af butikkerne følges tæt af de kristelige forlag. Vivo-kædens konkurs i Norge er en kilde til bekymring for Åste Dokka, der er forlagsredaktør på forlaget hos den kirkelige avis Vårt Land i Oslo. Hun erkender, at vi lever i en svær tid for de kristne bøger.

For forlagene går det generelt bedre end for boghandlerne. Vårt Land Forlag begyndte for fem år siden, og det løber rundt for forlaget på trods af, at det er en ny dreng i klassen. Forlagets bøger centrerer sig primært om emnerne tro, tanke og eksistens inden for forskellige genrer.

”Jeg tror, at vi har fundet den del af markedet, som passer til os. De bøger, som vi udgiver, henvender sig til et veluddannet segment, og vi har høje krav til bøgernes kvalitet på forlaget. Men bøgerne knytter sig ikke til en bestemt teologisk profil. Jeg har dog svært ved at tro på, at det fortsætter med at gå så godt,” siger Åste Dokka.

Og frygten for en mørk fremtid står Åste Dokka ikke alene med. Hos det kirkelige forlag Verbum i Sverige går det godt, primært fordi forlaget har fundet en særlig niche. Det fortæller forlagets administrerende direktør, Fredrik Lanerfeldt. Nichen er en helt anden end på Vårt Land Forlag, for Verbum henvender sig primært til landets menigheder og sælger en del bibeler.

”Vi henvender os primært til de fællesskaber og personer, der er i og omkring kirken. Det er for eksempel bøger til dem, der arbejder i kirken, børnebibeler eller bøger til konfirmationsundervisningen. Så vi har en niche, der er livet omkring kirken, som vi holder os til. Men jeg bliver urolig, når jeg ser, at de fysiske boghandler lukker. Og samtidig bliver der færre mennesker ude i menighederne,” siger Fredrik Lanerfeldt.

I Danmark har det største kirkelige forlag, Forlagsgruppen Lohse, måttet omstille sig for at sikre sin overlevelse. Lohse var oprindeligt et enkelt forlag, men har siden overtaget andre forlag med kristent udgangspunkt og er dermed blevet en gruppe. Siden 2014 har forlaget kun haft et år med underskud på grund af omstillingen fra forlagsgruppens side.

”For 10 år siden udgav vi cirka 10 bøger mere om året, end vi gør nu. Og vi udgiver også bøgerne mere jævnt fordelt over hele året nu. Vi har desuden stillet skrappere krav til de bøger, der udgives. Vi har været og er nødt til fortsat at tænke sådan for at overleve i en branche med hårde vilkår,” siger forlagschef Holger Skovenborg.

På Akersgata 47 i centrum af Oslo er Hans Petter Foss fuldt ud klar over, hvordan betingelserne er i branchen. 2018 var et hårdt år for Bok & Media, og 2019 bliver det også, fortæller han. Men han driver heller ikke boghandlen ud fra et ønske om økonomisk vinding:

”Jeg bliver ikke en rig mand på det her, men jeg håber, at det går fremad i de kommende år, selvom jeg muligvis bliver nødt til at lade en medarbejder gå. Jeg vil aldrig give op.”