Kirkelige byggesager sættes på pause

En EU-dom har betydet, at alle nye sager om byggeri og restaurering af kirker først kan behandles efter den 1. maj. Hvis der opstår hastesager, kan vi få problemer, frygter sognepræst

Kirker kan komme til at vente på at blive renoveret de næste måneder, hvis der opstår skader. Her ses et stillads foran Ørbæk Kirke. - Foto: Leif Schack-Nielsen/Ritzau Scanpix.
Kirker kan komme til at vente på at blive renoveret de næste måneder, hvis der opstår skader. Her ses et stillads foran Ørbæk Kirke. - Foto: Leif Schack-Nielsen/Ritzau Scanpix.

Landets menighedsråd skal i den kommende tid krydse fingre for, at der ikke opstår uforudsete skader på deres kirkelige bygninger. For hvis der gør, vil der gå mange måneder før, skaderne kan blive udbedret. En EU-dom har nemlig fået den konsekvens, at alle nye sager om byggeri og restaurering af kirker er sat på standby.

Problemet er, at der mangler at blive fundet nye kongelige bygningsinspektører, som er de arkitekter, der på vegne af staten fører tilsyn med fredede og værdifulde bygninger. Slots- og Kulturstyrelsen var egentlig i gang med at finde de arkitekter, der skulle tage over fra denne måned, men måtte annullere processen på grund af nye retningslinjer fra EU. Målet er nu at have kontrakterne med de nye bygningsinspektører på plads den 1. maj.

Alt dette får konsekvenser for kirken, fordi landets stifter ved de fleste byggesager skal indhente en udtalelse fra en kongelig bygningsinspektør. Ifølge Søren Abildgaard, der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd, gælder det både sager om bygningernes ydre og indre.

”Jeg har forståelse for, at det ikke er Kirkeministeriets skyld, at arbejdet udskydes, men set med menighedsrådenes øjne er det stadig dybt beklageligt, at der kommer et slip på fire måneder. Det betyder, at menighedsråd, der allerede i dag kan opleve en meget lang sagsbehandlingstid, kan få processer forlænget yderligere. Og hvis der dukker mange sager op i de næste måneder, tror jeg også, at det bliver urealistisk for mange at kunne få svar fra de kongelige bygningsinspektører i maj,” siger formanden, der ikke har noget overblik over antallet af byggesager i landets sogne.

I december fik man i folkekirken besked om, at alle byggesager, der blev indsendt inden den 1. januar, vil blive behandlet af de afgående bygningsinspektører, mens alle sager derefter må vente. Det betød blandt andet, at menighedsrådet i Gammel Sogn ved Ringkøbing fik travlt, fortæller sognets præst, Hans Ole Krebs Lange, som også sidder med i menighedsrådet.

”Vi har et kirketårn, der har skader på murværket og skal restaureres, og derfor fik arkitekten travlt med at indsende de nødvendige papirer i december. Der ville ikke have været tid til yderligere møder eller drøftelser i menighedsrådet, men det betyder, at vi i første omgang ikke rammes af forsinkelser. Min frygt er, at sagsgangen bliver forsinket, hvis man for eksempel her i januar opdager lignende skader, hvor der trænger vand ind eller sådan. I nogle sager kan bygninger jo tage uoprettelig skade, hvis restaureringer forsinkes,” siger han.

Hos NB Tegnestuen i Ringkøbing vurderer medejer Mads Bjørn Christiansen lige nu at have omkring 20 aktive sager om kirkebyggeri. Ifølge ham er det for tidligt at sige, om nogen af dem vil blive ramt af forsinkelser.

”Lige nu har vi de udtalelser, vi skal bruge, men det er svært at sige, hvordan det ser ud om halvanden måned. Vi kan komme i klemme, hvis der pludselig er behov for et hastesvar, som vi ikke kan komme videre uden,” siger han og tilføjer, at han har ondt af de kongelige bygningsinspektører, der træder til i maj.

”For de kommer til at have en kæmpe pukkel af uafklarede sager foran sig, når de starter. Vi regner ikke med at stoppe med at sende de projekter ind, vi får fra menighedsrådene.”

Slots- og Kulturstyrelsen har i en besked til folkekirkens menighedsråd opfordret dem til at kontakte deres stift for vejledning, hvis de står med et konkret problem som følge af en byggesag, der ikke kan godkendes. Og Kirkeministeriet henviser til stifterne, som dem, der kan give vejledning og rådgivning.