Kirkeligt arbejde bløder: ”Katastrofe”

Det koster samlet Danmission og Kirkens Korshær 17 millioner kroner om måneden at holde deres genbrugsbutikker lukket. Det er en katastrofe for det sociale arbejde, lyder det fra organisationerne, der efterlyser politisk handling

Med lukkede genbrugsbutikker taber kirkelige organisationer store summer, og det er en "katastrofe". Derfor opfordrer organisationer til politiske handling. Genrebillede.
Med lukkede genbrugsbutikker taber kirkelige organisationer store summer, og det er en "katastrofe". Derfor opfordrer organisationer til politiske handling. Genrebillede. Foto: Axel Schütt/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix.

Butikker og erhvervsdrivende, der som en følge af coronaepidemien er blevet pålagt at lukke, kan modtage helt op til 100 procent kompensation for faste udgifter.

Men hjælpepakkerne omfatter ikke landets mange genbrugsbutikker, som ikke er blevet påbudt at lukke. Langt størstedelen af butikkerne er dog drevet af ældre i risikogruppen for corona-smitte, og derfor har de fleste organisationer valgt at lukke deres butikker helt af hensyn til de frivilliges ve og vel.

Det koster mange penge i husleje og tabte indtægter. Og nu lyder der et opråb fra Danmission, Danmarks største missionsorganisation: Politikerne må skride til handling, hvis ikke det skal udvikle sig til en katastrofe.

”Som organisation mister vi fem millioner kroner om måneden, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke fra politisk hold er blevet gjort mere for os,” siger generalsekretær Kristian Sloth.

”Vores genbrugsbutikker er lukningstruede. Vi kommer hurtigt tættere på, at vi må lukke dem ned, fordi vi simpelthen ikke kan betale udgifterne. Vi står med udlejere, som vil have deres husleje. Mange har været villige til at reducere eller udskyde. Men problemet er ikke forsvundet. Skulle butikkerne gå hen og lukke helt, har det katastrofale konsekvenser for hele organisationen og en masse afledte konsekvenser for vores arbejde,” siger generalsekretæren.

Danmission driver 72 genbrugsbutikker fordelt ud over hele landet. De giver en samlet indtægt på 60 millioner kroner årligt, forklarer Kristian Sloth. Heraf er 26 millioner kroner overskud, som går direkte til Danmissions arbejde.

Da indtægterne nu er forsvundet, er genbrugsbutikkerne i stedet blevet til en udgift. Og da butikkerne er lukket frivilligt, er det kun muligt at få i omegnen af 25 procent af organisationens faste udgifter dækket, hvor man ville have modtaget op til 100 procent, hvis der var tale om frisører eller restauranter.

”Jeg synes, man burde anlægge den samme logik for os, der har genbrugsbutikker som for andre erhvervsdrivende. De mennesker, der driver vores butikker, er den allermest sårbare gruppe i forhold til corona. Og derfor skulle vi selvfølgelig lukke. Men hvorfor skal vi så ikke kompenseres på samme måde?”, spørger Kristian Sloth.

Den samme frustration lyder fra Kirkens Korshær, der står for drift af en lang række sociale tilbud, herunder varmestuer og herberger. Korshæren driver 240 genbrugsbutikker i hele landet, og det giver et minus på 12 millioner kroner om måneden at holde dem lukket.

”En varmestue i en mindre by koster omkring to-tre millioner om året at drive. Det gør selvsagt stor skade på vores sociale arbejde, at vi har lukket vores genbrugsbutikker,” siger chef for Kirkens Korshær Helle Christiansen.

Men socialminister Astrid Krag (S) har jo netop være ude for at hjælpe organisationer som jeres med en hjælpepakke. Er der ikke blevet hjulpet nok?

”Vi har fået penge til hjemløsearbejde og til børnefamiliearbejde, hvor vi har fået henholdsvis en million og to millioner kroner. Så jeg er helt overbevist om, at politikerne gerne vil anerkende det sociale arbejde, vi laver. Det, der er problemstillingen, er ikke indstillingen, men det er selve teknikken i hjælpepakkerne til erhvervslivet,” siger Helle Christiansen.

Hun forklarer, at Kirkens Korshærs genbrugsbutikker skal hente hjælp fra regeringens hjælpepakker til erhvervslivet. Men fordi Kirkens Korshær har en økonomi, som også modtager penge fra samarbejde med kommuner, gaver fra private givere og fonde, passer pakkernes rammer for kompensationberegning ikke til en organisation som Kirkens Korshær, og kompensationen svarer ikke til, hvor stort tabet fra genbrugsbutikkerne egentlig er.

”Det er den tekniske dimension, som vi beder politikerne om at bede deres embedsmænd kigge på. Det er vigtigt, at vi gør opmærksom på størrelsesordenen, for jeg tror ikke, der er så meget viden om, hvor mange penge der bliver samlet ind i genbrugsbutikkerne. Mange tror, det er et mindre beløb, der dækker et lille hjørne, men det er mange millioner, det drejer sig om, og overskuddet driver et meget stort socialt arbejde for udsatte mennesker,” siger Helle Christiansen.

Socialdemokratiets udviklingsordfører, Daniel Toft Jakobsen, oplyser, at der er bevægelser på området, men vil ikke uddybe nærmere. Ifølge Anni Matthiesen, Venstres socialordfører, er der forhandlinger på bordet med regeringen om, hvordan problemet kan håndteres.

”Men det er en kompliceret problemstilling, fordi fordelingen af pengene går fra flere ministerielle ressortområder, der skal i spil,” siger hun.

Det betyder, at pengene ligger i de puljer, som er på udviklingsområdet. Her presser Venstres udviklingsordfører, Karen Ellemann, på for, at der findes en løsning på problemet.

”Lige nu og her er aktører som Kirkens Korshær og Danmission i den situation, at de er endt mellem to stole. Socialministeriets puljer er de ikke dækket af, og den i udviklingsministeriet kan man måske finde nogle penge i. Men denne jonglering er ingen tjent med. Derfor har vi bedt om, at man finder en løsning, så vi forventer, at de to ministeriet lige snakker med hinanden,” lyder det fra Venstres udviklingsordfører.

Mange kirkelige organisationer i Danmark er delvist finansieret af genbrugsbutikker.8