Prøv avisen

Kirkelukning delte bispekandidater

De fire kandidater kunne ikke blive enige, da de under debatte blev spurgt til nedlukningen af de danske kirker under første bølge af coronaepidemien. Foto: Foto: Miklos Szabo/Helsingør Stift

Gjorde folkekirken det rigtige ved at lukke hårdt ned under coronakrisen? Det spørgsmål understregede forskelle mellem de fire kandidater til bispeembedet i Helsingør Stift under debatmøde i Farum nord for København

Omkring et halvt hundrede mennesker havde fået adgang til debatmøde i Stavnsholtkirken i Farum i torsdags. Mødet, der også blev streamet på stiftets Facebookside, var første debatmøde i valgkampen om at blive den næste biskop over Helsingør Stift, landets største og talrigeste stift, efter godkendelsen af de fire kandidater i denne uge.

Mens teknikken faldt helt på plads, gik støtter rundt og uddelte flyers for deres respektive bispekandidat. Ved podierne stod de fire kandidater og gennemgik deres notater til aftenens debat, der kom omkring emner som lederskab, teologi og medier.

De første runder af debatten var præget af overvejende enighed mellem kandidaterne, men så blev kandidaterne spurgt til nedlukningen af de danske kirker under første bølge af coronaepidemien.

”Jeg ville have holdt kirkerne åbne i påske. Kirken er en del af beredskabet. Kirken har altid været tilflugtssted. Så vi skal holde kirken åben, hvis vi kommer ud for det samme igen,” sagde biskopkandidat Ulla Thorbjørn Hansen, provst i Slagelse.

Næste kandidat Asser Skude, sognepræst i Bellahøj og Utterslev i København, var uenig. Han var den eneste af kandidaterne, der var ankommet til mødet med maske:

”Det var ulykkeligt, at vi måtte lukke vores kirker, men det var bydende nødvendigt. For ellers ville vi have have haft en situation af bibelske dimensioner. Epidemien var jo lidt af et wakeupcall – vi kan slå andre ihjel. Sygdommen rammer primært svage og udsatte, og vi stærke må værne om de svage. Vi skal passe på hinanden, ikke smitte hinanden,” sagde Asser Skude.

”Endelig lidt uenighed i panelet,” udbrød tredje kandidat Eva Holmegaard Larsen, præst i Nødebo og Gadevang på Sjælland, og hun tilføjede:

”Jeg mener det var en katastrofe, at kirkerne blev lukket så hårdt i. I en tid, hvor der er krise, frygt og uro, kunne vi bruge kirken som trøsterum, og vi præster kunne møde vores sognebørn. Vi kunne sagtens have håndteret det med alle nødvendige forholdsregler. Det havde givet kirken en anden placering end festkirken og højtidskirken. Vi missede næsten muligheden for en ny vækkelse. Vil vi være kirke eller kulturtilbud?”, spurgte Eva Holmegaard Larsen.

Fjerde kandidat Peter Birch, provst i Gentofte Provsti og formand i Provsteforeningen, havde i sin tid været fortaler for at holde kirkerne lukket:

”Vi gjorde det ikke, fordi det var sjovt, men fordi det var nødvendigt. Vi vidste ikke, hvor vi var på vej hjem, så derfor gik vi ind og inddæmmede en smitte, som vi ikke kendte. Svigtede vi? Nej, vi bar et ansvar. Der er masser af næstekærlighed i at holde kirkerne lukkede. Men kirkerne arbejdede jo også videre, for eksempel digitalt,” sagde Peter Birch,

Også i spørgsmålet om, hvordan kandidaterne ville forholde sig til medierne som biskop, var de uenige:

”Jeg ville som biskop indtage en tilbagetrukket rolle. Det er menighedsråd og præster, der lokalt skal ytre sig. Biskopper skal blande sig udenom, men støtte op om initiativer og ideer, der kommer nedefra,” indledte Asser Skude.

”Jeg er meget bevidst om, at biskoppen er stiftets ansigt indadtil og udadtil. Biskoppen skal ikke komme med sin mening hver eller hver anden uge om det ene og det andet, men skal heller ikke være bleg for at deltage i debatter. Der er mange, der gerne vil høre, hvad folkekirken har af perspektiver omkring for eksempel menneskesyn, ensomhed og stress. Ingen kan udtale sig på hele folkekirkens vegne, men enhver af os har ret og pligt til at deltage i debatten. Og biskoppen har simpelthen kortere vej til mikrofonen,” sagde Peter Birch.

Ulla Thorbjørn Hansen, mente ligeledes at biskoppen skulle indtage en synlig rolle i medierne:

“Jeg vil som biskop være med til at åbne folks øjne for, at deres kirke er relevant. Jeg stiller op, når der er bud efter mig i medierne, og vil finde det ganske naturligt at stille op. Det er vigtigt at komme ud til folk, men det personlige møde er stadig det vigtigste,” sagde hun.

”Jeg mener, at biskoppen skal formidle på den måde, hun eller han er bedst til. Jeg kan godt lide at skrive, men jeg vil ikke være en biskop, der vil have meninger om alting,” sagde Eva Holmegaard og tilføjede:

“Her vil jeg citere Ulla Morre Bidstrup, uddannelseslederen på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, som skelner mellem ”surdejskirken” og ”megafon-kirken”. Megafonkirken blander sig i debatten og træder frem i medierne, men den kan hurtigt blive én stemme blandt mange stemmer. Surdejskirken er kirken, hvor ordet spreder sig gennem det daglige arbejde. Spreder sig naturligt gennem folk, gennem skole, arbejdsplads. Surdejskirken er den bedste offentlighedsteologi.”

Næste valgmøde foregår den 31. august på Royal Stage i Frederiksborghallerne i Hillerød.