Kirkeminister afviser at fritage danske præster fra kursus

Som led i den såkaldte imamlov skal forkyndere med vielsesret på kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. Kurset har fået kritik af frikirkepræster, der opfatter det som spild af tid og penge, men kirkeminister Mette Bock (LA) vil ikke ændre på kravet, som hun ser som et fælles fundament for alle trossamfund

Kirkeminister Mette Bock (LA).
Kirkeminister Mette Bock (LA). Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

Kritikken har været massiv fra en række af de danske frikirkepræster, der nu har deltaget i det kursus, som den såkaldte imamlov har gjort det lovpligtigt for religiøse forkyndere udenfor folkekirken at deltage i.

”Spild af tid og penge” lyder et af kritikpunkterne, og ”komplet absurd” er en anden beskrivelse, som man blandt andet har kunnet læse i debatindlæg i Kristeligt Dagblad den seneste uge. Begge udsagn er rettet mod de kurser i dansk familieret, frihed og folkestyre, som er udviklet ud fra Kirkeministeriets bekendtgørelse, og som alle religiøse forkyndere med vielsesret skal gennemføre for at opretholde denne ret.

Mette Bock, der er fra Folketingets side ikke blevet lagt skjul på, at disse kurser blandt andet er målrettet imamer. Men langt størstedelen af deltagerne har været frikirkepræster. Rammer kurset så overhovedet de rigtige?

Kirkeministeriets tal viser, at ud af 65 kursister har de 12 været imamer. Og det tal passer meget godt med andelen af imamer, der har søgt vielsesbemyndigelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nu har der så været holdt to kurser, og begge gange har frikirkepræster efterfølgende sat spørgsmålstegn ved, om kurset overhovedet er relevant for dem, fordi det indeholder velkendt viden – blandt andet om hvad et demokrati er, og hvordan love bliver til i Danmark. Hvad siger du til den kritik?

Jeg synes, det er meget tidligt at drage de konklusioner. Det er et bredt udvalg af forkyndere, der deltager på kurserne, som jo er oprettet på baggrund af en tvivl om, hvorvidt de religiøse forkyndere uden for folkekirken har den fornødne viden og dermed vejleder korrekt i forhold til dansk lovgivning. Så det er helt rimeligt, at vi forlanger, at man gennemfører kurset. Men det vil selvfølgelig altid være sådan, at man deltager på kurset med forskellig baggrund og forhåndsviden, og nogle vil opleve, at de hører noget, de godt vidste i forvejen, mens det vil være nyt for andre.

Men kunne man så ikke indføre fritagelse fra kurset, eller dele af det, hvis man er født og opvokset i Danmark, og så nøjes med den del af kurset, der direkte handler om vielsesbemyndigelsen, nemlig dansk familieret og ægteskabets juridiske implikationer?

Nej, det er vigtigt, at alle får det samme fundament. Og man kan heller ikke forskelsbehandle ud fra, hvilket trossamfund den enkelte kursist tilhører. Det er det samme indhold for alle. Helt personligt har jeg også det håb med kurset, at de religiøse forkyndere, der deltager, også benytter det som anledning til at tale sammen på tværs af trossamfundene. For i et land med tros- og religionsfrihed er det jo vigtigt, at vi forstår og respekterer hinandens tro. Det kunne jeg håbe, at kurserne også bidrog til.

På det første kursus var der forbud mod tolke, og det gjorde det ifølge deltagerne svært for imamerne at følge med. På det seneste kursus talte den deltagende imam ifølge de øvrige deltagere heller ikke godt dansk, og han havde ikke medbragt en tolk, som det ellers nu er muligt at gøre. Ryger pointen med kurset ikke, hvis man bare kan deltage uden at forstå noget og heller ikke bliver testet i sin viden efterfølgende?

Det er klart, at man er nødt til at forstå, hvad der bliver sagt. Man skal jo ikke kun være til stede med sin krop. Kurserne er dog forholdsvis nye, og vores erfaringsgrundlag derfor stadig lidt tyndt, men det er klart, at vi skal følge op – og det her er i hvert fald et punkt, jeg nu vil se nærmere på.