Prøv avisen

Kirkeminister freder ø-kirker

Kro og kirke Foto: Leif Schack-Nielsen.

Antallet af medlemmer er ikke det eneste kriterium for kirkelukninger, siger kirkeminister Manu Sareen (R). Folkekirken skal også være,hvor folket er

Mange øboer kunne godt få bange anelser, da kirkeminister Manu Sareen (R) for nylig satte mindre kirker på dagsordenen som lukningstruede. I en pressemeddelelse sagde han, at folkekirken skal overveje lukning af kirker i landets 200 mindste sogne.

Kristeligt Dagblads kortlægning i tirsdags omfattede følgende øer: Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Bågø, Christiansø, Drejø, Endelave, Femø, Hjarnø, Lyø, Mandø, Omø, Strynø, Tunø og Venø.

BILLEDER: Her er de 204 kirker, som er i fare for at lukke

Men lukning af ø-kirkerne er ikke aktuel, siger kirkeminister Manu Sareen. Der er, forklarer han, andre pejlemærker i forhold til lukninger end antallet af folkekirkemedlemmer.Nemlig at folkekirken skal være, hvor danskerne er. Og det kan man ikke sige kan opfyldes, hvis kirken ligger på en ø.

Men når det er sagt, er det stadig kirkeministerens hensigt at følge det spor, han har lagt frem den seneste tid.Jeg vil, som det fremgik af Kristeligt Dagblad lørdag, arbejde for at få lovgivning for lukning af kirker. Også hvis der er uenighed i sognet.

Kirkeministerens afvisning af at lukke ø-kirker stemmer godt overens med den seneste tids kritik af de kriterier for kirkelukninger, Kirkeministeriet har overvejet.

LÆS OGSÅ: Kjeld Holm: Kirkelukninger kan ses som symbol på den tiltagende historieløshed

Kirkelivet er for eksempel vigtigere end antallet af sognebørn, hvis man spørger menighedsrådsformanden i Femø Sogn, Esben Roug.

Vi har en kirkegangsprocent på 20, og 111 medlemmer af folkekirken her på Femø. Så jeg mener, at lukkedebatten er en storm i et glas vand.

På Strynø vest for Rudkøbing på Langeland er der også under 200 medlemmer af folkekirken. Lene Kjær Andersen, der er præst på øen samt i Rudkøbing Sogn, betragter lige-ledes liv i kirken som vigtigere end antallet af sognebørn.

Der er stor opbakning til både gudstjenester, ældreklubben og juniorkonfirmanderne i vores sogn.

Erland Porsmose, museumsdirektør på Johannes Larsen Museet i Kerteminde, var med i udsendelserne om De danskes øer, som stadig genudsendes med jævne mellemrum. Han peger på, at mange ø-kirker allerede har skåret ned på gudstjenesterne, så de kun holdes hver anden eller tredje uge.

Kirken fungerer på øerne ikke alene som kirke, men som kultur- og koncerthus og tidligere også som den bygning, man kunne opbygge et lokalsamfund omkring, siger han om ø-kirkerne, som nu er rykket ud af farezonen.