Prøv avisen

Kirkeminister går ind i sag om klinker i præstegård

Der er ikke noget i vejen med klinkerne på billedet her, men Kulturstyrelsen kan ikke leve med, at de ligger diagonalt. Foto: Glumsø-Bavelse-Næsby Sogne

For halvandet år siden endte et menighedsråd i uenighed med staten om klinker i en præstegård. Klinkerne skal vendes, så de ligger på langs, siger Kulturstyrelsen, men klinkerne ligger der endnu. Kirkeministeren går nu ind i sagen

De ligger der stadig, de kontroversielle klinker.

For mere end halvandet år efter, at klinkegulvet i præstegården i sjællandske Glumsø blev genstand for en heftig debat om æstetik og kulturarv, ligger teglstenene stadig diagonalt i et bestemt menighedslokale. Og sådan må de ikke ligge, mener Kulturstyrelsen, der har forlangt, at klinkerne drejes, så de ligger på langs.

Trods kritik fra både biskop og ledende politikere fastholder Kulturstyrelsen stadig i dag sit krav og oplyser, at menighedsrådet har fået til udgangen af 2017 til at udskifte klinkerne:

”Initiativet til at omlægge gulvet ligger hos menighedsrådet. Men vores holdning er uforandret. Vi har sagt, at klinkerne skal lægges om, eller at der må findes en anden løsning, men i så fald er det op til menighedsrådet at finde på en alternativ løsning. Men styrelsen skal godkende den belægning, som menighedsrådet påtænker at anvende,” siger Michael Lauenborg, enhedschef i Afdelingen for Arkitektur, Plan og Bygning i Slots- og Kulturstyrelsen.

Men kirke- og kulturminister Mette Bock (LA) blander sig nu også i sagen med et ønske om at få klinket skårene mellem Kulturstyrelsen og menighedsrådet:

”Jeg vil opfordre både Slots- og Kulturstyrelsen og menighedsrådet til at genoptage dialogen og finde en løsning. Skal et nyt klinkegulv virkelig koste op imod en halv million kroner? Det virker jo helt skørt. Der må kunne findes en alternativ og billigere løsning, som begge parter kan leve med. Det må kunne lade sig gøre med sund fornuft og fleksibilitet fra begge parter,” siger hun.

Biskop Peter Fischer-Møller glæder sig over, at ministeren nu går ind i sagen. Han kaldte i 2015 Kulturstyrelsens beslutning, der blev stadfæstet af Kulturministeriet, for ”ude af proportioner”. Han havde svært ved at forstå Kulturstyrelsens argument om, at der var tale om en fredet bygning.

Præstegården var tidligere en stald og fik en såkaldt B-fredning i 1954. I 1977 gennemgik præstegården imidlertid en omfattende istandsættelse, hvor det indre rum blev åbnet til kippen, og der blev indsat ni vinduer mod gården og lagt badeværelsesklinker i konfirmandstuen. Det er disse klinker, som menighedsrådet i 2013 erstattede med nye, der blev lagt på en måde, som Kulturstyrelsen så stadig ikke kan leve med.

Ifølge menighedsrådet i Glumsø-Bavelse-Næsby Sogne vil det koste næsten en halv million kroner at efterkomme kravet fra Kulturstyrelsen. Den vurdering fastholder provst Connie Bondesen Beier, som også er sognepræst i sognene. Hun forklarer den høje pris med, at hele gulvet i præstegården skal brydes op, og at et nyt køkken i rummet også skal fjernes og udskiftes, hvis klinkerne skal lægges om.

”Det er baggrunden for, at det bliver så forfærdeligt dyrt,” siger Connie Bondesen Beier.

Hun vil nu opfordre menighedsrådet til at genoptage forhandlingerne med Kulturstyrelsen.

”Når nu vores nye kulturminister har udtalt, at der er en mulighed for at finde en løsning, hvilket er en fin melding, så vil jeg foreslå det. Man kunne jo lave en klausul om, at klinkerne skal ligge på langs, når de på et tidspunkt er slidt ned. Det her er jo æstetik mere end noget andet og ikke en uoprettelig skade, så jeg håber, vi kan finde en løsning,” siger Connie Bondesen Beier, som ellers vil søge Næstved Provsti om midler til at renovere gulvet på en måde, som Kulturstyrelsen kan acceptere.