Kirkeminister klar til homoseksuelle vielser

MED AFSTEMNING Homoseksuelle par kan være sikre på et officielt kirkeligt ritual for vielse, for det går både rød og blå blok nu ind for

Trods det hjertelige håndtryk mellem USA's udenrigsminister, Colin Powell, og palæstinensernes leder, Yassir Arafat, betegner den palæstinensiske informationsminister de tos sidste møde som katastrofalt (Foto: Nordfoto)
Trods det hjertelige håndtryk mellem USA's udenrigsminister, Colin Powell, og palæstinensernes leder, Yassir Arafat, betegner den palæstinensiske informationsminister de tos sidste møde som katastrofalt (Foto: Nordfoto). Foto: Bax Lindhardt Denmark.

Efter folketingsvalget kan danske homoseksuelle se frem til, at de for første gang i historien kan blive gift i folkekirken på samme måde som en mand og en kvinde. Per Stig Møller (K) vil efter valget, hvis han stadig er kirkeminister, fremsætte et forslag i folketingssalen, som giver de homoseksuelle par et retskrav på en vielse foran kirkens alter.

LÆS OGSÅ: Ministerforslag vil skabe udbrydermenigheder

Det vil ikke længere være sådan, at homoseksuelle par først skal på rådhuset for at indgå registreret partnerskab og derefter kan få en velsignelse i en sognekirke, siger Per Stig Møller.

Mit forslag betyder, at homoseksuelle par kan gå i kirken og blive viet og på den måde være juridisk ligestillet med en mand og en kvinde. Jeg mener dog ikke, at et homoseksuelt par skal betegnes som ægtefæller, for det begreb tilhører mand og kvinde, men man kunne foretrække ordet livsfæller, siger Per Stig Møller, som understreger, at der i loven bliver en fritagelsesbestemmelse for præster, som af samvittighedsgrunde ikke ønsker at vie homoseksuelle.

Kirkeministerens klare melding kommer, efter at Socialdemokraternes kulturordfører og ordfører for seksuelle minoriteter, Mogens Jensen, har opfordret Per Stig Møller til hurtigt at fremlægge et forslag om vielse af homoseksuelle i folkekirken, som kan samle bred opbakning i Folketinget.

Kirkeministeren vil nu undgå, at vielse af homoseksuelle bliver et tema i den kommende valgkamp.

Jeg mener ikke, at det er værdigt at føre en valgkamp med et tema om en særlig, seksuelt afgrænset gruppe. Derfor siger jeg nu, hvad min holdning er, og hvad jeg agter at foretage mig som kirkeminister. Men vi kan jo konstatere, at uanset valgets udfald, så vil der i det nye folketing være politisk opbakning til at indføre homoseksuelle vielser i folkekirken, siger Per Stig Møller.

Kirkeministeren holdt i går møde med folkekirkens biskopper for at forklare sin beslutning om at fremsætte et lovforslag, der giver homoseksuelle retskrav på en kirkelig vielse. Det bliver biskopperne, som til sin tid skal udarbejde et kirkeligt ritual.

Biskop i Lolland-Falsters Stift Steen Skovsgaard har hele tiden været imod forslaget om kirkelig velsignelse af eller indgåelse af registreret partnerskab i kirken.

Men jeg har allerede i mit høringssvar gjort opmærksom på, at det næsten er for naivt at tro andet, end at et sådant ritual er et stort skridt i retning af fuld ligestilling mellem ægteskab og registreret partnerskab. Jeg tager ministerens information til efterretning og accepterer den. Samtidig er det vigtigt at understrege, at præster har lov til at sige nej til at vie homoseksuelle, ligesom jeg da også er glad for, at der er plads i folkekirken til, at jeg som biskop kan sige nej, siger Steen Skovsgaard.

Biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller hilser kirkeministerens initiativ velkommen.

Der er fremkommet det forslag i udvalgsbehandlingen af folkekirken og registreret partnerskab, at partnerskab kan indgås og velsignes i folkekirken. Man kan for mig godt kalde det en vielse, blot man gør opmærksom på, at der er tale om to forskellige ordninger. Men det vigtigste er, at Folketinget nu tager ansvaret på sig, siger Peter Fischer-Møller.