Prøv avisen

Kirkeminister og biskopper vil have dåbsprocenten i vejret

På 10 år er andelen af børn, der bliver døbt, faldet fra 75,5 procent i 2003 til 63,9 procent i 2013. Arkivfoto. Foto: Marianne Grøndahl

Antallet af danskere, som døber deres børn, falder. Det vil Marianne Jelved og landets biskopper nu ændre på. Men det er omsonst, mener flere kirkelige stemmer

Folkekirkens medlemstal falder. Det samme gør andelen af børn, der hvert år bliver døbt.

Derfor har kirkeminister Marianne Jelved (R) efter et samråd med biskopperne opfordret til, at der bliver indsamlet viden om, hvordan man lokalt kan arbejde mere aktivt for at få dåbsprocenten op. På 10 år er andelen af børn, der bliver døbt, faldet fra 75,5 procent i 2003 til 63,9 procent i 2013.

Men den ministerielle udmelding om at ville vende tendensen med faldende dåbsprocent deler vandene i den kirkelige verden.

”Det eneste, man kan sige, er, at dåben er vigtig. Men hvis det er lige meget, om præsterne tror på opstandelsen, hvorfor så blive døbt? Biskopperne er gået med til, at så meget er blevet udvandet, hvorfor skulle dåben så betyde noget, tænker man,” siger sognepræst Agnete Raahauge.

Ifølge Kirkeministeriet vil man forsøge at øge informationsindsatsen og dåbsoplæringen af nybagte forældre. Men det mener Agnete Raahauge ikke vil have nogen effekt.

”Seriøse præster, der forkynder Guds ord i stedet for at lave folkekirken til en børnehave, er vejen frem. Og undervisning i kristendom. Intet andet har virket.”

Formand for Indre Mission, Hans-Ole Bækgaard, hilser biskoppernes og kirkeministerens forslag velkommen, men efterlyser et klarere formål.

”Fokus må være langt mere på dåbens betydning fremfor medlemstal for medlemstallenes skyld. Det skal være mere tydeligt, hvad formålet er med det. Når vi døber, handler det om mennesker, der skal frelses for ikke at gå fortabt, ikke om at få flere medlemmer,” mener han.

Mere positivt stemt i forhold til udspillet er Leise Christensen, lektor ved Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster.

”Det er på allerhøjeste tid, at folkekirken faktisk tager problemstillingen alvorligt, for de dage er forbi, hvor man kunne regne med, at selvfølgelig fik folk døbt deres små. Jeg synes, folkekirken har været for sen til at overveje problemet. Det handler ikke bare om, at kirken skal overleve, eller at folk partout skal proppes ind i den, men om den glæde og trøst og livskraft, der er i evangeliet,” siger hun.

Også Niels Henrik Arendt, tidligere biskop, nu sognepræst og formand for Grundtvigsk Forum, synes, at det er på høje tid, at man kigger på dåbsprocenten.

”Vi kan ikke lade som ingenting. Vi står med en forpligtelse til at gå ud og gøre alle folkeslag til disciple. Derfor kan vi ikke lukke øjnene for, at folk lige så stille vælger dåben fra. Om det kan lade sig gøre virkelig at vende kurven, ved jeg ikke, men hvis man kan nå dertil, at beslutningen, som forældrene har taget, hviler på et grundlag, hvor de har fået muligheder for at diskutere, må man respektere beslutningen uanset hvad. Men i dag er vi ikke gode nok til at kvalificere grundlaget for den beslutning.”

Ifølge biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller handler det også om at afmystificere dåben over for den almindelige dansker og forklare dåbens betydning.

”Nogle gange handler det om at få en kontakt til de nybagte forældre og tale om, hvad dåben egentlig betyder. Vi ønsker ikke, at forældre, der ikke selv har noget forhold til kristendommen, skal lade deres børn døbe, men vi ønsker at give forældrene et godt beslutningsgrundlag, før de vælger,” siger han.

”Vi ønsker at gøre folk opmærksomme på de tilbud, der er i folkekirken, og slå fast, at dåben i kirken ikke koster noget.”

På 10 år er andelen af børn, der bliver døbt, faldet fra 75,5 procent i 2003 til 63,9 procent i 2013. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen