Prøv avisen

Kirkeministeriet regner 30 millioner kroner forkert

En regnefejl på 30 millioner kroner. Det er, hvad man har lavet i Kirkeministeriet i forbindelse med en pulje af midler, som uddeles til projekter i folkekirken. Der er tale om en fejl i et regneark, som i praksis betyder, at den såkaldte omprioriteringspulje er større end først forventet. Det viser et dokument, som kirke.dk har fået aktindsigt i.

Omprioriteringspuljen består af de årlige besparelser på to procent i Fællesfonden. Pengene, som spares, fordeles hvert år blandt de ansøgere, der har søgt midlerne. Men det økonomiske råderum viser sig altså at være 30 millioner kroner større over de kommende fire år, end man i budgetfølgegruppen havde regnet med, da man vurderede ansøgninger til puljen for år 2020.

Flere af ansøgerne har da også fået afslag med henvisning til puljens størrelse, og derfor har biskop Henrik Stubkjær udtrykt et håb om, at ansøgningsprocessen kan gå om. Han har sammen med landets andre biskopper fået afslag på en ansøgning, der omhandler et sekretariat for kirkefestivalen Himmelske Dage.

Men det kan den ikke, lyder det fra Kirkeministeriets økonomichef, Klaus Kerrn-Jespersen. Til kirke.dk siger han:

“Vi vurderer, at det (regnefejlen, red.) ikke vil have ændret noget i forhold til vurderingen af ansøgningerne. Det kan der så være andre medlemmer af budgetfølgegruppen, der er uenige i, men beslutningen er taget for 2020. Vi har et møde i følgegruppen, hvor vi drøfter forløbet grundigt.”