Prøv avisen

To kirkeministre stævnes for at have brudt Grundloven

Prædikant Johny Noer. Foto: henning bagger/scanpix

Forening med prædikanten Johny Noer i spidsen vil rulle lov om vielse af homoseksuelle tilbage, fordi den efter deres opfattelse strider mod Grundloven. Sagen har ingen gang på jord, siger ekspert

Loven om vielse af homoseksuelle skal trækkes tilbage.

Det mener foreningen ”Med grundlov skal land bygges”, der som formand har prædikant Johny Noer, som er medlem af folkekirken, og det gælder ifølge formanden også de 250 andre medlemmer.

Se stævningen her

Foreningen har stævnet to ministre, socialminister Manu Sareen (R), der var kirkeminister fra 2011 til 2014, og Marianne Jelved (R), der i dag er kirke- og kulturminister, for at få afskaffet loven om vielse af homoseksuelle.

Sagsøgerne mener, at autorisation af et vielsesritual for to mennesker af samme køn er grundlovsstridigt. Det samme gør sig ifølge gruppen gældende for den lov, der giver præster i folkekirken mulighed for at vie to af samme køn.

Som advokat for gruppen, Nikolaj Nikolajsen, udtrykker det i stævningen, så findes der ikke grundlovsmæssig hjemmel til at fastsætte regler om folkekirkens indre forhold, hverken ved anordning eller lov, og han argumenterer videre, ”at paragraf 66 (som handler om folkekirken, red.) i Grundloven må forstås således, at Folketinget og regeringen afskæres fra at lovgive om folkekirkens indre forhold.”

Sammen med stævningen er lagt Bibelen, den apostolske bekendelse, den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse, den athanasianske trosbekendelse, Den Augsburgske Bekendelse og Martin Luthers Lille Katekismus, der alle er nøgleskrifter for folkekirken. Johny Noer , der har skaffet skrifterne, oplyser, at de er vedlagt i seks eksemplarer, et sæt til hver dommer.

”Jeg mener, at ritualet for vielse af homoseksuelle er et fremmed ritual for den evangelisk-lutherske kirke. Det er en lov, der ikke understøtter, men underminerer folkekirken,” siger Johny Noer.

Han er ellers mest kendt for at have rejst og prædiket i udlandet i årtier, blandt andet byggede han en evangeliserende teltlejr op i Israel, hvorfra han dog blev smidt ud for et års tid siden.

Advokat Nikolaj Nikolajsen har studeret Grundlovens forarbejder i forbindelse med sagen.

”Det, der ligger bag stævningen, er, at man i 1849, da Grundloven blev vedtaget, ikke ville have det som før Grundloven, hvor en enevældig konge kunne regulere kirkens indre forhold. Man ønskede ikke mulighed for en egentlig lovgivning om folkekirkens indre anliggender,” siger han.

”Vielse af homoseksuelle har ikke været nødvendig for, at folkekirken kan fungere, og kirken har ikke selv bedt om det. Det er noget, man trækker ned over hovedet på folkekirken, fordi det var et ønske fra regeringen,” siger Nikolaj Nikolajsen.

”Siden 1849 har Folketinget undladt at lovgive om folkekirkens indre forhold. Reguleringen af folkekirkens indre forhold har været foretaget af kirkeministeren på kirkens foranledning. Der har udviklet sig en retssædvane om, at det er i orden. Men når reguleringen sker imod kirkens vilje, er reglerne i strid med Grundloven og dermed ugyldige.”

Dr.jur, dr.phil og professor Ditlev Tamm mener ikke, at en tilbagerulning af lov om vielse af homoseksuelle par har nogen gang på jord.

”Jeg håber det ikke, og jeg tror det ikke,” siger han og tilføjer om loven om homoseksuelle vielser:

”Men der er jo ikke andet at sige til det, end at den beslutning er truffet politisk, og derfor kan den kun annulleres med et politisk flertal, der vil afskaffe loven om vielse af homoseksuelle.”

Lektor i offentlig ret på Roskilde Universitet Pernille Boye Koch forklarer, at foreningen ”Med grundlov skal land bygges” formentlig ikke får lov til at rejse sagen ved domstolene.