Prøv avisen

Kirken får nyt vartegn i hovedstaden

Menighedsrådet i Sydhavn Sogn har ønsket sig en kirke, som er åben i forhold til bydelen og dens beboere. Man kan i døgnets 24 timer opholde sig på balkonerne eller på udenomsarealet, som også har mulighed for at blive forsynet med en café . – Illustration: JAJA Architechts.

I går præsenterede Sydhavn Sogn det første kirkebyggeri i København siden 1989. 140 millioner kroner koster det markante arkitektoniske indslag i de nye bydele Sluseholmen og Teglholmen, der med tiden ventes at omfatte 20.000 beboere, som selv skal have indflydelse på indholdet i kirkens aktiviteter

Nu får landets hovedstad sin første nye kirke i omkring 30 år. I flere år er det ene boligbyggeri efter det andet skudt op i Københavns nye boligområder, men i går var tiden kommet til at præsentere vinderen af en arkitektkonkurrence udskrevet af Sydhavn Sogns Menighedsråd: For 140 millioner kroner får de nye boligområder Sluseholmen og Teglholmen i Københavns Sydhavn og deres forventede over 20.000 nye beboere i de kommende år nu en ny kirke med alle de kendte aktiviteter og et nyt område, hvor man kan opholde sig i kirkelige omgivelser.

Kirken, som endnu ikke har fået sit navn, forventes at stå færdig i juni 2019, om alt går vel. På grund af dens placering nær ved Københavns Havn, har det vindende danske firma, JAJA Architects, givet den det foreløbige navn Himmel og Hav. Selvom byggeriet ser eksperimenterende ud i forhold til det øvrige lidt firkantede byggeri i boligområderne, fastslår formand for Sydhavn Sogns Menighedsråd Lone Rasmussen, at der er tale om en kirke helt nede på jorden, hvor folk færdes.

”Det kan være, at byggeriet ser meget anderledes ud i forhold til, hvordan man er vant til at se en kirke. Men det er vores idé, at det er en kirke helt nede på jorden, som samtidig stræber op mod himlen. Kirken skiller sig ud fra det øvrige nybyggeri og er på den måde et nyt vartegn for folkekirken i København, men en moderne kirke med gamle dyder og aktiviteter for alle aldersgrupper. Der kommer ikke til at ske noget i kirken, uden at det kan forsvares over for Vorherre. Der er ikke tale om et kombineret kultur- og kirkehus, men en kirke i gængs forstand,” siger Lone Rasmussen.

Den nuværende kirke i Sydhavn Sogn, Frederiksholm Kirke, har i de seneste fire år oplevet en tidobling i det antal mennesker, som deltager i kirkens aktiviteter i løbet af en måned, oplyser menighedsrådsformanden.

”Mange er børnefamilier, som kommer fra de nye boligkvarterer. Derfor har den nye kirke allerede en menighed, selvom kirken ikke er åbnet endnu, de får bare lidt kortere til kirke i fremtiden. Selvom kirken i sit udgangspunkt blive befolket af traditionsrige gudstjenester og aktiviteter, så skal der også være plads til nytænkning, så den nye og unge menighed kan sætte sit præg på deres kirke,” siger Lone Rasmussen.

Kirken bliver en såkaldt 24-7-kirke med hel eller delvis adgang dag og nat. Dørene lukkes ganske vist på et tidspunkt om aftenen, men de udvendige balkoner vil være tilgængelige døgnet rundt med springvand, blomster og opholdsarealer.

På den måde kan man opholde sig på kirken og i kirkelig nærhed, hvis man har brug for det, på en helt anden måde end ved de fleste andre kirker i hovedstaden. Også udenomsarealet vil være tilgængeligt, måske med en lille café som et samlingssted og mødested.

Domprovst ved domkirken i København, Anders Gade- gaard, er ”begejstret” for det nye kirkebyggeri.

”Det er et byggeri med et utraditionelt og prægnant udtryk, som jeg tror vil vække positiv opsigt,” siger Anders Gadegaard.

Man kan se den nye kirke som en af frugterne af de strukturændringer i Københavns kirkeliv gennem kirkelukninger, der fandt sted for få år siden.

”Idéen var at flytte kirkerne derhen, hvor folk nu bor, i stedet for at opretholde kirke, hvor folk flytter væk. Vi har lukket gamle kirker for at få råd til nye kirker, fordi de samlede driftsomkostninger set i sin helhed så ikke stiger på det kirkelige budget i København,” siger Anders Gadegaard, som ser de første spirer til en ny menighed.

”Men jeg håber sådan, at præsentationen af den nye kirke og løbende støttearrangementer på byggegrunden vil skabe stor opmærksomhed, så den nye kirke vil få bred støtte fra de lokale beboere,” siger Anders Gade-gaard.