Kirken opruster indsats for flygtninge

Biskopper, lokale kirker og kristne organisationer er klar med en række initiativer til det store antal flygtninge og asylsøgere, som kommer til landet

I Haderslev Stift, som dækker de dele af Sønderjylland, hvortil der er ankommet hundredvis af hovedsageligt syriske flygtninge siden søndag, lægger biskop Marianne Christiansen op til at oprette en særlig stilling som asylpræst i stiftet.
I Haderslev Stift, som dækker de dele af Sønderjylland, hvortil der er ankommet hundredvis af hovedsageligt syriske flygtninge siden søndag, lægger biskop Marianne Christiansen op til at oprette en særlig stilling som asylpræst i stiftet. Foto: Palle Skov.

Alt imens debatten om flygtningesituationen splitter både politikere og resten af befolkningen, øger folkekirken arbejdet for de mange flygtninge, migranter og asylsøgere, som kommer til Danmark i disse dage. I Haderslev Stift, som dækker de dele af Sønderjylland, hvortil der er ankommet hundredvis af hovedsageligt syriske flygtninge siden søndag, lægger biskop Marianne Christiansen op til at oprette en særlig stilling som asylpræst i stiftet.

”Ud over den vigtige hjælp, som præster kan yde i forhold til medmenneskelig hjælp og sjælesorg, så udgør folkekirken det bredeste græsrodsnetværk, vi har i Danmark. Derfor har vi de bedste forudsætninger for hjælpe med en frivillig indsats der, hvor behovet opstår. Samtidig skal vi indstille os på, at kirkens indsats på dette område skal løftes i de kommende måneder og år,” siger Marianne Christiansen, som bakkes op af sin kollega i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, der taler om behovet for, at folkekirken gør sig spilbar i samarbejdet med hjælpeorganisationer og offentlige myndigheder.

Hos Folkekirkens Asylsamarbejde, som blev etableret i begyndelsen af 2015, mærker asylkoordinator Søren Dalsgaard også, at mange kirkelige aktører står i kø for at hjælpe i den aktuelle situation. Han forstår godt det udbredte behov for at gøre noget nu og her, men peger samtidig på behovet for at fastholde et langsigtet perspektiv i kirkens arbejde med asylsøgere.

”Beskeden til kirkerne fra Røde Kors og de danske myndigheder er, at der er styr på den akutte hjælp og derfor ikke brug for andre aktører på området. Men kirkerne kan tilbyde hjælp på en lang række andre områder,” siger Søren Dalsgaard.

Det er ikke mindst for de personer, der får opholdstilladelse og dermed bliver i landet, at kirken kan gøre en forskel, oplyser han. Her kan kirkerne først og fremmest tilbyde de mange indvandrere og asylsøgere et socialt netværk, hjælp til at lære dansk, tilbyde private boliger i samarbejde med kommunerne og endelig engagere asylsøgerne i praktik eller frivilligt arbejde i kirker og genbrugsbutikker, fortæller Søren Dalsgaard.

Biskop i Lolland-Falsters Stift Steen Skovsgaard, som tirsdag var til stede i Rødby, hvor mange flygtninge og migranter er midlertidigt indkvarteret, har skrevet en forbøn, som han har anmodet stiftets præster om at medtage i gudstjenesten på søndag. På folkekirkens officielle hjemmeside folkekirken.dk gives der konkrete informationer om, hvordan man som frivillig kan tage del i hjælpearbejdet.

Også uden for folkekirken er der flere initiativer i gang. Blandt andet oplyser Metodistkirken, at flygtningebørn gratis kan deltage i kirkens aktiviteter for børn, ligesom kirkelige organisationer fra Frelsens Hær og Folkekirkens Nødhjælp har taget initiativ til kampagner og indsamling både nationalt og internationalt. I en fællesudtalelse skriver danske Kirkers Råd og Muslimernes Fællesråd:

”Vores gudstro kalder på konkret handling over for mennesker i nød. Vi opfordrer til, at kirker, menigheder og andre trossamfund, gør en indsats for - inden for lovens rammer - at modtage flygtninge og asylansøgere med medmenneskelighed og venlighed, så de kan mærke, at vi bekymrer os om dem.”