Prøv avisen

Kirkens højrefløj tabte også fjerde runde om tilsyn

Biskop Niels Henrik Arendt overtog i fredags Fyens biskop Kresten Drejergaards problem med indsættelsen af en "pastoral vejleder" i folkekirken til betjening af den kirkelige højrefløj. Foto: Peter Kristensen.

Biskop Niels Henrik Arendt sendte domprovst til gudstjeneste for at sikre, at højrefløjspræster ikke oprettede alternativt tilsyn

Biskop Niels Henrik Arendt overtog i fredags Fyens biskop Kresten Drejergaards problem med indsættelsen af en pastoral vejleder i folkekirken til betjening af den kirkelige højrefløj.

Kresten Drejergaard meddelte via DR, at det ville ende i en tjenstlig sag, hvis sognepræsten i den pågældende kirke tillod en indsættelse af, hvad Kresten Drejergaard kun kunne forstå som et alternativ til det biskoppelige tilsyn.

LÆS OGSÅ: Konflikten optrappes: Københavns biskop raser mod højrefløjspræster

Derfor blev gudstjenesten i hast flyttet til Løsning Kirke, hvor formand for Evangelisk Luthersk Netværk Henrik Højlund er sognepræst.

Det er fjerde gang, den kirkelige højrefløj forsøger at få et alternativt tilsyn igennem. Det skete også i 2005, 2008 og 2011.

Niels Henrik Arendt, der er bortrejst, sendte domprovst Kim Eriksen til gudstjenesten, som nu kaldtes en forbønsgudstjeneste, for at sikre sig, at der ikke ved gudstjenesten skete noget, som kunne sætte spørgsmålstegn ved, at det gejstlige tilsyn i stiftet udføres af biskoppen over Haderslev Stift.

Dermed har jeg også tilkendegivet, at jeg ikke bare formelt, men også reelt udøver åndeligt tilsyn med alle stiftets menigheder og præster ligesom en såkaldt vejlederfunktion, udøvet af pastor Børge Haahr Andersen, naturligvis udøves under det gejstlige tilsyn af Københavns biskop, skrev Arendt i en mail til Kristeligt Dagblad dagen før gudstjenesten i Løsning lørdag.

Og han tilføjede: Man kan som præst i den danske folkekirke ikke træde delvist eller uformelt ud af det gejstlige tilsyn, som varetages af biskop og provst.

Børge Haahr Andersen er også rektor på en af den kirkelige højrefløjs uddannelsesinstitutioner, Dansk Bibel Institut, og var tiltænkt rollen som pastoral vejleder.

Jeg var til en udmærket gudstjeneste, siger domprovst Kim Eriksen.

Det var en stilfærdig og meget lidt skismatisk (kirkesplittende) nedtonet gudstjeneste. Og jeg hørte intet, som ville have været i strid med det biskoppelige tilsyn, det var en gudstjeneste, som man bruger i forbindelse med for eksempel udsendelse af missionærer, siger han.

Som pastoral vejleder bliver Børge Haahr Andersen formand for Evangelisk Luthersk Netværks vejlederordning, som har eksisteret i fem år, hedder det på netværkets netside.

Kim Eriksen siger også, at han oplever flere og flere fra den kirkelige højrefløj, som diskuterer, om rummelighed ikke bør gå begge veje, af frygt for en splittelse af folkekirken.

Den trussel har været der, siden kvinder blev ordineret som præster første gang i 1948, og senere i forbindelse med homoseksuelle, både med registrerede partnerskaber og i debatten om vielse af homoseksuelle i kirkerne.Biskop Kresten Drejergaard trak det hårdt op før weekenden:Folkekirken er meget rummelig, og den kan også rumme, at der er modstandere af homovielser. Men der er tilsyneladende nogen, som ikke lader sig rumme af folkekirken, og så bør de drage den konsekvens, at så forlader de den, sagde han til DR.

Henrik Højlund forstår godt debatten om rummelighed, men han mener, at han er på tålt ophold i folkekirken.

Jeg har overvejet at gå, men også overvejet hvorfor de andre ikke går. Hvorfor spørger ingen dem, der går ind for ritualet, om, hvorfor de ikke etablerer deres egen kirke?

Henrik Højlund hører til den del af folkekirkens efterhånden få præster, der personligt ikke anerkender ordination af kvindelige præster.

Men jeg samarbejder med de kvindelige præster, der også er imod vielse af homoseksuelle i kirkerne

Fjerde gang var heller ikke lykkens gang for et alternativt tilsyn Norges pendant til den kirkelige højrefløj er heller ikke lykkes med projektet, og det er flere år siden, at Church of Wales undlod at ansætte en ny.