Prøv avisen

Kirker begejstrede for at møde andre religioner

Kirker i Danmark arrangerer møder, der inddrager andre trosretninger.<br>Foto: arkiv

Kirkerne er vilde med møder med andre religioner, og det er med til at fjerne frygten for det fremmede, mener iagttagere

Rundt om i de danske sogne arrangeres stribevis af møder, der inddrager andre trosretninger end den kristne. En ny undersøgelse, som organisationen Folkekirke og Religionsmøde har lavet, viser, at sognekirkerne er vilde med at afholde arrangementer om religionsmøde.

I undersøgelsen er 525 tilfældigt udvalgte præster blevet spurgt om, hvor ofte de afholder den slags arrangementer. 310 præster har svaret, og hverdagsmødet med forskellige religioner er tilsyneladende vigtigt. 37 procent af de adspurgte præster svarer i undersøgelsen, at de har arrangeret foredrag om andre religioner mere end en gang, mens fem procent siger, at de gør det jævnligt. Det svarer til, at hver fjerde folkekirke har afholdt møder med andre trossamfund mere end én gang, og det glæder generalsekretær i Folkekirke og Religionsmøde Berit Schelde, der mener, at det er vigtigt, at de danske præster tager fat på mødet med det fremmede.

– Det er udtryk for et stort stykke forståelsesarbejde i forhold til den verden, vi lever i, hvor de mange møder med flygtninge og indvandrere i hverdagen er med til at skabe et forum for alle de spørgsmål, som mødet med det fremmede fremkalder. Frygten for det fremmede må minimeres, og det bliver den kun, hvis man mødes med dem, som frygten kan omhandle, siger hun.

Når det gælder besøg hos eller af andre trossamfund, svarer hver fjerde præst i undersøgelsen, at det har fundet sted mere end en gang, mens 48 procent svarer aldrig. 15 procent svarer, at social aktivitet med mennesker af forskellig religiøs overbevisning har fundet sted mere end én gang, mens ni procent arrangerer den slags aktiviteter jævnligt.

Alt i alt er det tal, der viser, at præsterne yder et stort stykke arbejde for at møde indvandrere, mener Mogens S. Mogensen, som er ph.d., konsulent i mission og religionsmøde og underviser på de teologiske fakulteter i København og i Århus.

– Kirken er en slags ngo, der opererer inden for civilsamfundet, og den er godt i stand til at møde mennesker i dag. Ikke som klienter og objekter, men som dem de er. Når mennesker møder hinanden i kirkelige organisationer, er det ikke systemet, men mennesker, de møder, og kirken har stor succes med at engagere den almindelige dansker i religionsmøde, siger han.

Mogens S. Mogensen mener også, at de mange religionsmøder rundt omkring i landets kirker er med til at fremme integrationen.

– Det er en kirkelig opgave at tage sig af fremmede. Kirken spænder et sikkerhedsnet ud for de udstødte, de marginaliserede og de oversete. Det er noget, den almindelige velfærdsdansker ikke har stort behov for, men som er vigtigt for en fremmed uden netværk, der kan have vanskeligt ved at forstå vores samfundssystem, siger han.

bock@kristeligt-dagblad.dk