Kirker giver overskudsmad til udsatte

Aalborg er det tre dage om ugen muligt for trængende at hente overskudsmad fra byens supermarkeder. Bag projektet står foreningen Foodbank Aalborg, der er et tværkirkeligt samarbejde. Projektet er en af de syv finalister i Kristeligt Dagblads Initiativkonkurrence

I begyndelsen var det særligt asylansøgere, der benyttede sig af muligheden for at modtage overskudsmad. I dag er der også mange andre blandt brugerne, som af forskellige grunde er presset på pengepungen. Her ses et Foodbank-arrangement i Apostolsk Kirke. –
I begyndelsen var det særligt asylansøgere, der benyttede sig af muligheden for at modtage overskudsmad. I dag er der også mange andre blandt brugerne, som af forskellige grunde er presset på pengepungen. Her ses et Foodbank-arrangement i Apostolsk Kirke. – . Foto: Foodbank Aalborg.

Stem på finalisterne til Kristeligt Dagblads Initiativpris 2019 her.

Hver mandag tager frivillige fra Apostolsk Kirke i Aalborg om formiddagen rundt til en række dagligvarerforretninger og henter overskudsmad, som ellers ville være blevet smidt ud på grund af overskredet salgsdato eller på grund af anden frasortering. Maden bringes til kirken, hvor andre frivillige sorterer den og stiller den frem i kirken. Frugt, grønt, kød og anden mad kan derefter hentes af mennesker, som har vanskeligt ved at få husholdningsøkonomien til at hænge sammen. Indvandrere, førtidspensionister, enlige forsørgere og personer ramt af kontanthjælpsloftet er blandt de mennesker, der over middag begynder at strømme til kirken, hvor de bliver mødt af et tredje hold frivillige, som sørger for kaffe, kage, en snak og eventuelt en bøn, hvis der er behov for det.

Når klokken slår 15, kan de fremmødte efter tur besøge madbanken og tage hjem med omtrent to fulde poser af mad. Projektet er organiseret i foreningen Foodbank Aalborg og er et tværkirkeligt samarbejde mellem Apostolsk Kirke og de to andre frikirker Baptistkirken Bethel og Frikirken International Church. Foreningen er tilmeldt Kristeligt Dagblads Initiativkonkurrence og er en af de syv finalister, der dyster om 25.000 kroner.

”Vi gør det, fordi det er en meget konkret illustration af evangeliet – Guds kærlighed til mennesker og en naturlig efterlevelse af næstekærlighedsbuddet,” fortæller Johannesen Hansen, der er præst i Apostolsk Kirke i Aalborg.

Projektet har også et klimaperspektiv ved at forhindre madspil, fortæller han.

”Der er noget dybt eksistentielt forkert ved, at så store mængder af mad smides ud. Vi henter kun mad fra omkring en fjerdedel af de dagligvarebutikker, der er her i området, og man kan blive næsten oprørt over, hvor meget mad der dagligt kunne være gået til spilde,” siger han.

Foodbank Aalborg opstod i som følge af, at et modent ægtepar begyndte at indsamle overskudmad og levere det trængende mennesker i Aalborg. De tre frikirker gik ind i projektet for at aflaste ægteparret, og siden så foreningen Foodbank i 2016 verden. I dag er der madbank tre gange om ugen fordelt mellem de tre kirker, og Johannes Hansen vurderer, at omkring 150 familier ugentligt får mad fra banken, der kommer fra blandt andet lokale Rema-, Lidl-, Aldi- og Superbrugsen-forretninger.

”Det er fint at kunne give folk mad, men derudover kan vi se, at de begynder at knytte relationer til vores frivillige og hinanden. Det vokser ud af den tillid, der opstår, når man som udsat kan komme her og få hjælp. Flere, der tidligere selv har modtaget mad, er i dag frivillige i madbanken, og der er også flere, som er begyndt at komme til gudstjenester i kirken,” fortæller Johannes Hansen.

Der er ingen kontrol med, hvem der kan modtage maden, fortæller han.

”Særligt i Danmark er det meget stigmatiserende at komme og bede om hjælp, så vi er ikke i tvivl om, at man er i stor nød, hvis man møder op og tager imod mad.”

Formodningen er, at man i fremtiden vil udvide konceptet til at foregå på alle hverdage, fortæller han, og flere frikirker overvejer i øjeblikket at gå med i projektet.