Kirker kæmper mod vindmøller: Vil bevare god udsigt

Udsigten fra kirkerne ødelægges, når kommuner vil opstille vindmøller tæt på, siger arkitekt. Derfor gør en række af landets stifter indsigelse mod vindmølleprojekter

SF's miljøordfører, Lisbeth Bech Poulsen, ærgrer sig over, at stifter protesterer mod vindmøller: "Mange i Danmark har udsigt til en vindmølle, og jeg synes ikke, at det gør noget, at man kan se en vindmølle fra kirken." Her er det landsbyen Svinø, hvor kirken har udsigt til en vindmølle.
SF's miljøordfører, Lisbeth Bech Poulsen, ærgrer sig over, at stifter protesterer mod vindmøller: "Mange i Danmark har udsigt til en vindmølle, og jeg synes ikke, at det gør noget, at man kan se en vindmølle fra kirken." Her er det landsbyen Svinø, hvor kirken har udsigt til en vindmølle.

”Vi vil ikke ha' de kæmpevindmøller”.

Efter at der i årevis har været lokale protester mod Vejle Kommune og Bregentved Gods' million-dyre projekt med opstilling af vindmøller på den gamle Flyvestation Vandel, har Ribe Stift involveret sig i sagen. Stiftets bekymring går dog ikke på de potentielle støj-gener, værditab af ejendomme eller møllernes indvirkning på miljøet, som lokale kritikere har advaret om.

Problemet for stiftet er, at Randbøl Kirke ligger to kilometer fra flyvepladsen, hvor møllerne skal stå.

Ribe Stift er derfor bekymret for den indflydelse, vindmøllerne får på udsigten fra kirken og kirkegården, fremgår det af en aktindsigt, Kristeligt Dagblad har fået. Derfor har stiftet anmodet Kirkeministeriet om at nedlægge veto mod vindmølleforslaget.

Ministeriet har fulgt anmodningen, og nu ligger sagen hos Naturstyrelsen.

Kristeligt Dagblad har søgt aktindsigt i samtlige af landets stifter, og seks af dem har gjort indsigelse mod et vindmølleprojekter inden for de seneste tre år.

SF's miljøordfører, Lisbeth Bech Poulsen, ærgrer sig over, at stifterne protesterer mod vindmøller.

”Vi har en ambition om, at vi skal være fri for fossile brændsler i 2050 og omstille til bæredygtige energikilder som vind. Mange i Danmark har udsigt til en vindmølle, og jeg synes ikke, at det gør noget, at man kan se en vindmølle fra kirken. Vindmøllerne står ikke klos op ad kirken, så jeg synes, at det er overdrevent med de protester,” siger hun.

Ribe Stift er topscorer i antallet af indsigelser. Seks gange indenfor tre år har stiftet protesteret mod en vindmølleplan.

”Når vi gør indsigelse, er det på vegne af menighedsrådene og for at søge at hindre, at kirkens omgivelser bebygges skæmmende. I Vestjylland står kirkerne i et forholdsvist nøgent kystlandskab, og her kan opstilling af vindmøller virkelig ændre udtrykket,” siger biskop over Ribe Stift Elof Westergaard.

Niels Vium, arkitekt og kongelig bygningsinspektør, rådgiver stifter, når et vindmølleprojekt ligger nær en kirke, og han er stærkt kritisk over for den indflydelse, som vind-møllerne ofte får på ind- og udsyn til og fra kirker.

”Har vi noget, vi kan være stolte af arkitektonisk, så er det kirkerne. Det er bygningskultur af den fornemste slags. Det gælder både, hvad angår kirkernes arkitektur og kunst. Vi søger hele tiden udviklingen og fremskridtet i planlægningen, og her er æstetikken og kirkerne ofte blevet sorteper. Æstetikken er et produkt af den måde, vi tænker på. Det, at vi ikke forstår at tage vare på vores kirker på en ordentlig måde, er et udtryk for, at vores kultur har et problem,” siger Niels Vium.

Han mener, at æstetikken i forhold til kirkerne bliver nedprioriteret fra kommunernes side, når de planlægger et vindmølleområde.

Det billede kan Marianne Bjerre fra Vejle Kommune ikke genkende.

”Når vi starter en sag, sender vi den i høring hos de berørte myndigheder. Men det særlige med vindmøller er, at de er meget høje. Det er svært at sige, at man ikke skal kunne se et vindmølleprojekt fra nogle kirker,” siger hun.

I brancheorganisationen Vindmølleindustrien oplever man, at stifterne oftere gør indsigelse mod vindmølleprojekter end tidligere, siger administrerende direktør Jan Serup Hylleberg.

”Jeg synes, det er vigtigt, at der ikke udvikles en automatreaktion blandt stifterne i forhold til vindmøller, og at de vurderer projekterne i forhold til, at samfundet generelt forandres. Vindmøller vil være vigtigere også fremover, så hvis stifterne generelt modsætter sig, vil det få konsekvenser også politisk,” siger Jan Serup Hylleberg.