Prøv avisen

Kirker med udlændinge blomstrer i Danmark

Claire og Danny Danford med sønnen Carter er amerikanere, men bor i København i et par år i forbindelse med Danny Danfords udstationering til Danmark. For familien har det været højeste prioritet at finde en kirke i København, hvor de kan have fællesskab med andre kristne og dele deres tro. – Foto: Leif Tuxen.

De seneste 10 år har har budt på en stærk vækst i antallet af de såkaldte migrantmenigheder i Danmark. Især landets frikirker har tiltrukket mange udenlandske troende

Nydanskere og udlændinge udgør en større og større del af det danske frikirkelandskab. I begyndelsen af 1990erne var der godt 30 immigrantkirker, mens der i dag er omkring 150. Immigrantkirkerne dækker både fri-, folke- og katolske kirker, men den seneste vækst kommer især fra frikirkerne, viser en opgørelse fra Tværkulturelt Center.

At flere og flere udlændinge vælger at blive en del af de traditionelle frikirker i Danmark, kan mærkes på medlemstallene og gudstjenestebesøgene. Hvor der tidligere har været en vis stagnation eller nedgang i frikirkernes medlemstal, har udlændingene nu mange steder bidraget til en væsentlig fremgang. Sådan forholder det sig blandt andet hos Baptistkirken i Danmark.

Udlændingene har vendt vores medlemsnedgang. Vi har haft tilbagegang, men nu har vi fremgang. Og det skyldes udlændingene, siger Lone Møller-Hansen, der er formand for Baptistkirkens kommunikationsudvalg.

Pinsekirken har ikke en decideret landsledelse, men består af en række selvstændige pinsekirker. Derfor findes der ikke tal på landsplan, men i Pinsekirken på Nørrebro genkender præst Lars Due-Christensen tendensen.

Udlændingenes deltagelse i gudstjenester er vokset markant de sidste to-tre år. I dag er det dem, der står for væksten, mens det for danskernes vedkommende står stille, siger Lars Due-Christensen.

En af de udlændinge, der har været med til at vende tilbagegangen til fremgang, er amerikanske Danny Danford. Gennem sit arbejde i USA blev han midlertidigt udstationeret i Danmark, hvor han nu bor sammen med sin familie.

For familien Danford er det vigtigt at være tilknyttet en menighed, mens de er i Danmark. Derfor har de tilsluttet sig First International Baptist Church i København, som er en del af Baptistkirken i Danmark.

Vores tro er det vigtigste, vi har. Det var det første, vi tænkte på, da vi besluttede at flytte til Danmark. Det var vigtigt for os at finde en kirke, hvor vi kunne have fællesskab med andre kristne, fortæller Danny Danford.

Selvom der er flere udlændinge, der ligesom Danny Danford opholder sig midlertidigt i Danmark, er der også mange, der har taget permanent ophold. Og den situation må frikirkerne omstille sig til, vurderer Mogens S. Mogensen, der er ekstern lektor ved Københavns Universitet og konsulent i interreligiøse og interkulturelle spørgsmål.

Det er vigtigt at give plads til de fremmede. At frikirkerne ikke ser dem som et problem, der skal løses, men som en berigelse. De har blandt andet nogle andre indsigter i evangeliet på grund af deres baggrund. For eksempel teksten om den gode hyrde. Det er de færreste danskere, der ved, hvad det er at være hyrde. Men der er mange fra Afrika, der har en helt naturlig forståelse af relationen mellem hyrden og hans flok, siger han.

Mogens S. Mogensen mener, at udlændingene vil komme til at udgøre en større og større del af frikirkerne i fremtiden.

Og den udvikling er det, følge Viggo Mortensen, professor i økumenisk teologi og leder af Center for Multireligiøse Studier, op til frikirkerne at gøre brug af.

Frikirkerne er frie i deres måde at organisere sig på, så de kan hurtigt reagere på krav og behov, der opstår i kontakten med nytilkomne. Men de skal blive bedre til at bruge udlændingene direkte i det evangeliserende arbejde, siger han.

joergensen@kristeligt-dagblad.dk

Tæt på frikirkerne

uVed siden af folkekirken er der i Danmark en understrøm af frikirker, som i disse år markerer sig mere og mere målrettet i offentligheden. Med moderne tv-prædikanter. Med populær musik. Og med en engageret tro, som ikke mindst er præget af amerikansk kristendom og et stærkt fokus på mission. I en serie af artikler tegner vi et portræt af frikirkerne i det danske samfund.