Prøv avisen

Kirker rådgiver fattige danskere om økonomi

– Det er mennesker i nød, som vi ganske enkelt ikke vil lukke døren for, siger Bjarne Lenau Henriksen, leder i Kirkens Korshær. – Foto: Leif Tuxen.

Et stigende antal fattige og gældsramte danskere får hjælp med budgetterne hos kirken

Kirker og kirkelige organisationer agerer i stigende grad finansrådgivere for nødstedte danskere. En kombination af fristende hurtiglån, utilnærmelige banker og indviklet sagsbehandling i kommunerne gør, at flere fattige familier vælger at benytte sig af kirkernes og de kirkelige organisationers tilbud om at bistå med økonomisk rådgivning. Det er især enlige mødre med flere børn, som efterlyser hjælp.

Samvirkende Menighedsplejer har i to år tilbudt økonomisk rådgivning i en række kirker i socialt belastede områder. 200 børn og voksne har indtil videre fået hjælp, men behovet er vokset betragteligt, fortæller generalsekretær Kirsten R. Laursen.

– Der kommer flere og flere familier, der forventer en form for støtte. Det store problem er, at vi lever i forbrugssamfund, hvor der er prestige i at bruge penge, og mange sætter sig i gæld af den grund, siger hun og fortsætter:

– Samtidig er kommunernes sagsbehandling blevet så forvirrende, at mange er i tvivl om, hvordan de skal få hjælp. Vi bistår gerne med økonomisk rådgivning, fordi det er en opgave, der kalder på medmenneskelighed. Men vi råber også vagt i gevær over for kommuner og politikere. Det er ikke en opgave, der permanent skal ligge i kirken, understreger Kirsten Laursen.

I 2008 gældssanerede Frelsens Hær 30 fattige danskere, men efterspørgslen på gældssanering har været så stor, at man lige nu ikke kan hjælpe flere. Til gengæld har organisationen det seneste år tilbudt økonomisk rådgivning, men også her er køen lang, lyder det fra Frelsens Hærs familiekonsulenter rundt om i landet.

– Flere bliver arbejdsløse, bankerne strammer op og hæver renten med 5-6 procent, og det er med til at skubbe flere fattige familier ud over kanten. Det fører til mange højrøstede telefonsamtaler med bankrådgivere og kreditorer fra vores side, fortæller informationschef i Frelsens Hær Lars Lydholm.

Det er som regel de familier, der modtager jule- og feriehjælp, som også får hjælp med budgettet. Frelsens Hær håber, at rådgivningen på sigt kan få nogle ud af den dårlige spiral.

– Vi prøver at hjælpe dem, så de ikke skal komme tilbage igen og igen. Vi ønsker, at de skal komme videre i deres liv, og det lykkes også for nogle familier, siger Lars Lydholm.

Også korshærschef i Kirkens Korshær Bjarne Lenau Henriksen fortæller, at brugernes behov for økonomisk rådgivning er vokset.

– Det er steget betragteligt i de år. Når man lever på smal økonomi, kan man være fristet til hurtiglån og sms-lån, der er afsindigt dyre. For de mennesker handler det ofte om at redde situationen her og nu, og så får man ikke tænkt langsigtet, siger Bjarne Lenau Henriksen, der mener, at regeringen har et stort ansvar for den stigende fattigdom.

– Fattigdom i Danmark er lovgivningsbestemt. De nuværende love gør folk fattige. Starthjælp, beskåret kontanthjælp og kontanthjælpsloft. Når folk lever under så kummerlige forhold økonomisk, er risikoen for, at man laver noget dumt, langt større.

schelde@kristeligt-dagblad.dk

Kirker og kirkelige organisationer aer blevet finansrådgivere for gældsramte danskere. - Foto: Tegning: Søren Mosdal