Kirker verden over ryster på hovedet ad reinkarnationssag

Lutherske kirkesamfund verden over er uforstående over for, at en dansk præst kan fortsætte i embedet uden at afvise sin tro på reinkarnation

Munib Younan tror på dialog med andre trosretninger, men han må værne om den rene kristne lutherske lære, understreger biskoppen, der også er præsident for Det Lutherske Verdensforbund, som repræsenterer 145 lutherske kirker og 72 millioner kristne fordelt på 98 lande.
Munib Younan tror på dialog med andre trosretninger, men han må værne om den rene kristne lutherske lære, understreger biskoppen, der også er præsident for Det Lutherske Verdensforbund, som repræsenterer 145 lutherske kirker og 72 millioner kristne fordelt på 98 lande. Foto: Bilha Calderon/Corbis

Det er ikke nyt for kirker i andre lande, at der findes præster i Danmark, der hverken tror på Gud eller en fysisk opstandelse. Alligevel vækker den danske kirkedebat om reinkarnation forargelse blandt præster i udlandet.

”Jeg ville blive nødt til at suspendere en præst, som sagde, at han eller hun tror på reinkarnation,” siger Munib Younan, som er biskop for Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det Hellige Land.

Sognepræst Annette Berg blev landskendt, da hun i oktober erklærede, at hun tror på reinkarnation. Hun blev siden suspenderet af sin biskop, men vendte tilbage til embedet efter nytår uden at have gjort klart, om hun stadig troede på, at sjælen kan leve videre i en ny krop.

Munib Younan tror på dialog med andre trosretninger, men han må værne om den rene kristne lutherske lære, understreger biskoppen, der også er præsident for Det Lutherske Verdensforbund, som repræsenterer 145 lutherske kirker og 72 millioner kristne fordelt på 98 lande.

”Vi tror på det, vi bekender i kirken hver søndag: at vi skal opstå fra de døde, og at Jesus vil komme og dømme både levende og døde. Det er vores tro, det er vores kristne identitet, det er, hvad vi skal holde os til. Vi tror ikke på reinkarnation eller nogen form for synkretisme (sammenblanding af forskellige religiøse traditioner, red.),” siger han og tilføjer:

“Uden håbet om opstandelsen ville der ikke være meget håb, især ikke her i Palæstina.” 

Prædiker man det kristne budskab om Jesu opstandelse og samtidig tror på reinkarnation, svarer det til at forsøge at blande olie og vand, lyder det fra Romeu R. Martini, teologisk rådgiver i Den evangeliske kirke med luthersk bekendelse i Brasilien. Og hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, er troen forgæves, tilføjer han med henvisning til et vers af Paulus i Det Nye Testamente.

”Jesus Kristus, som blev dræbt, døde. Han nedsteg til dødsriget. Det er det, vi tror på og bekender. Han opstod fra de døde. Det, der kommer efter, er opstandelsen, det nye liv. Der er ikke nogen mellemfaser,” siger han med henvisning til reinkarnationstanken:

”Derfor kan man på ingen måde forene forkyndelsen af evangeliet om opstandelsen med troen på reinkarnation.”

I Sverige har man netop haft en lignende debat om reinkarnation, efter at en tidligere biskop, Bengt Wadensjö, i et indlæg i juledagene argumenterede for, at Bibelen rummer flere eksempler på, at Jesus forholder sig til reinkarnation.

Svenska kyrkan fremstilles ofte som mere liberal og grænsesøgende end den danske, men heller ikke her accepterer man præster, der tror på reinkarnation. Det fortæller præst Cristina Grenholm, som er kirkesekretær og teologisk rådgiver ved Kirkekontoret i Uppsala og har ansvar for spørgsmål, der er fælles for den svenske kirke.

”De, der officielt repræsenterer Svenska kyrkan, kan ikke have begge synspunkter, eftersom de er uforenelige alternativer, når det gælder synet på livet efter døden,” siger Cristina Grenholm og tilføjer, at det ikke kun handler om, hvad præster siger offentligt:

”Vi tror på, at tro bør integreres i en persons liv, og vi opmuntrer ikke til, at en præst tror på én ting og prædiker en anden.”

I Tyskland kunne en luthersk præsts tro på reinkarnation i sidste ende føre til en sag for kirkeretten med afskedigelse til følge, fortæller Klaus Grünwaldt, som er teologisk rådgiver for den evangelisk-lutherske kirke i Hannover med knap tre millioner medlemmer.

”For mig som teologisk rådgiver for kirken er det klart, at reinkarnation ikke er nogen mulighed for kristne,” siger Klaus Grünwaldt.

”Kristendommen tror på, at både verden og det enkelte menneske er enestående som den treenige Guds skaberværk. Gud skaber unikke mennesker med en enhed af krop og sjæl. Døden er med sikkerhed enden på den 'historiske' tilværelse for mennesker,” siger han.

Annette Berg har i flere pressemeddelelser afvist, at hun forkynder reinkarnation som præst. Men hun vil ikke svare på, om hun selv tror på reinkarnation, som hun erklærede på TV Øst i oktober.

Sagen om reinkarnation ligger i forlængelse af flere danske præstesager i nyere tid, som har affødt heftig diskussion om kirkens rammer.

I 2003 afviste præsten Thorkild Grosbøll troen på en skabende og opretholdende gud, mens Per Ramsdal og andre præster i 2014 afviste troen på en fysisk opstandelse. Sager som disse afdækker en spænding mellem kirkens ønske om at værne om bekendelsesgrundlaget og ønsket om at være kirke for hele folket, mener Tomi Karttunen, sekretariatschef med ansvar for økumeni og teologi i den finske folkekirke.

Det kan give kirken identitetsproblemer, når præster udtaler sig i strid med kirkens lære, og det grundlæggende budskab bliver tåget, mener han, men her er dialog vigtigere end jura.

”Kirkens førsteprioritet er ikke lov og orden, men forkyndelsen af evangeliet om Kristus i tro og kærlighed. De grundlæggende sandheder i den kristne tro har til formål at beskytte evangeliet, som handler om kærlighed og nåde. Det er derfor, de er umistelige,” siger Tomi Karttunen.