Kirker sætter fokus på ensomhed midt i livet

Landets kirker har længe hjulpet ensomme unge og ældre, men et stigende antal i den voksne mellemgruppe lever i ensomhed. Derfor vil et nyt projekt i Roskilde Stift rette aktiviteter mod ensomme 30 til 50-årige voksne

”Vi vil gerne stille skarpt på gruppen af voksne ensomme i alderen fra 30 til 50. Det er en gruppe, der ikke har været fokus på før, men som også kæmper med ensomhed. Derfor vil vi inspirere kirkerne og sognene i stiftet til at rette flere aktiviteter mod dem,” siger Connie Yilmaz Jantzen, som er leder af Center for Diakoni og Ledelse
”Vi vil gerne stille skarpt på gruppen af voksne ensomme i alderen fra 30 til 50. Det er en gruppe, der ikke har været fokus på før, men som også kæmper med ensomhed. Derfor vil vi inspirere kirkerne og sognene i stiftet til at rette flere aktiviteter mod dem,” siger Connie Yilmaz Jantzen, som er leder af Center for Diakoni og Ledelse.

”Stilhed, tomhed. At klare sig selv. At det er hårdt. At det gør ondt. At det skal skjules. At have en maske på. Og at spille et spil. Ikke at blive set som den, man er.”

Sådan lyder en af udtalelserne i rapporten ”Ensom midt i livet”, som blev udarbejdet for Mary Fonden sidste år. Det er med afsæt i denne rapport, at diakoniudvalget i Roskilde Stift nu vil sætte fokus på ensomhed blandt voksne. Connie Yilmaz Jantzen er leder af Center for Diakoni og Ledelse og en af initiativtagerne til projektet.

”Vi vil gerne stille skarpt på gruppen af voksne ensomme i alderen fra 30 til 50. Det er en gruppe, der ikke har været fokus på før, men som også kæmper med ensomhed. Derfor vil vi inspirere kirkerne og sognene i stiftet til at rette flere aktiviteter mod dem,” forklarer hun.

”Noget af det, der gør den her gruppe særlig, er, at det er voksne, som har haft ensomhed som et problem hele deres liv. Typisk har de ikke nogen nære venner og har svært ved at skabe tætte relationer. Det betyder, at de også føler sig ensomme, selv om de er sammen med andre, fordi nærheden mangler,” siger Connie Yilmaz Jantzen.

For nylig mødtes hun med 24 sogne til inspirationsdag i stiftet for at drøfte mulige tiltag til gavn for ensomme voksne. Projektets idekatalog kommer med forslag til aktiviteter såsom en hobbydag eller læseaften i sognegården. Derudover giver det råd til, hvordan arrangementerne kan stables på benene, så der opstår en naturlig kontakt og samtale mellem deltagerne.

”Kirken en af de institutioner, der gør meget over for ensomhed, fordi det bevæger sig ind på det eksistentielle område. Formålet med projektet er, at vi bliver klogere på, hvordan vi fremover kan gøre mere for den voksne målgruppe. Vi vil derfor opsamle erfaringer fra de sogne, som vil være med i projektet, for at finde ud af, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer,” forklarer Connie Yilmaz Jantzen og påpeger, at det i den sammenhæng er relevant at etablere et samarbejde med andre institutioner i lokalområdet for at skabe tilbud, der henvender sig til en bredere skare.

Nogle af projektets udfordringer er nemlig at nå ud til folk og at bryde med tabuet omkring ensomhed. Det skyldes, at det er en tilstand, der ofte er forbundet med skam, hvilket står i vejen for, at ensomme rækker ud efter støtte, fremgår det af rapporten fra Mary Fonden:

”Jeg ser det som at være en taber ikke at kunne håndtere min ensomhed. Det er lidt som at bede om folks medlidenhed, hvis man skal have hjælp til det. Jeg tror, at det er, fordi jeg forbinder det med ikke at have så mange venner. Man ser jo ned på folk, der ikke har så mange venner. Derfor er det også negativt at være ensom,” siger en af rapportens interviewpersoner.

Netop denne følelse, mener Connie Yilmaz Jantzen, kan gøre det svært at nå ud til de voksne, som tynges af ensomhed.

”Den sværeste nød at knække er, hvordan vi kommer i kontakt med de ensomme voksne,” siger hun og påpeger, at denne problematik blev diskuteret under mødet med sognene, som foreslog både at gøre brug af kirkernes egne netværk og fagfolk på området, såsom hjemmevejledere og forebyggelseskonsulenter.

Netop udfordringen med at skabe kontakt kan Kirsten Agger genkende. Hun er del af den daglige ledelse i caféen Sognets Dagligstue i Thisted i Nordvestjylland, som i 25 år sat sig for at hjælpe ensomme. Hver eftermiddag kan ensomme mødes i caféen til en snak over en kop kaffe eller et spil eller blot læse dagens avis omgivet af mennesker frem for at sidde alene derhjemme. Dagligstuen drives af Thisted Sogns Menighedspleje, og formålet er at skabe netværk og nye relationer blandt ensomme.

”Det er en mulighed for at have nogen at tale med, for når man bor alene, hører man kun sin egen stemme,” siger Kirsten Agger.

Årsagerne til gæsternes ensomhed spænder bredt, men beror ofte på, at de har mistet en ægtefælle, er blevet skilt eller ikke har familie i nærheden. Dagligstuen er kommet i kontakt med gæsterne både gennem lokale hjemmehjælpere, og de mere end 50 medarbejdere i caféen er i deres netværk opmærksomme på, hvem der er alene. Derudover afholder caféen en række særarrangementer, som skaber en anledning til at komme forbi.

”Nogle kommer meget hyppigt, og hvis de er borte i et stykke tid, kontakter vi dem for at høre, hvordan det går med dem,” siger Kirsten Agger og fortæller, at de hver morgen sætter en telefonkæde i gang for at skabe tryghed for dem, der har lyst til at være med. Idéen opstod, efter at en af medarbejderene, som var single, havde ligget i to dage uden at kunne rejse sig.

Når man har med ensomme at gøre, er det ifølge Kirsten Aggers erfaring vigtigt at skabe ordentlige rammer for menneskelig kontakt. Derfor er det ikke tilladt at sidde med mobiltelefoner, og der er intet tv i caféen. Derudover lægger hun vægt på, at tid er en vigtig faktor for de ensomme.

”Vi lever i et samfund, hvor alt skal gå så stærkt, og vi har så travlt. Når vi er tre mennesker, der passer dagligstuen hver eftermiddag, signalerer vi, at vi har tid. Vi er her for gæsternes skyld og ikke af nogen anden grund. Vi skal ikke nå noget, og der skal ikke være nogen, som sidder alene,” påpeger hun.

Ensomhed blandt voksne

Diakoniudvalget i Roskilde Stift vil i et nyt projekt sætte fokus på ensomhed blandt 30 til 50-årige voksne.

Formålet med projektet er at inspirere stiftets sogne til at skabe aktiviteter for ensomme voksne.

Diakoniudvalget vil løbende opsamle erfaringer fra de sogne, der deltager i projektet, for at skabe aktiviteter, der gavner ensomme voksne bedst muligt.

Knap 100.000 voksne mellem 30 og 60 år oplever alvorlig ensomhed.

24 procent af dem, der oplever ensomhed, angiver, at de aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte.

Kilde: Mary Fonden, Diakoniudvalget i Roskilde Stift