Prøv avisen

Kirker sløser stadig med pædofilitjek

Hvert sjette sogn lever ikke op til kravet om at indhente børneattester på personer, der har direkte kontakt til børn under 15 år. (Modelfoto)

Hver sjette kirke indhenter ikke børneattester på medarbejdere og frivillige, viser rundspørge. Problematisk, mener Red Barnet. Kirkeministeren vil tage sagen op med menighedsrådenes forening

Otte år efter indførelsen af loven om pædofilitjek kan en del af landets menighedsråd stadig ikke garantere, at kirken frasorterer mennesker med en plettet børneattest.

Hvert sjette sogn efterlever nemlig ikke kravet om at indhente børneattester på personer, der har direkte kontakt til børn under 15 år. Det viser en rundspørge, som Kristeligt Dagblad har foretaget blandt 30 tilfældigt udvalgte menighedsråd fordelt på landets 10 stifter.

Det er problematisk, mener Red Barnets psykolog Kuno Sørensen, fordi sædelighedsforbrydere dermed nemmere får adgang til børn i kirken.

Det er et problem, når kirker ikke indhenter børneattester, fordi det, når det bliver gjort, har vist sig at hjælpe med at identificere personer, som har en dom for seksuelle overgreb på børn. Så folkekirken skal blive bedre til at overholde loven om børneattester, siger han.

Antallet af indhentede børneattester både i og uden for folkekirken er steget stødt siden lovens indførsel i 2005, og ifølge tal fra Rigspolitiet blev cirka 75 tidligere straffede sædelighedsforbrydere i 2012 afsløret i at søge arbejde med børn.

LÆS OGSÅ: Pædofile misbruger babyfotos fra Facebook

I 2006 kunne Kristeligt Dagblad fortælle, at to ud af tre sogne ikke tjekkede deres medarbejdere. Folkekirkens sløseri fik daværende kirkeminister Bertel Haarder (V) til at løfte pegefingeren over for landets menighedsråd, og i 2010 var det hvert tredje sogn, der ikke indhentede børneattester.

Antallet er nu faldet yderligere, og folkekirken har således oppet sig.

Men det er stadig ikke godt nok, mener Kuno Sørensen. Kirkeministeren har pligt til at skabe opmærksomhed omkring loven blandt menighedsrådene, siger han.

Det giver jo nogle ridser i lakken, hvis forældre kan blive utrygge ved at sende deres børn til folkekirkelige arrangementer, fordi folkekirken ikke er bedre til at sikre sig mod personer, der kunne foretage overgreb mod børn.

Kirkeminister Manu Sareen (R) vil nu kontakte Landsforeningen af Menighedsråd for i fælleskab med foreningen at sørge for, at sognene indhenter de lovpligtige attester.

Hvis undersøgelsen holder stik, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det ikke er godt nok. Som det står i loven, er det menighedsrådene, der skal indhente børneattester, og det skal menighedsrådene overholde. Længere er den ikke, siger Manu Sareen og tilføjer:

Det er ikke normalt, at man sender påmindelser ud, for når man laver en lovgivning, plejer den slags at være på plads. Men det er ikke i orden, og derfor skal der gøres opmærksom på det.

Der kan være god grund til at minde sognene om at indhente børneattester, for inden for de seneste årtier har der været flere sager om overgreb i folkekirken. I Ribe Stift er en kirkefunktionær inden for de sidste 15 år blevet afskediget, fordi vedkommende havde begået overgreb. En ansat ved Fyens Stift blev politianmeldt, men ikke dømt, for seksuel krænkelse for knap 20 år siden. Og i Haderslev Stift blev en kirkemedarbejder i 2008 fritstillet, efter personen fik en betinget dom for at downloade pornografiske film med mindreårige piger fra internettet.

De manglende pædofilitjek skyldes enten, at menighedsrådene ikke har betragtet attesterne som vigtige, eller at de ikke kender til deres lovpligtige ansvar.

Helt ærligt, så har vi ikke tænkt på det, siger menighedsrådsformand ved Guldager kirke i Ribe Stift, Inger Jensen:

Det er ikke nævnt ved nogen af vores menighedsrådsmøder. Vores børne- og ungearbejde er ret nyt, det blev først lavet for et-to år siden, men det er jo ikke nogen undskyldning.

Samme forklaring lyder fra Anders Lejre, formand for menighedsrådet i Gundslev Kirke:

Det har ikke været oppe at vende. Vi har da en organist, der hjælper til, men arbejdet sker ikke uden præstens tilstedeværelse. Så vi har ikke anset det for nødvendigt. Men vi vil drøfte emnet på førstkommende møde og gøre rent bord.

Pædofilitjek i kirkeligt regi fik for alvor mediernes opmærksomhed, da den katolske kirke i Danmark i sommeren 2010 pludselig stod med en lang række beskyldninger om overgreb på børn og unge begået af præster. Det er da også sagerne dengang, der har fået mange sogne til at tage børneattesterne alvorligt, fortæller flere menighedsrådsformænd.

Vi gør det for ikke at komme i klammeri med nogen. Vi vil være på den sikre side og holde stien ren. Det er noget, vi er begyndt på de seneste par år, efter at det var oppe at vende i medierne, at man skulle indhente børneattester, fortæller menighedsrådsformand i Nykøbing Falster Sogn, Preben Bonde.

Sabine Kleinbeck, udviklingschef i Vesterbro Sogn, lægger en lignende vurdering frem:

Vi indhenter børneattester på alle medarbejdere, der er involveret i kirkernes børne- og ungdomsarbejde. Det betyder blandt andet, at der indhentes børneattester på frivillige, som er involverede i børnehjørner eller børnepasning under gudstjenesten eller frivillige, der laver en gang spaghetti med kødsovs i forbindelse med en børnegudstjeneste. Det kan synes som overadministration. Men vi skal være helt sikre på, at der ikke sker overgreb på børn i kirkeligt regi. Der er heldigvis så stor opmærksomhed på emnet, så jeg tror eller håber, at der ikke er nogen i dag, der sætter et børnearbejde i værk uden at indhente børneattester.

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest

Fakta om børneattester

Sådan gjorde vi