Prøv avisen

Klage over fadervor i folkeskole

Humanistisk Samfund mener, at den daglige morgenbøn på skole er diskriminerende og udtryk for overgreb mod børnene

I 30 år har man hver dag bedt morgenbøn på Houlkærskolen i Viborg. Men det bør stoppes, mener Humanistisk Samfund.

Det er overgreb på små børn, at de bliver presset til at gå med i noget, som ikke har noget som helst med deres livssyn at gøre. Bøn er en religiøs handling, som ikke har noget som helst med undervisning at gøre, siger ambassadør for Humanistisk Samfund Erik Bartram til www.viborg-folkeblad.dk.

Foreningen har rettet henvendelse til undervisningsministeren om sagen, der har svaret, at det ikke er i strid med folkeskolelovgivningen at bede fadervor i skoletiden.

Det er op til lokal besluning at træffe afgørelse om, hvordan man finder det mest hensigtsmæssigt at indrette sig på området, står der i svaret fra Bertel Haarder (V).

På Houlkærskolen er skoleinspektør Ole Birch noget overrasket over sagen.

Jeg har slet ikke hørt, at det skulle være et problem. Det er korrekt, at vi beder morgenbøn i forbindelse med morgensamlingen. Det har vi gjort i de 30 år, skolen har eksiteret. Men det er ikke et udtryk for en bestemt holdning, skolen har. Det er nok nærmere en tradition, vi ikke har reflekteret særlig meget over, siger inspektøren, der gerne vil tage sagen op, hvis han får en henvendelse fra utilfredse forældre, siger han til Viborg Folkeblad.

Skolen har 126 elever med anden etnisk baggrund end dansk, og skoleinspektøren har i de 16 år, han har været på skolen, ikke oplevet, at nogen bad sig fritaget for den daglige morgensamling med sang og bøn.

Alle vores elever var da også med til den årlige juleafslutning i kirken, så jeg tror altså ikke, det er et stort problem blandt elever og forældre, siger Ole Birch.

Humanistisk Samfund har nu bedt partiernes undervisningsordførere se på sagen.

Jeg har ikke hørt om det før nu, men personligt mener jeg ikke, at forkyndelse hører til i folkeskolen. De to ting skal holdes helt adskilt, siger Christine Antorini (S), der vil kigge på sagen, når hun er hjemme fra ferie. Det samme vil Marianne Jelved (R), men hun mener ikke, at lovgivningen skal laves om.

Jeg er mest tilbøjelig til at sige, at det er et lokalt anliggende. Så længe skolen informerer forældrene om, at det foregår, så er det i orden. Men jeg vil da kigge på sagen, siger hun. /ritzau/