Prøv avisen

Kloster-historie

Nyt museum: På tirsdag indvies Museet for Aalborg Gråbrødrekloster

Aalborg får et klostermuseum. Forhenværende rigsantikvar, professor Olaf Olsen foretager tirsdag den officielle indvielse af Museet for Aalborg Gråbrødrekloster. Publikum har adgang fra onsdag.

Det underjordiske museum fortæller både historien om klostret og den forudgående tid, om landbrug, markedsplads, ukendte kirker og endvidere om de byhuse, der måtte vige til fordel for klosterkirken. Mange fine fund fra arkæologiske undersøgelser indgår i udstillingen og bidrager med udsagn om livet og døden i middelalderens Aalborg.

Det nye museum er resultatet af en større udgravning, som Aalborg Historiske Museum i 1994-95 gennemførte i forbindelse med byggeriet af et beboelses- og forretningskompleks ved Algade 19. Undersøgelser på nabomatrikler havde tidligere påvist fundamenter fra en klosterkirke. De store forventninger, der på denne baggrund var til udgravningerne, indfriedes til fulde.

Gråbrødremunkene, der var en del af Franciskanerordenen, stiftet 1223 af den hellige Frans af Assisi, kom til Aalborg mellem 1240 og 1250. De blev tildelt en grund på et tidligere bebygget areal på sydsiden af den nuværende hovedgade, Algade. Placeringen var ideel: Munkene kunne uden besvær samle tilhørere til deres forkyndelse, og de mange forbipasserende var ensbetydende med gode almisser.

Gråbrødremunkene opførte en mindre kirke nordligst på klostergrunden, umiddelbart ud til Algade. Denne kirke, der ikke lod sig udgrave i sin helhed, var godt ni meter bred og mindst ti meter lang. Da den var placeret på bløde jordlag, plagedes den af sætningsskader. Derfor lod brødrene den nedrive allerede omkring 1300, og i stedet opførtes en væsentlig større klosterkirke, en cirka 12 meter bred og 48 meter lang enskibet bygning med et jævnbredt skib og kor. Murene opførtes af tegl over en høj sokkel af granitkvadre. Et tegl- og træbygget pulpitur, et såkaldt lektorium, adskilte menigheden i skibet fra munkene i koret. Fra lektoriet blev der blandt andet læst messer og prædiket. De mange begravelser i koret fortæller os, hvor attraktivt det var at blive stedt til hvile i klosterkirken.

Samtidig med opførelsen af kirken iværksatte munkene byggeriet af klostrets østfløj. Fløjen, der var i fire etager, byggedes op mod kirkens kor. Af den ældste nordlige del var en kvadratisk kælder med et trapperum bevaret.

Byggeriet af kirken og den nordligste del af østfløjen strakte sig muligvis over de tre første årtier af 1300-tallet. Sandsynligvis omkring 1350 genoptog munkene arbejdet på østfløjen, der fuldt udbygget målte ni gange 32 meter. Fløjen rummede blandt andet en mødesal, den såkaldte kapitalsal. Senere i middelalderen opførtes en sydfløj, hvor formodentlig køkkenet befandt sig, og en vestfløj, hvor klostrets lægbrødre og tjenere kan have boet. De teglbyggede korsgange stammer, anslåes det, fra 1400- eller begyndelsen af 1500-tallet. Gråbrødreklostret blev nedlagt i 1530.

Museum for Aalborg Gråbrødrekloster. Åbent 10-17. Alle dage undtagen mandag.

grymerkristeligt-dagblad.dk