Prøv avisen

Københavnske kirker taber retssag om musik

Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke, har stor succes med sin natkirke, men er blevet stævnet af Koda, der mener, at bestemte arrangementer minder mere om koncerter end gudstjenester. Her ses optrædende til ”God n’ Poetry” i kirken i 2014. Ved arrangement, der ikke var kategoriseret som en gudstjeneste, optrådte forfattere og musikere. – Arkivfoto: Leif Tuxen

Natkirkearrangementer kan ikke tælle som gudstjenester, hvis musikken er det væsentlige. Sådan lyder den netop afsagte dom fra Københavns Byret i en sag om brugen af musik i kirker

Et natkirkearrangement er ikke en gudstjeneste, hvis musikken fylder mest.

Sådan lyder dommen fra Københavns Byret i en principiel sag om brugen af musik i to københavnske kirker.

I slutningen af sidste år stævnede foreningen Koda, der arbejder for at sikre musikskaberes rettigheder og betaling, Trinitatis Kirke og Vor Frue Kirke for ikke at betale Koda-afgift til kunstnere i forbindelse med optrædener ved kirkernes natgudstjenester.

Koda-afgifter er en ekstra betaling, der går til skaberne af musikken, og som det er i dag, er kirker fritaget for denne, når der holdes gudstjenester. Men ifølge Koda indgår der så meget musik i nogle af de to kirkers arrangementer, at de bedre kan betegnes som koncerter end gudstjenester. Det gælder Trinitatis Natkirkes arrangementer samt arrangementerne God Goes Deep og ChillOut Night, som holdes i Vor Frue Kirke.

Og den kritik giver byretten Koda ret i.

"Efter en samlet vurdering finder retten, at det væsentlige ved natkirkearrangementerne er musikken, og at arrangementerne i ophavsretslovens forstand ikke kan anses som gudstjenester, hvor religiøse handlinger eller ritualer er det væsentlige," lyder det i dommen.

Byretten har i dommen lagt vægt på, hvordan der er blevet annonceret for natkirkearrangementerne og på vidneforklaringerne fra natkirke-deltagere og optrædende, som ikke anså arrangementerne som gudstjenester. Ud fra det konkluderer retten, at natkirkens arrangementer har koncertlignende karakter.

Samtidig fandt retten ikke, at det ved forklaringerne fra kirkernes repræsentanter og ansatte blev bevist, at de konkrete arrangementer, som sagen vedrører, "har haft en sådan gudstjenstlig karakter".

De to kirker har omvendt argumenteret for, at der helt tydeligt er tale om gudstjenester, og de har frygtet, hvad dommen vil kunne betyde for fremtidige arrangementer.

Mens Koda glæder sig over udfaldet, har aktører fra begge kirker ikke ønsket at udtale sig. De skal nu drøfte, om de vil anke sagen.

Meget af den musik, der spilles i landets kirker, betales der ikke Koda-afgifter på, da ophavsretten til indspillet musik udløber 70 år efter komponistens død. Men fritagelsesretten ved gudstjenester gør det netop muligt at få ny musik ind i landets kirker.

Koda har krævet knap 500 kroner, for hver gang kirkerne holder arrangementer med fremførelsen af værker, der er beskyttet af ophavsret. Ifølge Koda mangler kirkerne at betale knap 80.000 kroner tilsammen.