Kofoeds Skole får europæisk pris for diakoni

Europæisk diakoniorganisation hædrer Kofoeds Skole for indsats for socialt udsatte. Skolen fremhæves for en ”specifik kristen filosofi i skolens dna”

Kofoeds Skole blev oprettet i 1928 af kordegn Hans Christian Kofoed og hans hustru Astrid med et ønske om at hjælpe Københavns mange unge arbejdsløse mænd. Udgangspunktet var et ideal om hjælp til selvhjælp. I dag driver skolen også Kofoeds Kælder, hvor unge hjemløse holder til.
Kofoeds Skole blev oprettet i 1928 af kordegn Hans Christian Kofoed og hans hustru Astrid med et ønske om at hjælpe Københavns mange unge arbejdsløse mænd. Udgangspunktet var et ideal om hjælp til selvhjælp. I dag driver skolen også Kofoeds Kælder, hvor unge hjemløse holder til. Foto: Petra Theibel Jacobsen

I dag klokken 12 modtager Kofoeds Skole en pris for organisationens daglige arbejde, hvor der ydes hjælp til selvhjælp til socialt udsatte mennesker, blandt andre hjemløse. Det er Eurodiaconia, et europæisk netværk af diakonale organisationer, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet, som uddeler prisen. Målet med at uddele prisen i Europa-Parlamentet i belgiske Bruxelles er at gøre europæiske politikere opmærksomme på, hvilken betydning kristne værdier har, når de bliver omsat til arbejde for samfundets udsatte grupper.

”Kofoeds Skole formår på forbilledlig vis at omsætte en helhedsorienteret tilgang til fattigdomsbekæmpelse i teorien til en diakonal praksis,” lyder det fra Stephan Burger, ansvarlig for politik- og medlemskabsudvikling i Eurodiaconia, når han forklarer, hvorfor Kofoeds Skole er blevet valgt som årets vinder blandt de 14 nominerede fra 11 lande.

Desuden fremhæver Eurodiaconia i sin begrundelse for at tildele Kofoeds Skole prisen, at der er ”en meget tydelig og specifik kristen filosofi i skolens dna”, og at ”undersøgelser blandt skolens brugere viser flotte tal for reelle fremskridt over tid”, samt at skolens model er blevet overført til mange lande i Øst- og Centraleuropa.

I dag har Kofoeds Skole afdelinger i både København, Aalborg og Aarhus og har desuden medvirket til at åbne omkring 25 søsterskoler med samme værdigrundlag og metode i lande som Polen, Tjekkiet, Estland, Litauen, Armenien, Ukraine og Rumænien. For få dage siden åbnede en afdeling i Grønland, hvor det efter en treårig projektperiode er tanken, at skoletilbuddet skal gøres permanent.

I Danmark, hvor Kofoeds Skole har været på finansloven siden 1984, er skolens elever ofte mennesker, som er langt fra at være parate til et job på almindelige vilkår. På skolen får de hjælp til at tilrettelægge et forløb, der tilgodeser netop deres sociale, psykiske og uddannelsesmæssige baggrund og ønsker.

”Udgangspunktet er det samme, som da skolen blev grundlagt - at alle mennesker er skabt i Guds billede og har suveræn værdi. Man er ikke bare en borger, men en skabning med unik værdi. Derfor er det første spørgsmål til eleven altid 'Hvad har du lyst til? Hvad vil du gerne?',” forklarer chefkonsulent Ole Meldgaard.

”Vi arbejder på et klart kristent grundlag, men er ikke en missionsskole. Det vil blandt andet sige, at vi tænker i ressourcer, ikke i dia-gnoser. Når eleverne deltager i undervisning i at male eller lave mad eller noget helt tredje, er det deres fælles interesse for netop det, der giver dem identitet, ikke deres sociale problemer,” siger han.

Kofoeds Skole blev oprettet i 1928 af kordegn Hans Christian Kofoed og hans hustru Astrid med et ønske om at hjælpe Københavns mange unge arbejdsløse mænd. Udgangspunktet var et ideal om hjælp til selvhjælp, og den 28. marts 1928 indviedes ”Christians Sogns Arbejdsstuer for arbejdsledige” i menighedshuset på Christianshavn - med plads til 11 mennesker i værkstedet, men med kun en enkelt elev den første dag.

Eurodiaconias pris er blevet uddelt hvert år siden 2007 og uddeles i år til et projekt eller en organisation, der har været nyskabende eller haft særlig succes med at yde støtte til udsatte mennesker. Tidligere er den blandt andet blevet uddelt for arbejdet med frivillige, integration af migranter og inklusion af unge. Forstanderen for Kofoeds Skole, Robert Olsen, modtager prisen sammen med chefkonsulent i samme organisation, Ole Meldgaard.