Kolleger mindes Arendt: Han var flintrende ligeglad med at være biskop

Niels Henrik Arendts virke som biskop var præget af en sjælden ydmyghed og solidaritet med hans præster, lyder det fra tidligere bispekolleger. Arendt døde mandag, 64 år

Når man siger, at biskoppen skal være præsternes præst, så gjaldt det mere for Niels Henrik Arendt end for mange andre. Han tog virkelig sine præster i forsvar, fortæller tidligere biskop over Fyens Stift Kresten Drejergaard. Foto: CLAUS FISKER

Niels Henrik Arendt var alt for levende til, at det kan passe, at han er død.

Sådan lyder reaktionen fra en række af de biskopper og tidligere biskopper, som i mange årtier fulgte den tidligere biskop over Haderslev Stift – både som ven og kollega.

Men den sørgelige kendsgerning er, at Niels Henrik Arendt er død, 64 år.

”Det er et stort chok, og det er så sørgeligt,” siger biskop over Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel.

”Jeg kan slet ikke forstå det, for det er ikke længe siden, jeg var sammen med ham, og han virkede frisk og glad. Han var et meget levende menneske.”

Niels Henrik Arendt døde mandag efter kort tids sygdom. Dansk kirkeliv har dermed mistet en dygtig og besindig teolog, som spillede en central rolle for kirkelivet over fem årtier.

Tidligere biskop over Fyens Stift Kresten Drejergaard underviste Niels Henrik Arendt på teologistudiet i Aarhus for cirka fire årtier siden, og siden blev de to bispekolleger. 

”Jeg må sige, at det godt nok er en sørgelig nyhed,” siger Kresten Drejergaard, som i dag arbejder som præst ved Den Danske Kirke i Genève.

”Det er ikke længe siden, vi mødtes i Genève, hvor vi havde en gudstjeneste i domkirken. Nu har jeg mistet en god ven og kollega, som jeg havde stor tillid til, for han havde altid sin dømmekraft i behold.”

Som biskop er det over årene vanskeligt at undgå kontroverser med nogle af sine egne præster i stiftet. Men Niels Henrik Arendt var i høj grad en biskop, som var solidarisk med sine præster, husker Kresten Drejergaard.

”Når man siger, at biskoppen skal være præsternes præst, så gjaldt det i al fald mere for Niels Henrik end for flere af os andre. Han tog virkelig sine præster i forsvar,” siger Kresten Drejergaard. 

”Og så havde han en meget karakteristisk latter, når der var noget, han fandt barokt. Jeg vil huske den latter."

Dog mødte Niels Henrik Arendt kritik fra præster i sit eget stift, da han ændrede holdning i debatten om kirkelig vielse af homoseksuelle. Mens han tidligere var modstander af et kirkeligt ritual for vielser af homoseksuelle, var han en af de otte biskopper, der i 2012 udformede selvsamme.

Sognepræst i Hørup Kirke og redaktør af tidsskriftet Tidehverv Agnete Raahauge var en af dem, der dengang højlydt udtrykte sin skuffelse over for biskoppen.
 
”Men jeg har aldrig været i tvivl om hans personlige hæderlighed,” siger hun.

”Når man sidder i det embede, kan det ikke undgås, at der er kontroverser. Han var et meget lødigt menneske og en flittig biskop. Sendte man ham en mail om aftenen, var der svar næste morgen.”

Også for tidligere biskop over Aarhus Stift Kjeld Holm kom nyheden om hans død som et chok.
 
”Han vil blive savnet. Han var et ualmindeligt behageligt menneske. Man kunne godt være uenig med ham, men man blev ikke uvenner. Han var så regelret og bundhæderlig i alle henseender. Jeg vil gerne betone den dér hæderlighed,” siger han.

Niels Henrik Arendts virke som biskop og før det som domprovst i Haderslev Stift var præget af en sjælden ydmyghed, mener Kjeld Holm.

”Det at være biskop var han flintrende ligeglad med. Var der noget, han ikke gjorde, var det at gå op i stillingens glans.”

Det viste sig for eksempel ved, at han til manges store overraskelse for et par år siden trak sig som biskop efter 14 år for at blive sognepræst i to små landsogne uden for Ulfborg. De seneste to år var han sognepræst i Madum og Staby Sogne i Vestjylland og samtidig folkekirkens teologiske rådgiver i forbindelse med reformationsjubilæet, som finder sted i 2017.

Arendt var desuden en skarpsindig teolog, ikke mindst i arbejdet med at bygge bro mellem kristne og muslimer, hvor han trak på sine erfaringer med mission og religionsdialog i Sierra Leone, Afrika, hvor han boede i en årrække, mener Kjeld Holm.

”Han talte med en langt større indsigt end vi andre, der kun havde mødt muslimer herhjemme. Det gav ham en kolossal styrkeposition. Han var ikke ude på at udviske forskellene religionerne imellem. Men i kraft af hans saglighed og anstændighed havde han viljen til at lytte til muslimer,” siger han.

Biskop i Helsingør Stift Lise-Lotte Rebel blev altid inspireret af hans lidenskab for kristendommen, når de for eksempel mødtes rundt om bordet i bispekollegiet.

”Jeg glædede mig sådan over, at han var så lidenskabeligt optaget af kirke og teologi. Det var ikke bare teori og meninger og interessante diskussioner for ham,” siger hun.