Kolleger om reinkarnations-præst: Hendes ærinde er vigtigt

Når folkekirken kan rumme præster, der sætter spørgsmålstegn ved opstandelsen og ikke tror på en skabende og opretholdende Gud, skal der også være plads til en præst som Annette Berg, der tror på reinkarnation, mener præst for åndeligt søgende

Mange kirkegængere kan fint forene troen på reinkarnation med deres kristne tro, de tør bare ikke altid tale om det, fortæller stiftspræst Jette Dahl. Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen er nervøs for, at fronterne i de seneste dages debat bliver kridtet så hårdt op, at mennesker med en reinkarnationstro ikke tør henvende sig til kirken eller præsten af frygt for, at de bliver stødt ud. -
Mange kirkegængere kan fint forene troen på reinkarnation med deres kristne tro, de tør bare ikke altid tale om det, fortæller stiftspræst Jette Dahl. Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen er nervøs for, at fronterne i de seneste dages debat bliver kridtet så hårdt op, at mennesker med en reinkarnationstro ikke tør henvende sig til kirken eller præsten af frygt for, at de bliver stødt ud. - . Foto: Kristian Juul Pedersen/Claus Fisker.

Åndeligt søgende danskere risikerer at blive skræmt væk fra folkekirken efter de seneste dages voldsomme kritik af sognepræst Annette Berg, der tror på reinkarnation.

Det mener præster, som har mange års erfaring med åndeligt søgende og nyreligiøse miljøer.

Annette Berg er blevet voldsomt udskældt efter udtalelser om, at en præst godt kan tro på, at sjælen lever videre i en anden krop, når vi dør. Den forestilling hænger fint sammen med den kristne tanke om, at vi engang skal opstå fra de døde og forenes med Gud, mener hun.

Fra flere sider er hun blevet kritiseret for at svække folkekirkens troværdighed, og teologiprofessor Kurt E. Larsen sagde her i avisen forleden, at hun i yderste konsekvens må stoppe som præst.

Men Annette Berg er snarere med til at styrke folkekirkens forhold til åndeligt søgende danskere, mener Jette Dahl, der er stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift.

”Når folkekirken er rummelig nok til, at præster ikke behøver at tro på en skabende og opretholdende Gud og kan sætte spørgsmålstegn ved opstandelsen, skal der også være plads til en præst som Annette Berg, der tror på reinkarnation,” siger Jette Dahl, der kender Annette Berg som en dygtig og erfaren præst.

Jette Dahl har i årevis mødt søgende danskere, og hendes erfaring er, at folkekirken bliver nødt til at ”aflægge behovet for, at alting hænger sammen”.

”Der skal være plads til selvmodsigelser, ligesom Bibelen er fuld af selvmodsigelser, for Gud er et mysterium. Ud fra en dogmatisk betragtning, som vi er opdraget med på universitetet, kan reinkarnation og den kristen opstandelseslære ikke forenes. Men det er alt sammen oppe i vores hoveder.”

Sognepræst Annette Berg rejser vigtige spørgsmål, mener Ole Skjerbæk Madsen, missionspræst i den kristne organisation Areopagos, tidligere sognepræst og grundlægger af fællesskabet ”I Mesterens Lys”, som i 20 år har bygget bro mellem folkekirken og nyreligiøse miljøer. 

Han er overbevist om, at den kristne forståelse af Guds frelse ikke udelukker mennesker fra denne frelse, blot fordi de regner med reinkarnation eller har haft oplevelser af at have levet tidligere. 

”Men det er vigtigt, at vi holder døren åben for mennesker, som har sådanne oplevelser og tanker. Det er langt vigtigere end at fastholde en dogmatisme, som ikke gør os i stand til at komme ind på livet af folk. Tager man menneskers oplevelse alvorligt, vil man opdage, at der er mange forskellige forståelser af reinkarnation. Nogle bruger ordet som udtryk for, at de tror på det evige liv, mens andre har erindringer fra et tidligere liv, som viser sig at være udtryk for de problemer, de slås med nu.”

For år tilbage havde Ole Skjerbæk Madsen en del sjælesorgsamtaler, som ”gik i smadder” for ham, fordi han sagde til mennesker, at de måtte opgive deres reinkarnationstanker, når de fortalte om erfaringer med tidligere liv – i stedet for at spørge til, hvad deres oplevelse betød.

"Jeg er nervøs for, at fronterne i denne debat bliver kridtet så hårdt op, at mennesker med en reinkarnationstro eller erfaringer med tidligere liv ikke tør henvende sig til kirken eller præsten af frygt for, at de bliver stødt ud.” 

Folkekirken er fuld af mennesker, som finder hjælp i det alternative, og mange kan fint forene troen på reinkarnation med deres kristne tro, de tør bare ikke altid tale om det, mener Jette Dahl. Hun fortæller, at hun gennem to år talte med en kvinde, som ved et sognearrangement var kommet til at sige, at hun troede på reinkarnation, og at præsten derefter havde sagt, at hun ikke hørte til i folkekirken.

”Det var en dyb smerte for hende. Jeg fortalte hende, at jeg ikke selv havde erfaringer med reinkarnation, men at jeg gerne ville høre om hendes. Hun fortalte med dyb indsigt om, at hun var blevet reinkarneret. Efter de to år endte hun med at sige, at hun troede på den opstandne Kristus, og at reinkarnationstanken ikke længere var vigtig for hende. Mennesker køber ikke ’hele pakken’ i den kristne tro i dag. Her må vi møde dem i troen på den opstandne Kristus.”

Men hvor går grænsen for, hvad en præst kan tro på?

"Det må være op til biskopperne at finde ud af,” siger Jette Dahl.