Kommune vil privatisere adgang til kirker

Adgangen til lokale kirker har ikke offentlighedens interesse og bør privatiseres , mener Mariagerfjord Kommune. Det kan ses som udtryk for en generel tendens, hvor kirken føler, at dens relevans er mindre naturlig end tidligere, siger ekspert

Det har ikke længere offentlighedens interesse, at kirkegængere i Mariagerfjord Kommune i Nordjylland kører til gudstjenester i flere af kommunens kirker.
Det har ikke længere offentlighedens interesse, at kirkegængere i Mariagerfjord Kommune i Nordjylland kører til gudstjenester i flere af kommunens kirker. Foto: Bjarne Jakobsen.

Det har ikke længere offentlighedens interesse, at kirkegængere i Mariagerfjord Kommune i Nordjylland kører til gudstjenester i flere af kommunens kirker.

Det har en række lokale kirkefolk måttet sande, efter at Mariagerfjord Kommunes teknik- og miljøudvalg har indstillet, at flere veje, der fører til lokale kirker, gøres private, da vejene ifølge kommunen ”har en så begrænset interesse for almenheden, at det ikke længere berettiger til, at vejen opretholdes som offentlig”, som det lyder i begrundelsen. Det er på trods af, at vejene er den eneste adgang til flere af de berørte kirker og kirkegårde.

Det er blandt andet tilfældet ved Hem Kirkevej, der fører til Hem Kirke ved Mariager. Her ryster menighedsrådsformand Niels Fynbo Pedersen på hovedet over kommunens forslag:

”Jeg regner med, at kommunen kommer til besindelse, for det er da en mærkelig udtalelse, at vejen ikke er i almenvellets interesse. Herude på landet er vi medlem af folkekirken alle sammen. Vi skal jo alle i kirke, vi skal døbes, konfirmeres, giftes og begraves der, så jeg synes nok, at vejen ind til kirken har offentlig interesse,” siger Niels Fynbo Pedersen.

Det samme gør provst Jørgen Pontoppidan fra Hobro-Mariager Provsti, som i sin egenskab af byrådsmedlem for Venstre har bedt om, at sagen drøftes i byrådet i Mariagerfjord Kommune i dag.

”Folkekirken understøttes af staten, og kirken og kirkegårdene er offentlige. Hvis den institution ikke har offentlighedens interesse, hvad har så? Jeg synes, det er en underlig begrundelse, som viser, at kommunen har glemt, hvad der er sammenhængskraften i samfundet,” siger Jørgen Pontoppidan.

Det er dog langtfra tilfældet, siger Jørgen Hammer Sørensen, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti og formand for teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune. Han forklarer udvalgets indstilling med, at der er tale om veje, ”der er totalt ensidige i forhold til almenvellet”, og at vejene hovedsageligt bruges af kirkegængere.

”Folkekirken opkræver selv skatter via kommunen og har sin egen økonomi. Nu har kirken på dette område været særligt begunstiget i mange år, og selvom jeg anerkender folkekirken, så synes jeg ikke, at de folk, der ikke er medlem af folkekirken, skal betale for at vedligeholde kirkens arealer,” siger Jørgen Hammer Sørensen.

Mariagerfjord Kommunes forslag er bemærkelsesværdigt, fordi folkekirken på en række andre forvaltningsmæssige områder har forrang som statslig myndighed. Blandt andet kan stifter nedlægge veto, hvis en etageejendom eller en vindmølle skygger for udsynet til kirken.

”Derfor kan jeg godt forstå det, når de lokale kirkefolk undrer sig over, hvorfor ikke også vejen ind til kirken bør være offentlig. Hvorfor er en sigtelinje anderledes end en vej,” siger religionssociolog Henrik Reintoft Christensen fra Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.

Han forstår også, at de lokale kirker undrer sig over, at vejene ind til kirken ifølge kommunen ikke har offentlighedens interesse:

”Et argument om, at vejen ikke har økonomisk interesse, forstår man, men lige præcis vurderingen af, at vejen ikke har offentlig interesse, kan for kirken tale ind i en udvikling, hvor de føler, at deres relevans og tilstedeværelse er mindre naturlig end tidligere, og som følge deraf ærgrer sig over den udvikling,” siger Henrik Reintoft Christensen.

Ud over Hem Kirkevej vil Mariagerfjord Kommune også privatisere blandt andet Arden Kirkevej, Kirkedalsvej og Sem Kirkevej, som også fører til kirker og kirkegårde. I alt vil fem kirker og kirkegårde ifølge Jørgen Pontoppidan blive ramt af kommunens privatiseringsforslag.

Vera Jensen, menighedsrådsformand i Sem Sogn, undrer sig som flere af sine kolleger i det nordjyske kirkeliv over kommunens indstilling. Blandt andet fordi menighedsrådet ifølge hendes hukommelse i årtier har betalt for eksempelvis snerydningen af vejen ind til Sem Kirke. Derfor må kommunens indstilling ifølge Vera Jensen skyldes, at man ikke vil betale for fremtidige reparationer af vejen.

Derudover ryster hun også på hovedet af, at adgangen til kirken ikke skulle have offentlighedens interesse.

”Det er da i kirkegængernes interesse at komme til kirken og til kirkegården, og her i Sem Sogn har vi faktisk en god belægningsprocent, som de har det i andre små kirker i området. Selvom kommunen måske ikke tror det, så er der faktisk nogen, der går i kirke og interesserer sig for, hvad der sker i kirken,” siger Vera Jensen.

Provst Jørgen Pontoppidan fra Hobro-Mariager Provsti, har i sin egenskab af byrådsmedlem for Venstre bedt om, at privatiseringen drøftes i byrådet i Mariagerfjord Kommune.
Provst Jørgen Pontoppidan fra Hobro-Mariager Provsti, har i sin egenskab af byrådsmedlem for Venstre bedt om, at privatiseringen drøftes i byrådet i Mariagerfjord Kommune. Foto: Leif Tuxen