Kommunismens sorte bog

En af de senere års mest berømte og berygtede bøger udkommer herhjemme til næste år. Den beskriver kommunismens forbrydelser mod befolkningerne i samtlige kommunistiske lande siden 1917

I Frankrig medførte bogen krav om, at ministerpræsident Lionel Jospin skulle fyre sine kommunistiske ministre. Den russiske regering har planer om at omdele den til alle landets skoler. Og i USA skrev avisen The New York Times, at ingen længere vil kunne påstå, at de ikke kender til kommunismens forbrydelser - og de, som er begyndt at glemme dem, vil blive tvunget til at huske påny.

En af de senere års mest berømte og berygtede bøger, den franske »Kommunismens sorte bog«, kommer nu på dansk.

Forlaget Høst & Søn indgik i sidste uge på bogmessen i Frankfurt en aftale med det franske forlag Editions Robert Laffont om at udgive det knap 1000 sider store værk, som udkom i Frankrig i 1997.

- Bogen kan sammenlignes med Karl Poppers »Det åbne samfund og dets fjender«. Der er nogle værker, som er referencerammer for hele diskussionen om politisk ekstremisme, siger forlagsdirektør Morten Hesseldahl fra Høst & Søn.

Forlaget har overtaget rettighederne til den danske udgave fra Borgen, som ikke troede på det økonomisk givtige i projektet. Høst & Søn planlægger nu at sende bogen på gaden til april, selv om heller ikke Morten Hesseldahl forventer en guldgrube. Forlaget forventer i første omgang kun at trykke 1000-2000 eksemplarer.

- Det er relevant at se på, hvad konsekvenserne har været af kommunismen de forskellige steder i verden. Tit har det været så svævende, hvad der egentlig er foregået. Nu foreligger der så en dokumentation i denne hvidbog - selv om man kalder den noget andet. Det har været vores drivkraft i at sige: Sådan et værk skal ud, siger Morten Hesseldahl.

I »Le Livre noir du Communisme« (Kommunismens sorte bog, red.) beskriver franske og østeuropæiske historikere således kommunismens forbrydelser mod befolkningerne i samtlige kommunistiske lande siden 1917.

Bogen er delt op i fem dele: Sovjetunionen, »Verdensrevolutionen«, »Det andet Europa«, kommunismen i Asien og den tredje verden.

Ved bogens udgivelse blev der et ramaskrig over Stéphane Courtois forsøg på i indledningen at sidestille kommunismens og nazismens forbrydelser. Den franske historiker konkluderede, at det totale antal ofre for kommunismens forbrydelser nærmer sig de 100 millioner. Et tal som overskygger selv nazisternes drab på omkring 25 millioner mennesker.

Stéphane Courtois gav heller ikke meget for, at de to ideologier skulle have en forskellig moralsk status. Kommunisternes »klassedrab« kan sammenlignes med nazisternes »racedrab«. Begge er forbrydelser mod menneskeheden, som det først blev defineret under Nürnberg-processerne og siden kodificeret af FN. Men hvor nazismens ofre korrekt fortjener stor opmærksomhed, så har afsløringerne af kommunisternes forbrydelser ikke fået nær samme opmærksomhed, skriver han.

- Hvorfor er der sådan en besynderlig stilhed fra politikerne? Hvorfor er der en øredøvende stilhed fra den akademiske verden med hensyn til den kommunistiske katastrofe, som berørte omkring en tredjedel af menneskeheden på fire kontinenter i løbet af en 80-årig periode?...Er dette virkelig noget som ligger ud over menneskelig fatteevne? Eller taler vi om en afvisning af at undersøge et emne alt for nøje af frygt for at erfare sandheden, spørger den franske historiker i indledningen til Kommunismens sorte bog.

Bent Jensen, professor i russisk historie ved Odense Universitet, kalder da også Kommunismens sorte bog for en »meget, meget vigtig bog«. Han skriver for øjeblikket på bogen »Gulag og glemsel om de sovjetiske fangelejre«.

- Der har været et tabu mod bare at nævne de to regimer, kommunismen og nazismen, i samme åndedrag. Det er simpelthen en sygdom, en neurotisk lidelse som præger mange mennesker, hvor de begynder at reagere meget voldsomt, hvis man gør den slags ting, siger Bent Jensen, som i flere år har været en de stærkeste danske fortalere for, at »Kommunismens sorte bog« også burde udkomme herhjemme. /ritzau/

Fakta

Sovjetunionen: 20 millioner dræbte

Kina: 65 millioner dræbte

Vietnam: 1 million dræbte

Nordkorea: 2 millioner dræbte

Cambodia: 2 millioner dræbte

Østeuropa: 1 million dræbte

Latinamerika: 150.000 dræbte

Afrika: 1,7 millioner dræbte

Afghanistan: 1,5 millioner dræbte

Den internationale kommunistiske bevægelse og kommunistiske partier uden regeringsmagt: 10.000 dræbte

Kilde: Kommunismens sorte bog