Kongehuset og folkekirken

Den folkekirkelige ordning er indrettet sådan, at Mary Donaldson skal forlade sin presbyterianske kirke

Kongehuset skal tilhøre folkekirken

Spørgsmål:Er der regler for, hvilken tro/kirke kongehusets medlemmer skal tilslutte sig/være medlem af? I givet fald, skal nye familiemedlemmer af en anden tro/kirke så konvertere til den protestantiske tro/kirke?

Annie

Domprovst Anders Gadegaard svarer: Svaret er: Ja, det er der regler for. Alle, som er regenter, eller som skal kunne træde ind for regenten ved dennes fravær/sygdom, og deres ægtefæller, skal tilhøre den danske folkekirke. Det betyder f.eks., at prins Henrik måtte forlade den romersk-katolske kirke og lade sig optage i folkekirken. Og prinsesse Alexandra forlod den anglikanske kirke for at blive medlem af folkekirken.

Således skal også Mary Donaldson forlade sin presbyterianske kirke i Australien, af skotsk oprindelse, og træde ind i folkekirken - inden brylluppet den 14. maj 2004.

Hun er jo døbt og skal naturligvis ikke gendøbes. Men hun skal »indføres i den evangelisk lutherske troslære« inden optagelsen i folkekirken. Og det bliver den kgl. konfessionarius, prof. dr.theol. Chr. Thodbergs opgave at forestå undervisningen inden vielsen.

Venlig hilsen

Anders Gadegaard

domprovst, København

Spørgsmålets motiv er afgørende

Spørgsmål: Er Gud et væsen eller en mental tilstand?

Abner

Benny Alex svarer: Kære Abner. Jeg ved ikke, om jeg forstår dit spørgsmål ret. Men hvis du spørger om, hvorvidt Gud er en objektiv virkelighed, eller han blot er et produkt af vore tanker, følelser og behov, vil jeg svare dig med et modspørgsmål: Hvem er det, der spørger?

Når du finder svaret på dette spørgsmål, vil du automatisk finde svaret på det første spørgsmål. Hvis det er din tanke eller intellektuelle nysgerrighed, der spørger, kan du spørge til dommedag. Du vil aldrig finde et tilfredsstillende svar. Men hvis du spørger ud af ærlighed og kærlighed til sandheden, vil du før eller siden finde et svar, som er meget bedre end noget svar, jeg kan give dig. Det svar vil nemlig hjælpe dig ind i en bevidsthed, som jeg ikke kan skubbe dig ind i, hvor meget jeg end vil.

Hvis jeg svarer: Gud er et væsen! Eller: Gud er en mental tilstand! vil ingen af delene hjælpe dig.

Det eneste, jeg kan hjælpe dig med, er at se ind i dig selv, blive opmærksom på, hvem det er, der spørger.

Find ud af det, og find ud af motivet for spørgsmålet. Det er det egentlige spørgsmål. Når du har fundet svaret på det, besvarer det andet sig selv.

Venlig hilsen Benny Alex

Jesus adlede armod og usselhed

Spørgsmål: Hej Leif. Kan du hjælpe mig med konteksten i Mattæus 20,1-16? Jeg er meget ny i forhold til at læse Bibelen.

På forhånd tak!

Rollo

Sognepræst Leif G. Christensen svarer: Kære spørger. Selvom du stiller et kort spørgsmål, ville jeg kunne bruge flere sider på at besvare det. Men lad mig forsøge at gøre det kort.

Også på Jesu tid har historien om arbejderne i vingården, der fik lige løn for ulige arbejde, givet anledning til folks forundring. For ingen arbejdsgivere heller ikke på Jesu tid gav løn, som Jesus beskriver det.

Tværtimod var det jo de raske og stærkeste løsarbejdere, der var de første, der blev lejet på torvet til arbejdsopgaver rundt omkring på vingårdene. Sidst på dagen stod så kun de svage og gamle tilbage, som ingen havde lyst til at ansætte.

Når Jesus lader vingårdsejeren lønne arbejderne ens, falder det udmærket i forlængelse af det, som evangelisterne fortæller om ham, at han »adlede armod og ussselhed«.

Det var de syge, de udstødte og ringeagtede, som først og fremmest blev genstand for hans opmærksomhed og hjælpsomhed. I øvrigt til stor forargelse for de velstillede og privilegerede i datiden.

Men Jesus ville vel i ord og handling sige, at blot det at være til som menneske er nok til at være elsket af Gud.

Venlig hilsen sognepræst

Leif G. Christensen

www.religion.dk

Panelet på www.religion.dk

Der er knyttet 38 eksperter til svarpanelet på www.religion.dk, hvor alle kan stille spørgsmål og deltage i religionsdialogen. Vi bringer her et udpluk af den forgangne uges debat, hvor følgende fra panelet har svaret på spørgsmål: