Prøv avisen

Konservative katolikker i nyt angreb på paven

Peru er et af de lande, hvor befolkningen må kigge langt efter præster, og Pave Frans besøgte landet sidste år. Her ses han besmykket med gaver i forbindelse med et møde med oprindelige folk i området. Den katolske synode, der starter i morgen, skal drøfte, om man kan tillade, at ældre i de trængte sydamerikanske samfund kan ordineres som præster, selv om de er gift og har familie. – Arkiv Foto: Chris Bouroncle/AFP/Scanpix Ritzau

Et bispemøde om Amazonas trækker fronterne skarpt op i den katolske kirke med beskyldninger om kætteri

Et møde mellem biskopper for at diskutere fremtiden i Amazonas-området i Sydamerika har på forhånd udviklet sig til en ny strid i den katolske kirke, hvor konservative kræfter endnu engang angriber pave Frans og anklager ham og arrangørerne for kætteri.

Den såkaldte synode, en biskop-konference, åbner på søndag i Rom under den officielle titel ”Amazonas: Nye veje for kirken og for en integreret økologi”. Synoden varer tre uger og skal blandt andet diskutere miljø, og hvordan Amazonas’ oprindelige folk kan få en stærkere stemme. Men det arbejds- papir, der er lagt frem, har på forhånd fået konservative katolikker op i det røde felt. Det skyldes blandt andet, at deltagerne, som især er biskopper fra Sydamerika, skal tale om muligheden for at ordinere gifte præster til den katolske kirke, men der er også utilfredshed med meget andet.

De seneste måneders voldsomme brande i regnskoven har gjort synoden ekstra aktuel, men diskussionen er foreløbig domineret af den modstand, som dele af den katolske kirke har organiseret. Den amerikanske kardinal Raymond Burke har for eksempel udsendt en otte sider lang deklaration, hvor han advarer mod ”alvorlige teologiske fejl og kætteri” i arbejdsdokumentet.

Sammen med Athanasius Schneider, biskop fra Kasakhstan, har Burke også opfordret til et 40 dage langt ”korstog af bøn og faste”, der skal forhindre, at synoden vedtager de punkter, som de to gejstlige opfatter som kætteri, skriver den amerikanske avis National Catholic Reporter.

Det handler blandt andet om det, de kalder ”underforstået panteisme, at identificere Gud med universet og en natur, hvor Gud og verden er et.” De mener, at arbejdspapiret lægger op til en anerkendelse af hedensk overtro og et forsøg på at ophøje den til ”et udtryk for guddommelig åbenbaring”.

Samtidig har en gruppe af præster fra hele verden, der ikke vil stå frem med navn, underskrevet en liste med kritikpunkter. Ifølge det konservative katolske magasin National Catholic Register protesterer præsterne anonymt på grund af det ”intimiderende klima”, som de påstår, hersker i den katolske kirke.

Gruppen, der kalder sig ”Coetus Internationalis Patrum”, hævder, at arbejdsdokumentet til synoden rejser alvorlige spørgsmål og problemer, fordi det står ”i modsætning til den katolske doktrin og troen på Jesus som menneskehedens eneste frelser”. Deres kritikpunkter handler blandt andet om forslag om at inddrage ikke-kristne ritualer og højtideligholdelser og tilpasse nadveren til de oprindelige folks kultur.

Kritikerne siger ifølge National Catholic Register, at arbejdspapiret taler om andre religioner som komplementerende. Også denne gruppe af kritikere mener, at det er et forsøg på en indirekte anerkendelse af former for hedenskab og panteisme praktiseret af oprindelige folk.

Både kardinal Burke og den anonyme gruppe afviser en idé om, at ældre og anerkendte medlemmer af lokalsamfund skal kunne ordineres som præster, selvom de er gift og har familie. Forslaget er stillet, fordi der er mange områder i Amazonas, hvor katolikker på grund af mangel på præster kun sjældent har mulighed for at modtage sakramenterne.

Derfor skal synoden også diskutere muligheden for at give kvinder større officiel ret til at bestemme i kirkelige anliggender, fordi det ofte er kvinder, der står for den katolske kirkes arbejde i Amazonas. Også det vender de konservative kritikere sig mod. Omvendt mødtes en gruppe katolske kvinder forleden i Rom for at protestere over, at synoden kun har få kvindelige deltagere, og at ingen af dem har stemmeret.

Der er flere punkter på listen med kritik af arbejds- dokumentet, og ifølge den italienske Vatikanet-kender Sandro Magister deler den tyske kardinal Gerhard Müller bekymringerne. Han skal på et seminar i sidste weekend i Vatikanet for konservative gejstlige også have kritiseret arbejdspapiret og have udtrykt frygt for, at det kan føre til ”ny hedenskab”, skriver Sandro Magister på sin blog, Settimo Cielo.

Gejstlige og andre fra Amazonas, der har arbejdet med at forberede synoden, har de seneste uger prøvet at tage til genmæle. Ifølge National Catholic Reporter har omkring 90.000 mennesker været involveret i processen med diskussioner, før arbejdspapiret blev udarbejdet.

”Det er ikke et doktrinært dokument, men resultatet af en grundig proces, hvor man har hørt på folk, før man bestemmer, hvad der skal gøres,” siger for eksempel broder Augusto Zampini, der er en af konferencens eksperter.

”Hvis du vil lytte til folk, så er det her, hvad der sker. Du hører måske noget, du ikke er glad for at høre, men du er nødt til at lytte,” siger Zampini til National Catholic Reporter.

Forberedelserne til synoden har stået på i over to år, foranlediget af pave Frans, og det er i sidste ende ham, der bestemmer, hvad der skal komme ud af diskussionerne. Synoden ender med at vedtage et dokument, men det er paven, der beslutter, hvordan det skal omsættes til handling.

Den canadiske kardinal Marc Ouellet sagde på en pressekonference i onsdags, at han er skeptisk ved tanken om at ordinere gifte mænd, og afslørede samtidig, at det er pave Frans måske også.

”Jeg er skeptisk, og jeg tror ikke, at jeg er den eneste. Og over mig er der nogen, som er endnu mere skeptisk, men har godkendt debatten, så det er o.k.,” sagde Ouellet ifølge The New York Times, med hentydning til pave Frans.

Den tyske kardinal Walter Brandmüller var også blandt deltagerne i det konservative kritiker-møde i Rom for en uge siden. Han sagde ifølge Reuters, at synoden kan ende med, at kirken ødelægger sig selv eller ender som en slags ”sekulær ngo med et økologisk-social-psykologisk mandat”.

”Hvad har økologi, økonomi og politik at gøre med kirkens mandat og mission?”, skal han have spurgt på mødet.

Ét svar kommer fra en af de sydamerikanere, der ser frem til synoden:

”Enhver kristen har en forpligtigelse over for retfærdighed, fred og værdighed for alle mennesker,” siger Pedro Barreto Jimeno, kardinal fra Peru, til Reuters.

Mens konservative katolske medier tordner og taler om risiko for splittelse, har andre en anden forklaring på, hvorfor synoden giver så meget uro på forhånd.

”Der er ingen tvivl om, at der er gang i en politisk kamp i kirken i dag,” mener fader Arturo Sosa, leder af jesuiterordenen i Venezuela.

Han siger til The New York Times, at angrebene er et forsøg på at underminere pave Frans og hans lederskab, så kardinalerne næste gang vælger en mere konservativ eller i hvert fald mindre kontroversiel afløser.

Angrebene er ifølge Sosa simpelthen en måde ”at prøve at påvirke valget af den næste pave” på.