Prøv avisen

Konservative teologer sætter vielse af fraskilte til debat

"I konservative menigheder og blandt sognepræster er der flere og flere, som mener, at det er i orden at gifte sig igen efter skilsmisse", fortæller Jørgen Jørgensen, formand for Menighedsfakultetet i Århus. Foto: Mads Jensen/

Missionske sognepræster vier i stigende grad fraskilte, siger formand for konservativ teologiuddannelse

Når et dansk par sidder hos den lokale sognepræst og beder om at blive gift, kan de stadig støde på en af de meget kontroversielle holdninger i folkekirken: Nej, jeg vier ikke fraskilte.

Med næsten 16.000 skilsmisser om året kan forståelsen for dette standpunkt nok ligge på et meget lille sted hos den almindelige dansker.

Den teologisk konservative uddannelsesinstitution Menighedsfakultetet i Aarhus er klar over denne spænding og har sat emnet under debat i det seneste nummer af MF-bladet. Her støtter en provst vielse af fraskilte ud fra den konservative engelske teolog dr. David Instone-Brewer, der mener, at Jesus fejlagtigt er blevet taget til indtægt for at være imod gengifteri i bibelpassager, hvor han blot behandler gyldige skilsmisseårsager.

Når der dukker en mulig ny sandhed op om emnet, så undersøger vi sagen, også for de teologistuderendes skyld. Men det er altså ikke synspunktet på Menighedsfakultetet, så vi har ikke skiftet holdning i løbet af debatten, siger Jørgen Jørgensen, formand for Menighedsfakultetet. Traditionelt har man her været imod vielse af fraskilte, ligesom det er den officielle holdning også i Indre Mission og Luthersk Mission.

Men ikke alle Menighedsfakultetets uddannede teologer er enige.

I konservative menigheder og blandt sognepræster er der flere og flere, som mener, at det er i orden at gifte sig igen efter en skilsmisse, siger Jørgen Jørgensen.

Mange af de teologistuderende skal ud at virke som sognepræster. Derfor er det meget vigtigt, at de gør sig klart, hvilken holdning de har til spørgsmålet, for de vil blive stillet over for det af mennesker ude i sognene. Uden tvivl er det en sag, som har sat de præster i folkekirken, som ikke vil vie fraskilte, under et yderligere pres i de senere år, siger Jørgen Jørgensen.

Poul Ivan Madsen, der er bispekandidat og provst i Skjern Provsti, er for vielse af fraskilte. Han bliver jævnligt indbudt til at tale i missionshuse og mener, at det er frugtbart, at diskussionen nu bliver taget op.

Jeg tager det som et udtryk for, at Menighedsfakultetet gerne vil acceptere flere holdninger til spørgsmålet. Jeg vier fraskilte, for hvis vi som præster siger nej til det, kommunikerer vi meget nemt, at en skilsmisse er utilgivelig, og derfor kan man ikke blive gift igen. Det er ikke det evangelium, jeg gerne vil forkynde om søndagen. Hvis mennesker ønsker at blive gift igen, også anden og tredje gang, og kommer til kirken, så mener jeg, at det er i et oprigtigt ønske om Guds velsignelse, og det skal præsten ikke sætte sig til dommer over, siger Poul Ivan Madsen.

Formand for Indre Mission Hans-Ole Bækgaard har respekt for, at Menighedsfakultetet tager debatten op, men så gerne større tydelighed om fakultets præcise holdning.

Den officielle opfattelse hos de fleste lærere på Menighedsfakultetet er, at ægteskabet er livslangt, og at præster ikke vier fraskilte. Derimod er der stor forskel på, hvad de teologiske kandidater fra Menighedsfakultetet mener om den sag, siger Hans-Ole Bækgaard.

Han oplyser, at i Indre Mission bliver mennesker skilt, og nogle bliver gift igen. Der er også præster tilknyttet Indre Mission, som vier fraskilte. Et rundspørge i 2011 foretaget af Kristeligt Dagblad i Indre Missions bagland viste, at lidt over 18 procent går ind for vielse af fraskilte, mens 49 procent siger nej. Over en tredjedel af de spurgte er i øvrigt i tvivl.

Hele hovedbestyrelsen står bag Indre Missions holdning om, at ægteskabet varer hele livet. Samtidig med at vi har denne holdning, har vi også et ansvar for at møde en fraskilt med omsorg, hjælp og fællesskab, siger Hans-Ole Bækgaard.