Prøv avisen

Konversions-aftale kan hjælpe moderate religiøse kræfter

Imam S.M.M. Khademi, formand for Muslimernes Fællesråd dr. Asmat Mojaddeli og biskop Erik Norman Svendsen i samtale under møde mellem religiøse ledere i Fredens Kirke i København i oktober sidste år. Efter britisk forlæg foreslår danske muslimer og kristne nu, at der vedtages et sæt etiske retningslinjer for forkyndelse og konversion - også i Danmark. - Foto: .

Nye britiske bud på etiske regler for religiøse for omvendelser kan få stor udbredelse og gøre livet sværere for ekstremister

"Eller de atten, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte - mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de."

Skal man tro Lukasevangeliet, er der ikke meget godt i vente til dem, der ikke vil konvertere til kristendom. Og når man så kan konstatere, at der i Koranen findes tilsvarende hårde ord om konvertitter, ser det unægtelig ret skidt ud, hvis man befinder sig i et vadested mellem verdens to største religioner.

Men at man sagtens kan gå i offensiven for sin egen religion uden samtidig at ønske død og ulykke over alle andre, forsøger den engelske samarbejdsorganisation Christian Muslim Forum nu at bevise.

Den kristen-muslimske organisation, der blev stiftet i 2006 efter opfordring fra blandt andre ærkebiskoppen af Canterbury, Rowan Williams, har netop præsenteret, hvad organisationen selv betegner som De ti bud for mission, et etisk regelsæt for konversion og tværreligiøs dialog. I et dokument med ti korte punkter har Christian Muslim Forums medlemsorganisationer givet hinanden håndslag på, at de i missionsarbejdet for deres egen religion blandt andet ikke vil nedgøre andre religioner, ikke udnytte mennesker i nød samt at de altid være åbne om deres intentioner og ønske om at dele deres tro.

Dermed håber man blandt andet at undgå, at man i arbejdet for at vinde religiøst terræn ikke skader dialogen med andre religioner, lyder det fra formanden for organisationens ungdomsafdeling, Andrew Smith, der selv er aktiv i missionsselskabet Scripture Union i Brighton.

- Samtalerne med lokale muslimer og det at dele min tro har været fascinerende, stimulerende, sågar sjovt, men der er også tidspunkter, hvor det er blevet så konkurrencepræget og aggressivt, at det har givet mig en dårlig smag i munden. Det gjorde mig frustreret og defensiv og uden noget ønske om at gøre det igen. Efter at have talt med andre har jeg erfaret, at de har haft det på samme måde, så ideen om et sæt regler, der kunne hjælpe begge religioner til at undgå dette, virkede som en åbenlys vej til at komme videre, siger Andrew Smith ifølge Scripture Unions hjemmeside.

Præcis det samme kan der være behov for i Danmark og andre lande. Allerede i 2007 indgik den norske kirkes Mellomkirkelig Råd og Islamisk Råd Norge en aftale om gensidig respekt for individets ret til at skifte tro. Og hos den danske folkekirkes Mellemkirkelige Råd, der også tidligere har talt for en tættere dialog mellem kristne og muslimske organisationer, ser man også et behov for en diskussion om mødet med det stigende antal konvertitter. Rådets formand, Paul Verner Skærved, henviser til, at rådet allerede i 1994 udarbejdede dokumentet Takt og tone kirkerne imellem, der opfordrede de forskellige kristne kirkesamfund til at vise respekt for hinanden.

- På det tidspunkt foregik de fleste konversioner mellem forskellige kristne trosretninger, men i dag er springet ofte til eller fra en helt anden religion. Det betyder, at vi ofte ved mindre om den baggrund, som folk kommer fra, og det kan godt skabe en vis skepsis eller direkte modstand. Derfor er det en god idé at aftale, hvordan vi møder konvertitterne, siger Paul Verner Skærved.

Spørgsmålet er dog, om man med et fælles sæt spilleregler kan undgå de konflikter, som nogle konvertitter oplever, ikke mindst fra deres tidligere religiøse bagland. Morten Kvist, valgmenighedspræst ved Herning og Gjellerup Valgmenigheder og medlem af Islamkritisk Netværk, tvivler på dette.

- Som jeg ser det, kan sådan en aftale kun give mening, hvis muslimerne er villige til at afskrive en del af sharia og det bliver formentlig ret vanskeligt. For mange muslimer er det jo teologisk uacceptabelt og forbundet med udstødelse at konvertere væk fra islam, og det giver ikke mening at lave en aftale, hvis det kun er den kristne part, der lever op til den, siger Morten Kvist og henviser samtidig til situationen for religiøse minoriteter i lande med muslimsk flertal.

At der i dele af islam ses meget hårdt på konversion, er for så vidt helt rigtigt, lyder det fra konversionsekspert Mogens Mogensen. Alligevel betragter han Morten Kvists skepsis som problematisk.

- Hvis vi betragter alle muslimer som lige så ekstreme som Taleban, giver vi ekstremismen langt mere magt og indflydelse, end den reelt har. Jeg er sikker på, at der kan indgås en aftale, som dækker bredt blandt både kristne og muslimske organisationer, men det kræver, at man ikke på forhånd mistænkeliggør hinanden, siger Mogens Mogensen.

kirke@kristeligt-dagblad.dk