Ekspert: Koran-afbrænding er lovlig på Facebook, men ikke på gaden

Hvad er ulovligt efter blasfemilovens afskaffelse? Man skal skelne mellem, hvad der vises i det offentlige rum og på internettet, siger Trine Baumbach, der er lektor i strafferet

Trine Baumbach er lektor i strafferet og daglig leder af center for offentlig regulering og administration på Københavns Universitet og arbejder blandt andet med medieret og straffebestemmelser, der begrænser ytringsfriheden. – Privatfoto.
Trine Baumbach er lektor i strafferet og daglig leder af center for offentlig regulering og administration på Københavns Universitet og arbejder blandt andet med medieret og straffebestemmelser, der begrænser ytringsfriheden. – Privatfoto.

Da man sidste år ophævede blasfemiparagraffen, kaldte flere eksperter det uklart, hvilke religionskrænkende handlinger der dermed blev lovlige. Er vi blevet klogere på det spørgsmål her cirka et halvt år efter afskaffelsen?

Ikke mig bekendt. Problemet med blasfemiparagraffen var, at ingen vidste, hvad den egentlig kriminaliserede. Fra Straffelovrådet lød det i en udtalelse, at den i hvert fald omfattede urinering på og afbrænding af hellige skrifter. Det betyder, at det er et meget lille område, der er blevet afkriminaliseret. Men det at afbrænde eller urinere på en koran eller bibel i det offentlige rum er også i strid med anden lovgivning, og i andre tilfælde vil strafbarheden af handlingen afhænge af situationen. Så mig bekendt er vi ikke blevet klogere.

Hvilken lovgivning forbyder urinering eller afbrænding af hellige skrifter i det offentlige rum i dag?

Hvis man brænder hellige skrifter af i dag, vil det være en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. I dens tredje paragraf lyder det blandt andet, at ’det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse’. Det kan være at tisse på et offentligt sted eller brænde en bibel af, så den kan man dømme folk efter. Loven gælder også forlystelsessteder, butikker og butikscentre i åbningstiden.

Men man må godt brænde en koran af hjemme?

Hvis du er i din private have, hvor ingen ser det, sker der ikke noget. Vi har heller aldrig reguleret, om du må smide din bibel ud, hvis du ikke bruger den længere. Men dem, der brænder hellige skrifter af, vil typisk gerne have opmærksomhed og skabe debat, så for de mennesker giver det ikke mening at gøre det privat.

Hvad hvis man filmer afbrændingen og lægger filmen på nettet?

Det vil sandsynligvis ikke længere være strafbart. For man kan ikke sige, at man forstyrrer den offentlige orden. Det er kun fysiske offentlige rum som offentlige gader, veje, torve og rutebilstationer og så videre, der er omfattet af ordensbekendtgørelsen. At lægge en video af en bibel- eller koranafbrænding op er moralsk forkasteligt, men vi kan ikke kriminalisere al moralsk anstødelig adfærd. Dårlig opførsel er noget, ethvert samfund kæmper med, og vi må overveje, hvor vi sætter grænsen, og hvad der skal straffes direkte. Det bestemmer Folketinget.

Hvad hvis man filmer afbrændingen af en bibel eller koran og viser det på et offentligt sted som et museum?

Hvis filmen er optaget i ens private have og så for eksempel vises til en performance, er det umiddelbart ikke strafbart. Men man kan hele tiden konstruere eksempler, hvor man kan være i tvivl. Ud over at visse ting ifølge ordensbekendtgørelsen ikke må foregå på et offentligt tilgængeligt sted, så skal handlingen også foregå under ordentlige former. Der må for eksempel ikke være moddemonstrationer eller andet, der skaber forstyrrelse af den offentlige orden. Bekendtgørelsen er sat i verden, for at vi uden for vores egne private områder opfører os ordentligt og ikke forulempes af andre. Den beskytter og sikrer fred og orden i samfundet. Derfor vil vanvittige begivenheder være omfattet af det strafbares område. Men hvis filmvisningen foregår under stor kontrol, er det mere tvivlsomt, at man ville se det som en overtrædelse af loven.

Et argument for at afskaffe paragraffen var, at blasfemisager alligevel vil være omfattet af straffelovens racismeparagraf. Er det tilfældet?

Straffelovens racismeparagraf, 266b, beskytter ikke mod blasfemi. Den beskytter befolkningsgrupper – ikke hellige skrifter, sakramenter eller guder – mod truende, forhånende eller nedværdigende udsagn. Hvis du siger noget om katolikker, jøder, kristne eller muslimer, der er truende, forhånende eller nedværdigende, er det en overtrædelse af 266b, medmindre det er sagligt, og der er belæg for det. Men fordi man har sagt noget grimt om Muhammed eller Jesus, så har man ikke dermed sagt noget grimt om alle muslimer eller kristne. Der er altså ikke identifikation mellem de hellige figurer og de troende. Man kan ikke sige, at afbrændingen af hellige skrifter også rammer grupperne, der bruger de hellige skrifter. Sådan har det hele tiden været.