Koranens måned er islams hyggeligste

Fasten i ramadanen er ikke nogen lidelse - for mange muslimer er det en festlig og hyggelig måned, hvor åndelige værdier og forbindelsen mellem venner, familie og andre mennesker sættes i højsædet

skriver fra Jerusalem

Den muslimske fastemåned, ramadan, der begynder på lørdag, er meget andet end tørst og sult. For troende muslimer betyder ramadanen, der er en af islams fem søjler, selvransagelse, selvbeherskelse, tålmodighed og gode forbindelser mellem mennesker.

Ramadanen er måneden, hvor Gud (Allah) ifølge islamisk tradition overleverede Koranen til Muhammed. I Koranens andet kapitel, al-Bakara, vers 185 står der:

»Ramadanen er måneden, hvor Koranen blev sendt ned som en guide for menneskeheden, med klare retningslinjer til at dømme mellem rigtigt og forkert. Den, der er hjemme i denne måned, skal faste.«

Langt størstedelen af alle muslimer overholder i dag ramadanens faste, der forbyder al spisning og seksuelt samvær mellem solopgang og solnedgang i en hel måned. Det er perioden, hvor de fysiske behov trænges til side for at lede menneskets opmærksomhed mod højere værdier. Et af ramadanens mål er blandt andet at komme materiel og åndelig grådighed til livs.

Alle rige får at føle, hvad det vil sige at være fattig, uden at være i stand til at købe nok mad, og ideen om, at alle muslimer er lige i Guds øjne, kommer i særdeleshed til udtryk i ramadanen, hvor alle afholder sig fra at spise, drikke og ryge i løbet af dagtimerne.

Kun under ramadan

Flere undersøgelser viser, at op imod 90 procent af alle muslimer faster under ramadanen. Ofte også dem, der til hverdag ikke går af vejen for alkohol eller andre af de mad- og drikkevarer, der er forbudt ifølge islam.

En lettere beruset og dansende muslim, der kun vil nævnes som Muhammad, sagde for et par dage siden på Camel Bar i den egyptiske badeby Sharm el Sheikh, da han blev spurgt om han fastede under ramadanen: »Selvfølgelig gør jeg da det!«

Han var overrasket over spørgsmålet og så ikke umiddelbart noget exceptionelt i at bryde islams absolutte forbud mod at drikke alkohol og overholde ramadanens faste 30 dage om året.

Den 32-årige muslimske kvinde, Iman Gabali, fra Kairo, der til daglig arbejder i turistbranchen, er heller ikke specielt striks, hvad angår de daglige påbud, som for eksempel de fem bønner, men hun overholder ramadanen og har gjort det lige så længe, hun kan huske.

- Ramadanen er en fest, og så er det sundt at faste, siger hun.

Iman Gabali kan lide ramadanen, fordi den ændrer den daglige rutine. Ikke blot, fordi alle muslimerne spiser om aftenen og natten under ramadanen, men også fordi denne måned står i familiens og vennernes tegn.

Ramadanens sociale aspekter tiltaler Iman. Hun elsker det første måltid, der bryder fasten, når solen går ned. Det måltid består for det meste af dadler, yoghurt og sød te, og først bagefter spiser man hovedmåltidet.

For Iman fremmer ramadanen venskab, fordi den er så rig på familiebesøg og invitationer. Profeten Muhammed sagde ifølge islamisk tradition: »Hvis en troende inviterer dig, skal du tage imod invitationen.«

Venner, familie og naboer spiser iftar sammen, og familiens far fungerer ofte som den imam, der leder bønnen.

- Når ramadanen falder i november og december som i år, er det meget let at faste. Dagene er kølige og korte imod-sætning til de gange, ramadanen falder midt på sommeren.

Iman er vild med de mange specielle koncerter og teaterstykker, som ramadanen i Kairo er ramme om, og for hende er ramadanen en måned, hvor alle gør en ekstra indsats for at være gode mod hinanden og vise barmhjertighed og godhed over for medmennesker.

Selv den dårlige ånde, der opstår efter længere tids faste har en positiv betydning under ramadanen.

Den dårlige ånde symboliserer disciplin og er et bevis på, at kroppen undergår en slags renselsesproces.

Afholdenhed

Ifølge en af de mange mundtlige overleveringer (Hadith), der stammer fra profeten Muhammed er godhed og den enkeltes afholdenhed fra at bruge grimme verbale udtryk mindst lige så vigtigt, som den fysiske afholdenhed fra at spise. Og al-sawm, som fasten kaldes på arabisk, er ikke fuldført, medmindre den troende af-holder sig fra at spise og lyve, sladre og bande.

I den nævnte hadith står der: »At faste er ikke kun at afholde sig fra mad og drikke. At faste betyder også at afholde sig fra obskøn opførsel, og hvis nogen forbander dig eller taler grimt til dig, så sig: jeg faster, jeg faster.«

Ramadanen er som den eneste måned, der er nævnt i Koranen, obligatorisk for alle muslimer, men visse personer kan på eget valg fratage sig selv for fasten. Eksempelvis bør gravide, syge, sindslidende og børn under pubertetsalderen ikke faste. Og de muslimer, der måtte befinde sig tæt på de to poler, hvor dagene enten er ekstremt lange eller korte, alt efter på hvilken årstid ramadanen finder sted, skal forholde sig til solopgang og solnedgang i det nærmest liggende land.

Månekalenderen

Grunden til, at ramadanen falder på forskellige tidspunkter hvert år, er, at islam er baseret på en månekalender, der følger månen og ikke den gregorianske kalender.

I løbet af 36 år vil enhver muslim nå at faste i alle årets forskellige årstider. Sværheden i at faste på de lange sommerdage i nord bliver på den måde opvejet ved at faste på de tilsvarende korte vinterdage.

Ramadanens religiøse betydning er enorm. Den allerhelligste nat, laylat al-kadr, natten, hvor Koranen blev givet til Muhammed, er ifølge traditionen bedre end tusinde måneder (laylat al-kadr cheirun min alf shahr).

Det vides ikke præcist, hvilken af nætterne dette fandt sted, og derfor er de 10 sidste nætter i ramadanen de helligste, selv om laylat al-kadr ofte regnes for den 27. nat i ramadan-måneden. På denne nat samles mange muslimer i moskeer for at bede hele natten.

- Jeg glæder mig til ramadanen, siger Iman Gabali. Hun skal være sammen med familien i Kairo og ser frem til at være sammen med sine venner til langt ud på natten. Dagtimerne i ramadanen vil virke en smule mere rolige end sædvanligt. Tempoet skrues ned, og når solen går ned hen på eftermiddagen, stopper næsten al trafik i 10 minutter i de muslimske byer. Her starter indtagelsen af dagens iftar.

- Der er en dejlig atmosfære under ramadanen. Måske kan det sammenlignes med de kristnes jul, foreslår Iman.

- Bare lidt anderledes.

Fakta

Mad i ramadanen

Der findes to forskellige måltider under ramadanen.

Det ene, suhoor, er morgenmåltidet, der indtages, inden solen står op. Suhoor-måltidet består traditionelt af grød, frugt og brød. Det siges, at profeten Muhammed selv foretrak dadler til dette måltid.

Inden det andet hovedmåltid, iftar, efter solnedgang indtager alle en smule - frugt, te, eller ost inden aftenbøn. Herefter består måltidet traditionelt af kød, linser, suppe, frugt og ris.

udlandkristeligt-dagblad.dk

Fakta

Om ramadanen i Koranen

Al-Bakara-kapitlet (koens kapitel) vers 183:

Oh, du som tror! At faste er obligatorisk for dig, ligesom det var obligatorisk for dem, der kom før dig, at lære selvbeherskelse.

(Dette vers forstås ikke på den måde, at muslimer skal faste ligesom i andre religioner, men derimod blot, at tanken om selvbeherskelse er kendt fra andre religioner.)

Al-Bakara-kapitlet, vers 184:

Fast i et bestemt antal dage: men hvis nogen af jer er syge eller på en rejse, så bør detforskrevne antal dage kompenseres senere.

Al-Bakara-kapitlet, vers 185:

Ramadanen er måneden, hvor Koranen blev sendt ned som en guide for menneskeheden, med klare retningslinjer til at dømme mellem rigtigt og forkert. Den, der er hjemme i denne måned, skal faste.

Gud bestemmer alle dine faciliteter: han vil ikke volde dig besvær. Han vil have, at du fuldfører den bestemte periode, og at du lovpriser ham.

Al-Bakara-kapitlet, vers 187:

I fastens nætter har du lov til at nærme dig dine koner. De er dine klæder, og du er deres klæder. Gud ved, hvad I plejer at gøre med hinanden i hemmelighed. Spis og drik til daggrys hvide tråd bliver synlig. Adskil den fra den sorte tråd og fuldfør din faste, til natten sænker sig, men vær ikke sammen med dine koner, inden du går tilbage (til moskeen). Dette er grænserne, Gud har sat.