Prøv avisen

Kort gravfred for børn sætter forældre i etisk dilemma

Mange kirker har valgt at have en kortere fredningstid på 10-15 år for børnegrave på grund af den kortere nedbrydningstid. Foto: Leif Tuxen

Gravfreden for dødfødte og spædbørn er i mange sogne kortere end for voksne. Men den korte frist sætter efterladte forældre i en svær situation, mener Landsforeningen Spædbarnsdød