Prøv avisen

Kort gravfred for børn sætter forældre i etisk dilemma

Mange kirker har valgt at have en kortere fredningstid på 10-15 år for børnegrave på grund af den kortere nedbrydningstid. Foto: Leif Tuxen

Gravfreden for dødfødte og spædbørn er i mange sogne kortere end for voksne. Men den korte frist sætter efterladte forældre i en svær situation, mener Landsforeningen Spædbarnsdød

Skal gravfred kun handle om jordbundsforhold og nedbrydningstid?

Sådan tænkte Lisbeth Gade Nissen, da hun læste om et sogn ved Sønderborg, der netop har forkortet fredningsperioden for gravsteder, hvor dødfødte og spædbørn er begravet i kister. Tidligere skulle kisterne blive i jorden i mindst 30 år, ligesom det gælder for voksne begravet i sognet. Men i vedtægterne ændres grænsen nu til 10 år, da de lokale myndigheder vurderer, at de små kister og barneknogler er nedbrudt på den tid.