Prøv avisen

Kriminalitet i Vollsmose under Odense-gennemsnit

Myterne om Odense-bydelen holder ikke stik, viser statistik fra politiet

Det officielle billede af Odense-bydelen Vollsmose som et område med usædvanlig meget kriminalitet, bliver nu afkræftet af en statistik fra Odense Politi.

Vollsmose har de seneste år været omtalt for flere voldsomme tilfælde af kriminalitet, ofte begået af unge drenge med indvandrerbaggrund. Men i Odense Politis opgørelse, som bygger på antallet af straffelovsanmeldelser opgjort efter kirkesogne, ligger Vollsmose på en 13. plads blandt politikredsens 34 sogne.

Opgørelsen er baseret på indberetninger fra 2000, og viser, at det mest kriminalitetsplagede sogn er Skt. Knud i det centrale Odense, hvor politiet har registreret 238,5 straffelovsanmeldelser pr. 1000 indbyggere. Til sammenligning er der i Vollsmose registreret 69,6 straffelovsanmeldelser pr. 1000 indbyggere Området ligger dermed under politikredsens gennemsnit på 82 straffelovsanmeldelser pr. 1000 indbyggere.

Politiinspektør Christian Sohn, politiets observatør i det særlige Vollsmose-råd, mener, at statistikken er meget retvisende for kriminalitetsbilledet i Odense, selv om den kun bygger på anmeldelser og ikke endelige domsafgørelser.

- Der er naturligvis problemer i Vollsmose, fordi man har en stor koncentration af mennesker med sociale problemer, men af mediernes fremstilling virker det jo som om, at alle i Vollsmose er kriminelle. Det er notorisk forkert, og statistikken svarer godt til vores opfattelse af kriminaliteten i Odense, siger han.

Hårdere kriminalitet

Mens der er mindre kriminalitet i Vollsmose end i andre dele af Odense, er der til gengæld ofte tale om hårdere kriminalitet, såsom røverier og vold.

- Hvis vi lavede en statistik over gaderøverier eller overfald, ville Vollsmose næppe ligge så lavt. Men det skal ses i lyset af, at området er præget af en ulykkelig integration og nogle store sociale problemer. Der er unægteligt problemer, og politiet har ganske rigtigt haft sammenstød med de unge. Men episoder, som andre steder i landet næppe ville blive registreret, bliver sendt ud i landsdækkende fjernsyn, når de sker i Vollsmose, siger Christian Sohn.

Ceyhan Aydemir er medlem af Vollsmoserådet og af Odense Kommunes Flygtninge- og Indvandrerråd. Også han tager afstand fra det billede, som offentligheden har fået af Vollsmose.

- Det er ganske lille gruppe unge, som står bag kriminaliteten i Vollsmose, men alligevel omtaler medierne det konsekvent som et indvandrerproblem. Den eneste virkning er, at en meget stor del af indvandrerne føler sig stemplet, selv om de ikke er kriminelle, og det skader integrationen, siger Ceyhan Aydemir, som glæder sig over statistikken.

- I Vollsmose ved man jo, at det kun er ganske få personer, der er et problem. Når de er spærret inde, falder kriminaliteten markant, og derfor er det uheldigt, at de fylder så meget i befolkningens billede af Vollsmose. Dansk Folkeparti forstår jo straks at bruge sagerne til at argumentere for deres politik, men statistikken viser, at Vollsmose ikke er mere kriminelt end så mange andre områder, siger Ceyhan Aydemir.

Der bor godt 11.000 mennesker i Vollsmose, hvoraf 60 procent har udenlandsk baggrund, fordelt på 78 forskellige nationaliteter.

rasmussenkristeligt-dagblad.dk