Kristen afghaner får alligevel asyl

Den 18-årige Zekrya Sakhizada fik i går omstødt sin første udvisningsdom af Flygtningenævnet. Det er for farligt at vende tilbage til Afghanistan, hvis man er blevet kristen

Zekrya Sakhizada og hans lillebroder nåede så langt som til Københavns Lufthavn, hvor de protesterede så kraftigt, at politiet valgte at droppe hjemsendelsen og føre dem tilbage til asylcentrene.
Zekrya Sakhizada og hans lillebroder nåede så langt som til Københavns Lufthavn, hvor de protesterede så kraftigt, at politiet valgte at droppe hjemsendelsen og føre dem tilbage til asylcentrene. .

Den 18-årige kristne afghaner Zekrya Sakhizada slipper for at skulle stå til regnskab for hjemlandets muslimer. I går fik han - og dermed lillebroderen Mustafa Sakhizada på 16 år - alligevel asyl af de danske myndigheder, så de nu kan komme ud af asylcentrene og skabe sig en tilværelse i Danmark.

Grunden til den opsigtsvækkende sag er, at det i Afghanistan er ildeset og visse steder livsfarligt at være konverteret fra islam til kristendom. Alligevel afgjorde Flygtningenævnet i november sidste år, at begge de kristne brødre trods den farlige situation skulle sendes tilbage til Afghanistan til en uvis skæbne.

De nåede så langt som til Københavns Lufthavn, hvor de protesterede så kraftigt, at politiet valgte at droppe hjemsendelsen og føre dem tilbage til asylcentrene. Senere fik brødrene genåbnet deres sager af Udlændingestyrelsen, og Flygtningenævnets afgørelse faldt så i går.

Sognepræst i Apostelkirken på Vesterbro i København Niels Nymann Eriksen, som har døbt Zekrya og stået for hans forløb med dåbsoplæring, sad på gangen i Flygtningenævnet og ventede på afgørelsen. Det var en lettet sognepræst, Kristeligt Dagblad talte med umiddelbart efter afgørelsen.

”Denne gang har Flygtningenævnet taget sig tid til at lytte til Zekrya og hans begrundelse for at have skiftet religion. Og denne gang har nævnet lagt til grund for tildelingen af asyl, at Zekryas konversion er reel, hvilket var blevet bestridt i den første afgørelse. I afgørelsen står der at oplysningerne om Zekryas konversion ”ses bekræftet”, og det er vel en anden måde at sige på, at Zekrya har gjort rede for sin kristne tro på en måde, som nævnet finder overbevisende. Nævnet bemærker også, at sagen har skabt en del medieopmærksomhed. Det er ikke anført som en del af begrundelsen, men som en særlig omstændighed,” siger Niels Nymann Eriksen.

Zekrya fremstår som værge for Mustafa, og derfor får han også lov til at blive i Danmark. Mustafa er ikke døbt, fordi han er mindreårig.

”Det har i mange år været forbundet med stor risiko og usikkerhed at vende tilbage til Afghanistan, hvis man er konverteret til kristendommen. Derfor har der været givet asyl til en del afghanere. Problemet i denne sag har for mig at se været, at Flygtningenævnet ikke har foretaget en omhyggelig troværdighedsvurdering af Zekryas religionsskifte. Den afgørelse har nævnet så lavet om efter en mere grundig samtale med ham. Der er selvfølgelig et element af præcedens i sagen, men jeg er ikke advokat og kan ikke vurdere, hvor stor betydning den vil have,” siger Niels Nymann Eriksen.

Zekrya Sakhizada selv ønsker ikke at udtale sig, før den nye situation har bundfældet sig i løbet af de næste par dage. Han har tidligere givet udtryk for, at han gerne vil begynde at arbejde, så han kan tjene penge, blandt andet så hans far i Iran kan få en øjenoperation efter en ulykke.