Prøv avisen

Kristen idrætsorganisation ofres i fusion

Med eksklusionen ryger der også et årligt tilskud fra DIF på over to millioner kroner, som KFUM’s Idrætsforbund i dag er helt afhængigt af for at kunne eksistere. - Foto: stock.xchng.

KFUMs Idrætsforbund står til blive ekskluderet af Danmarks Idrætsforbund ved en kommende fusion med DGI. Det kan betyde, at det kristne forbund må dreje nøglen om

En forestående fusion mellem to af de største organisationer i den danske idrætsverden truer nu fremtiden for den kristne idrætsorganisation KFUMs Idrætsforbund.

Forbundet, der har over 30.000 medlemmer fordelt på 115 foreninger landet over, står til at blive ekskluderet af Danmarks Idrætsforbund, DIF, i forbindelse med dennes forestående fusion med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI. Det viser et arbejdspapir, der ventes at blive fremlagt på DIFs budgetmøde den 3. og 4. oktober.

Med eksklusionen ryger der også et årligt tilskud fra DIF på over to millioner kroner, som KFUMs Idrætsforbund i dag er helt afhængigt af for at kunne eksistere.

De penge, vi i dag får i tilskud, udgør omkring 90 procent af vores indtjening. Det betyder i realiteten, at vi er tæt på at blive nedlagt i forbindelse med en kommende fusion, siger Steen Andersen, der er formand for KFUMs Idrætsforbund.

I stedet skal alle KFUMs Idrætsforbunds nuværende opgaver og tilskuddet fra DIF overtages af nye regionale foreninger under den nye fusionsorganisation, der kommer til at hedde Danske Idrætsforeninger, mens de enkelte foreninger og medlemmer fremover skal tilhøre den enkelte idrætsgrens specialforbund under Danske Idrætsforeninger.

Også Dansk Arbejder Idrætsforbund, DAI, vil blive ekskluderet i forbindelse med fusionen, og Steen Andersen mener derfor, at eksklusionerne er ideologisk betinget. Ikke mindst fordi DGIs formand, Søren Møller, i sidste uge er blevet citeret for at mene, at der i det nye forbund ikke bliver plads til ideologisk baserede aktiviteter.

Det, synes jeg, er underligt. Der tales så meget om mangfoldighed inden for idrættens verden, men sandheden er jo, at den her fusion skaber mere ensretning, siger Steen Andersen.

DGIs formand, Søren Møller, er helt uenig med Steen Andersen og mener desuden, at han er blevet fejlciteret.

Det, jeg mener, er, at der i dag ikke er noget særligt belæg for at opretholde ideologisk baserede aktiviteter, siger Søren Møller og uddyber:

I idrætsmæssig sammenhæng er KFUMs Idrætsforbund og Dansk Arbejder Idrætsforbund anakronismer. Der er ikke længere en særlig arbejderklasse og et religiøst fællesskab, der har brug for særlige forbund og paraplyorganisationer i dag, mener han.

Hos Danmarks Idrætsforbund, hvor KFUMs Idrætsforbund i dag er medlem, beklager kommunikationschef Morten Mølholm Hansen den forestående eksklusion.

Jeg kan godt forstå, hvis de to forbund er frustrerede, ikke mindst fordi både DAI og KFUMs Idrætsforbund har lange og stolte traditioner. Men meningen med fusioner er at fjerne overlap og overflødigt fedt, der måtte være for at give plads til den mest hensigtsmæssige og enkle struktur. Og i det perspektiv er der ikke plads til de to forbund længere, siger han.

revsbech@kristeligt-dagblad.dk