Prøv avisen

Kristen tænketank overvejer, hvordan man bedst når ud til danskerne

Min drøm er, at tænketankens medlemmer kan deltage på Folkemødet på Bornholm, siger generalsekretær for forlaget Eksistensen Morten Christiansen, der er en af tænkerne i foretagendet. På omslaget af hans mappe ses Tænketanken Eksistensens logo. Foto: Liselotte Sabroe

På tænketankens første seminar blev det diskuteret, hvordan man bedst muligt kan højne danskernes vidensniveau om kristendom og nå ud til danskerne. Tænketanken Eksistensen er et af de syv initiativer, der stadig kæmper om årets Initiativpris

Tænketanken Eksistensen, der gik i luften i starten af august, har været undervejs i et stykke tid. Hos forlaget Eksistensen så man et behov for at oplyse danskerne om kristendommen, fordi man oplevede, at manges viden var alt for mangelfuld. Initiativet er nu blandt finalisterne i årets Initiativkonkurrence. Tænketanken er finansieret af fonden Dansk Bibelskole, der også står bag forlaget Eksistensen, og det er forlagets generalsekretær, Morten Christiansen, der er en af hovedpersonerne bag.

”Vi havde i lang tid talt om, at mange oplever en latterliggørelse, når de siger, de er kristne, eller henviser til kristendommen. Og om, hvordan man bedst muligt kunne påvirke den offentlige debat og komme den her fordoms-prægede uvidenhed til livs. Da vi er en fond, der har til formål at oplyse om kristendom, ville vi gerne være fremme i skoene på dette punkt,” siger Morten Christiansen.

Man valgte i sidste ende tænketanken, fordi man her kunne inddrage mennesker med forskellige baggrunde i det, som Morten Christiansen kalder et oplysnings- og dannelsesprojekt.

”Vi vil oplyse om kristendom og insistere på, at kristendommen stadig er relevant. Derfor har vi hele tiden været opmærksomme på, at medlemmerne af tænketanken skulle have en vis faglig bredde for netop at vise, at man inden for mange faggrupper mener, at det religiøse har en plads i verden og har indflydelse på mange områder i samfundet,” fortæller han.

Det netop afholdte seminar, som var det første af sin slags for Tænketanken Eksistensen, og som fremover skal afholdes hvert halve år, havde overskriften ”Kroppen og autonomi”. Her blev omskæring og aktiv dødshjælp diskuteret med udgangspunkt i medlemmernes forskellige fagområder. Det blev diskuteret så flittigt, at man kun nåede omkring første del af programmet, nemlig omskæring. Og så drøftede man, hvordan tænketankens budskab bedst muligt når ud til danskerne i fremtiden. Oprindeligt var idéen, at et elektronisk tidsskrift skulle udvide horisonten hos danskerne, men under tænketankens første seminar stod det hurtigt klart, at der også skal andre metoder i brug.

”Tidsskriftet skal inspirere læserne og give dem en viden, de ikke havde i forvejen. Men allerede efter den første halve dag på seminaret var det tydeligt, at det bliver for konformt kun at udgive et tidsskrift, og efter bare to oplæg var samtaleemnet, hvordan vi så får det her ud til folk,” fortæller Morten Christiansen.

Mange muligheder var oppe at vende, og nogle af dem kan han løfte sløret for.

”Min drøm er jo, at tænketankens medlemmer kan deltage på Folkemødet. Men indtil da har vi overvejet, om man kunne holde foredrag eller paneldiskussioner. Eller udgive nogle videoklip fra seminaret på tænketankens Facebook- og hjemmeside. Derudover er alle medlemmer af tænketanken involverede i forskellige debatter i forvejen, og her bliver det også deres opgave at få ordet ud,” siger han.

Næste seminar bliver sidst i januar, og her skal forholdet mellem naturvidenskab og tro diskuteres.