Prøv avisen

Kristendom giver sammenhold og fællesskab

"Som virksomhed skal man ikke forsøge at pådutte nogen noget. Det skal naturligvis være op til den enkelte, hvad vedkommende vil tro eller ikke tro. Jeg tror bestemt ikke, det er en klog vej at ytre ekstreme holdninger omkring abort eller livsførelse, som vi ser det i USA," mener Niels Due Jensen, bestyrelsesformand Grundfos. Foto: Henning Bagger Denmark

Mens kristendommen i mange danske virksomheder helt er sorteret væk fra julefejringen, holder andre solidt fast i julens udgangspunkt. Både Grundfos og Krifa har positive erfaringer med kristen julefejring på arbejdspladsen

Selvom kristendommen er forsvundet ud af mange danske arbejdspladser, bringer andre virksomheder troen positivt på banen. I Kristeligt Dagblads undersøgelse vedkender kun 2 ud af 10 adspurgte virksomheder, Arla og Lego, sig, at de er grundfæstet i en kristen kultur, men rent faktisk kan kristendommen bidrage positivt til både arbejdskultur og fællesskab, lyder holdningen fra flere. En af dem er Jesper Wengel, administrerende direktør i fagforeningen Krifa:

Som direktør er det vigtigt for mig, at julen sætter sit præg på december måned. Vores organisations udgangspunkt er det kristne menneskesyn, og derfor skal vi naturligvis fejre julen. Helt konkret har vi for eksempel en tradition, der består i, at vi den sidste dag inden jul mødes til en julemiddag, hvor vi herefter synger et par julesalmer. Så læser jeg juleevangeliet og holder en takketale til medarbejderne, hvorefter vi afslutter samlingen med at synge Dejlig er jorden, siger Jesper Wengel.

LÆS OGSÅ: Danske firmaer nedtoner jul og holder mangfoldighedsfester

Konkret oplever direktøren, at det kristne grundlag og aktiviteter, der følger deraf, er med til at skabe sammenhold og fællesskab i virksomheden.

Han understreger, at samlingen er frivillig for organisationens medarbejdere, ligesom den daglige morgensang også er det.

Men vi oplever, at vores medarbejdere ønsker at holde fast i vores traditioner, og det er faktisk først og fremmest de medarbejdere, der ikke har en kirkelig baggrund, der støtter op om vores kultur og værdigrundlag.

Og heller ikke medlemmerne synes at blive skræmte af det kristne grundlag. Krifa har de seneste år oplevet en vækst i antal medlemmer, og i dag er over 215.000 personer medlemmer af fagforening og a-kasse. I alt har foreningen 850 medarbejdere.

Også på Grundfos mødes medarbejderne den sidste dag inden jul til en fælles samling, hvor også biskop i Viborg Stift Karsten Nissen medvirker ved at læse juleevangeliet og knytte nogle ord til samme. Initiativet kommer fra Grundfos stiftere, Poul Due Jensen og Inger Johanne Jensen, der som troende kristne på mange måder har sat deres præg på virksomhedens grundlag og aktiviteter. Og værdierne føres stadig ud i livet af Niels Due Jensen, søn af stifterne og formand for Poul Due Jensens Fond, der er hovedejer af Grundfos.

De kristne værdier har gennemsyret Grundfos igennem mange år og kommer blandt andet til udtryk gennem vores måde at omgås hinanden på. En værdi som ærlighed er vigtig for os, også at man er ordholdende, ligesom evnen til at tilgive, når man har været uenig, og søge forsoning i stedet for konflikt. Også det at tage sig af de svage er vigtigt for os, hvad der ligesom de andre nævnte værdier også har sit afsæt i Det Nye Testamente. I virksomheden opfattes det jo ofte som det, vi kalder social ansvarlighed. Og der synes jeg, at Grundfos gennem mange år godt kan være sin indsats bekendt.

Men at vedkende sig en særlig tro kan i visse tilfælde give bagslag, fortæller religionssociolog og ph.d. fra Københavns Universitet Brian Arly Jacobsen:

I USA ser vi flere virksomheder, hvor ledelsen har rødder i den evangelikale kristendom, som åbent går ud og siger, at de for eksempel ikke støtter homoseksuelle ægteskaber. Det har medført, at en stor burgerkæde, Chick-Fil-A, er blevet boykottet af tilhængere af homoseksuelle ægteskaber, så det kan absolut have store omkostninger at vedkende sig en særlig tro. Den udvikling tror jeg også, at vi kan se i Danmark, selvom jeg har svært ved at forestille mig den i særligt stort omfang. Men der skal nok findes mindre virksomheder, der åbenlyst støtter religiøse mærkesager, vurderer Brian Arly Jacobsen.

Hos Grundfos mener Niels Due Jensen dog, at der godt kan findes en mellemvej mellem politiske synspunkter, som i tilfældet med burgerkæden i USA, og udeladelse af troen.

Som virksomhed skal man ikke forsøge at pådutte nogen noget. Det skal naturligvis være op til den enkelte, hvad vedkommende vil tro eller ikke tro. Jeg tror bestemt ikke, det er en klog vej at ytre ekstreme holdninger omkring abort eller livsførelse, som vi ser det i USA. Det vil jeg kalde fundamentalisme, og det hører ikke hjemme for en virksomhed at have holdninger om dette.

Men at direktøren kalder sig kristen og går i kirke, har han aldrig lagt skjul på over for virksomhedens cirka 18.400 medarbejdere på verdensplan. Og Niels Due Jensen holder stadig solidt fast i traditionen med at invitere en præst til den årlige juleafslutning, hvilket han aldrig har fået negative reaktioner på. Heller ikke af virksomhedens mange ansatte med anden baggrund end kristen. Derfor har direktøren heller ikke megen forståelse for, når andre virksomheder i mangfoldighedens navn sorterer kristendommen ud af julen, skriver ordet jul væk fra julekort eller erstatter julegaven med en nytårsgave.

Det har jeg kun latter og skuldertræk tilovers for. Det, mener jeg, er en helt forkert vej. Når ikke-etniske danskere arbejder i Danmark, må de også leve med den tro, der er her. Det oplever jeg stor tolerance over for, så længe vi bare lader være med at blande os i deres religion, for tolerancen må gå begge veje. Og naturligvis er det frivilligt, om man vil deltage i juleafslutningen eller ej. Men generelt tager vi det på Grundfos meget afslappet med vores tro og religion. Vi serverer, så vidt jeg er bekendt, ikke halalslagtet kød i vores kantiner eller gør andre ting i den dur. Og jeg oplever heller ikke noget behov for det.