Kristendommen vender tilbage til fremtiden på internettet

KOMMENTAR:Digital teknologi med global udbredelse udfordrer i disse år de store, etablerede kirker. Troen overlever blandt andet ved at vende tilbage nogle meget personlige udtryksformer, der allerede fandtes i oldkirken

Den, der søger efter kristendom på internettets største søgemaskine, Google, finder National Geographic, Kristeligt Dagblads nylancerede hjemmeside kristendom.dk, nogle internetleksikaer og Syddansk Universitets religionsguide. De store kirkesamfund i Danmark eller i udlandet har Google ikke fundet plads til i første omgang. – Internetfoto.
Den, der søger efter kristendom på internettets største søgemaskine, Google, finder National Geographic, Kristeligt Dagblads nylancerede hjemmeside kristendom.dk, nogle internetleksikaer og Syddansk Universitets religionsguide. De store kirkesamfund i Danmark eller i udlandet har Google ikke fundet plads til i første omgang. – Internetfoto.

I århundreder har kristendom været forbundet med store organisationer, magtfulde gejstlige hierarkier, ærværdige uddannelsesinstitutioner og tætte koblinger mellem kirker og stater. Alle disse nedarvede og indgroede forbindelser er i disse år under pres, ikke mindst af ny digital teknologi, som tillader information om tro og religion at flyde frit over landegrænser, på tværs af skel mellem kirkesamfund og uden skelen til fortidens stopklodser i de teologiske eller kirkelige systemer.

På internettet kan alt siges om både Gud og fanden, og den religiøst spørgende person kan via søgemaskiner som Google lige så godt havne i Scientologys informationskanaler som på den lokale sognekirkes hjemsted i cyberspace. Den udfordring stiller de etablerede kirker og kirkesamfund i et problematisk vadested, som de fleste hidtil har været temmelig dårlige til at finde den rigtige vej igennem. Til gengæld er der opstået en række nye religiøse og kirkelige initiativer, som på overraskende måder genopfinder troen i gamle former.

Et markant eksempel er GodTube, en amerikansk succeshjemmeside med et kommercielt, tværkirkeligt bagland. Hjemmesidens indhold er baseret på almindelige, troende menneskers videooptagelser af deres dagligdag, gøremål, overvejelser, tvivl og tanker om Gud, kirke og religion. På mindre end ét år er sidens samling af private og personlige folkestemmer blevet et toneangivende hjemsted for det kirkelige liv i cyberspace. Et klip med en pige, som sødt og overbevisende fremsiger den kendte Davidssalme Herren er min hyrde, er blevet vist mere end tre millioner gange.

Et andet eksempel er hjemmesiden Beliefnet.com, som opstod lige omkring årtusindeskiftet med en kapital i ryggen på omkring 20 millioner dollar, og som kort før jul blev overtaget af mediefænomenet Rupert Murdoch. Her findes alt fra specialdesignede teologiske quizzer til klummer af Dalai Lama og vigtigst af alt: hundredtusinder af almindelige menneskers debatindlæg og kommentarer om alt fra fedme over bønsliv til religiøs rock.

Den klassiske kirkelige kommunikation går oppefra og ned. Fra prædikestolen til folket. Fra Vatikanet til verdens katolikker. Fra læreren til eleven.

De nye religiøse initiativer, som med stor kraft skyder frem på internettet i disse år, har vendt retningen på den kommunikationsstrøm. Fra elev til lærer. Og fra de enkelte troende uden om de gejstlige systemer og prædikestolene direkte til de øvrige troende.

De etablerede kirkesamfund tøver over for internettets interaktive og folkelige udfordringer. På Vatikanets officielle hjemmeside kan man nok finde alskens prædikener, som paven har holdt eller ville have holdt, men debatten er stort set fraværende. På folkekirkens officielle hjemmeside herhjemme er der tilsvarende nyttige og systematiske informationer om kirken, men de mange personlige stemmer og de uorganiserede eller kontroversielle meninger fra folkedybet er heller ikke her til stede.

I stedet er det medievirksomheder eller stærkt aktivistiske religiøse grupper, som samler folkets religiøse røster i cyberspace.

Hvad Rupert Murdoch gør i global skala, forsøger Kristeligt Dagblad i det små at gøre efter med debatsøgende og brugerinddragende hjemmesider som kristendom.dk, der lanceres i ny indpakning i dag, den tværreligiøse religion.dk, den pæne kontaktside hjertedating.dk og stedet for samtale om sorg og tab, mindet.dk.

Hverken mediemoguler eller bladhuse kan dog stille noget op over for brugernes egne interesser, som manifesterer sig tydeligst i tidens allerstørste samlingspunkt: søgemaskinen Google. Mere end 70 procent af alle besøgende på en hjemmeside som kristendom.dk kommer netop fra Google. Indre Missions hjemmeside JesusNet oplevede for nylig et fald i antallet af besøgende på grund en ny teknik på hjemmesiden, som ikke talte så godt sammen med Google, som den gamle gjorde.

Ligesom i oldkirkens dage for to tusinde år siden er nutidens mennesker optagede af og søgende i forhold til religion. Google er nutidens fællessprog, som binder folk og tro sammen. De etablerede religiøse samfund er hver for sig under et gevaldigt pres fra hele denne forbrugerstyrede og individualiserede kultur. Men troen overlever og udbredes ikke på grund af store institutioner eller sindrige systemer men netop, fordi der trods alt stadig findes utallige mennesker, som selv er troende, og som bruger tid på at fortælle om den, både når de er online og offline.

hoejsgaard@kristeligt-dagblad.dk