Kristne friskoler har taget Darwin til sig

Nogle kristne friskoler, som har mødt kritik for mangelfuld undervisning i Darwins udviklingslære, er i dag er mere grundige med at undervise i emnet

Kristne friskoler – det er sådan nogle, der lærer eleverne, at Gud skabte verden på seks dage, og det var så dét. Eller hvad?

Debatten om religiøse friskolers undervisning er på ny blusset op efter TV 2’s dokumentar ”Moskeerne bag sløret”, der blev sendt i sidste uge. Afsløringen af imamers fundamentalistiske syn på ligestilling og seksualmoral fik en række politikere til at kræve, at de muslimske friskoler sættes under tilsyn. Siden kom også de kristne friskoler i søgelyset, efter at en rundringning foretaget af Radio24syv viste, at 12 ud af 20 adspurgte kristne friskoler opfordrer eleverne til ikke at udleve homoseksualitet.

En række kristne friskoler har tidligere været sat under tilsyn af Undervisningsministeriet på grund af mangelfuld undervisning i Darwins udviklingslære, der ifølge ministeriets krav skal være en del af biologiundervisningen i 7.-9. klasse.

I 2004 handlede debatten om det kristne undervisningsmateriale ACE, der blandt andet blev benyttet i biologiundervisningen på en række nordjyske friskoler. Og i 2009 var det så et andet materiale, Origo, der kom til debat, fordi det fremhævede kreationisme og intelligent design som et alternativ til udviklingslæren.

I dag er undervisning i kreationisme og intelligent design på de kristne friskoler et relativt lille problem – hvis man altså synes, det er et problem, vurderer Hans Henrik Hjermitslev, ph.d. og lektor i pædagogik ved University College Syddanmark.

”Jeg vil faktisk tro, det er blevet mere udbredt at gå i dybden med evolutionsteorien de seneste 20-30 år. Der er selvfølgelig lærere, som er kritiske, men det er ikke et problem i samme skala som i USA eller andre steder i Europa,” siger han.

Undervisning i kreationisme i grundskolen er forbudt i Sverige og England. Men ikke herhjemme.

Flere af de danske kristne friskoler nævner undervisningen i skabelse og evolution i deres vedtægter og værdigrundlag. På Lerpytter Friskole i Thy nævner vedtægterne, at ”Bibelens budskab og troværdighed på ingen måde må drages i tvivl” i undervisningen. Og på Johannesskolen i Hillerød, der er drevet af Luthersk Missionsforening, underviser man ifølge værdigrundlaget ”grundigt og sagligt om udviklingslæren og andre teorier om livets oprindelse – både argumenter for og imod”. Det er også skolens holdning, at ”de videnskabelige teorier ikke kan rokke ved sandheden i Bibelens skabelsesberetning”.

Det er formuleringer, man godt kan være kritisk over for, mener Hans Henrik Hjermitslev.

”Man prøver at formulere sig ud af det. Men der findes ikke andre anerkendte videnskabelige teorier om livets oprindelse end udviklingslæren. Hvis skolerne i deres biologiundervisning anerkender noget, der ikke er videnskab overhovedet, er de ude i lidt af en balancegang,” siger han og tilføjer:

”Men det vil være at skyde gråspurve med kanoner at sætte et tilsyn i gang på baggrund af det.”

Undervisningsministeriet oplyser, at de jævnligt tager stikprøver på undervisningen på en række friskoler, som vurderes at være i risikozonen for mangelfuld undervisning.

Men baggrunden for stikprøverne vil aldrig have noget med skolers værdigrundlag eller overbevisning at gøre, så længe undervisningen gør eleverne parate til at gå til eksamen og ikke sender dem videre i uddannelsessystemet med dårligere forudsætninger end eleverne i folkeskolen.

Debatten om kristne skolers undervisning er ikke så sort-hvid, som den har været, mener Thomas Pedersen, skoleleder på Johannesskolen. Men den har gjort, at friskolerne er mere grundige med at oplyse om evolution.

”Eleverne skal ikke stå ude i gymnasierne og sige: Darwin? Ham har jeg aldrig hørt om, jeg har gået på kristen friskole,” siger han.

”Hos os underviser vi i evolutionslæren som en helt naturlig ting, som vores elever skal kende og kende grundigt. Der er også andre teorier om skabelse. Vi kan ikke bevise nogen af delene, men det handler om, hvad man vælger at tro på,” siger Thomas Pedersen.

På Lerpytter Friskole står skoleleder Brian Immersen selv for biologiundervisningen. Han mener, biologiundervisningen på friskolen er mere neutral end i folkeskolen.

”Det handler om at tage en helt og aldeles åben snak.”

Men kan man godt det, hvis man som skole har en undervisning, der på ingen måde må drage Bibelens troværdighed i tvivl?

”Det, der menes, er, at man som lærer ikke kan gå ind og have en grundlæggende kritisk holdning til Bibelen. Grundlaget er, at man tror på en skabergud, og at tingene ikke er blevet til ved en tilfældighed. Derfor kan man godt undervise i evolution. Det mener jeg personligt ikke er modsætninger.”

Én kristen friskole, Svanevej Privatskole, er i øjeblikket under tilsyn af Undervisningsministeriet. Det drejer sig ikke om biologiundervisning, men om utilstrækkelig undervisning på det praktisk-musiske område.